Search your favorite song right now

1. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 13:51
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Kültür ve medeniyet kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Kurum ve kurumlaşma konusunu açıklayabileceksiniz. Kültür ve ...


2. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:10
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

Kültür ve medeniyet kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Kurum ve kurumlaşma konusunu açıklayabileceksiniz. Kültür ve ...


3. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 8:34
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Müslümanların tarih boyunca ilmî faaliyetlere ne oranda önem verdiklerini örneklerle gösterebileceksiniz. İlmî faaliyetleri ...


4. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 13:43
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Medeniyet kavramını ayrıntılarıyla tanımlayabileceksiniz. İslâm medeniyetinin doğduğu ortamdaki diğer medeniyetleri ...


5. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 9 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 15:41
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 9 Konu Anlatımı 2

Hak, hukuk ve adalet anlayışının İslâm'daki önemini açıklayabileceksiniz. Hukuk kurumlarının İslâm medeniyetindeki serüvenini ...


6. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 3

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 13:47
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 3

Medeniyet kavramını ayrıntılarıyla tanımlayabileceksiniz. İslâm medeniyetinin doğduğu ortamdaki diğer medeniyetleri ...


7. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:56
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

Genelde bütün insan toplumlarında, özelde İslâm toplumlarındaki dayanışma, yardımlaşma isteği ve bu istek doğrultusundaki ...


8. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 8 Konu Anlatımı 3

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 13:09
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 8 Konu Anlatımı 3

İlköğretimin İslâm medeniyetindeki serüvenini ifade edebileceksiniz. Osmanlılar döneminde ilköğretimde yaşanan gelişmeleri ...


9. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 13:06
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

İlköğretimin İslâm medeniyetindeki serüvenini ifade edebileceksiniz. Osmanlılar döneminde ilköğretimde yaşanan gelişmeleri ...


10. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:50
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

İslâm medeniyetinin ortaya çıkışını açıklayabileceksiniz. İslâm medeniyetinin kaynaklarını sıralayabileceksiniz. İslâm ...


11. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 14:57
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 2

Medeniyet kavramını ayrıntılarıyla tanımlayabileceksiniz. İslâm medeniyetinin doğduğu ortamdaki diğer medeniyetleri ...


12. İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 10 months ago
 • Duration: 10:12
 • By
İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Arabistan'ın coğrafi durumunu tanımlayabileceksiniz. Arabistan'ın kuzey ve güneyinde kurulan devletleri sınıflandırabileceksiniz.


13. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 10 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 16:06
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 10 Konu Anlatımı 1

Peygamberimiz devrinde askerî faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü ifade edebileceksiniz. Hz. Ömer'in Askerî Divan'ı neden ...


14. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 13:52
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

İslâm toplumlarında idare ve siyasetin üç temel kurumu olan hilafet, vezirlik ve divan kurumlarını tanımlayabileceksiniz.


15. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:04
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

İslâm medeniyetinin ortaya çıkışını açıklayabileceksiniz. İslâm medeniyetinin kaynaklarını sıralayabileceksiniz. İslâm ...


16. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 8 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:49
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 8 Konu Anlatımı 2

İlköğretimin İslâm medeniyetindeki serüvenini ifade edebileceksiniz. Osmanlılar döneminde ilköğretimde yaşanan gelişmeleri ...


17. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 10 Konu Anlatımı 3

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:18
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 10 Konu Anlatımı 3

Peygamberimiz devrinde askerî faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü ifade edebileceksiniz. Hz. Ömer'in Askerî Divan'ı neden ...


18. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 10 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 7:55
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 10 Konu Anlatımı 2

Peygamberimiz devrinde askerî faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü ifade edebileceksiniz. Hz. Ömer'in Askerî Divan'ı neden ...


19. İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 10 months ago
 • Duration: 9:20
 • By
İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Hicretten sonra Yesrib'deki medeni gelişmeleri tanımlayabileceksiniz. Muhacir ve ensar kardeşliğin sosyal hayattaki yansımalarını ...


20. İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 10 months ago
 • Duration: 9:38
 • By
İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Hz. Muhammed'in peygamberlik öncesi hayatının ana safhalarını tanımlayabileceksiniz. Hz. Peygamber'in Câhiliye toplumunda ...