Search your favorite song right now

1. GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 13:00
 • By
GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi açıklayabileceksiniz. Büyüme ve gelir dağılımı arasında Kuznets hipotezi ve ters-U ...


2. GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:09
 • By
GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Gelir dağılımının önemini açıklayabileceksiniz. Gelir dağılımıyla; siyasi istikrar, ekonomik büyüme, yoksulluk ve sağlık arasındaki ...


3. GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:47
 • By
GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Klasik iktisatçılardan Adam Smith ve David Ricardo'nun ortaya koyduğu gelir dağılımı teorilerini tanımlayabileceksiniz. Marx'ın ...


4. GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:43
 • By
GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Gelir eşitsizliğini hesaplama yöntemlerinin kavramsal, analize ilişkin ve ölçümle ilgili özelliklerini açıklayabileceksiniz. Gelir ...


5. SENDİKACILIK - Ünite4 Özet

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 8:23
 • By
SENDİKACILIK - Ünite4 Özet

İdeoloji kavramını açıklayabilecek ve modern ideolojilerin özelliklerini yorumlayabileceksiniz. Modern ideolojilerle sendikacılığın ...


6. TOPLU İŞ HUKUKU - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:31
 • By
TOPLU İŞ HUKUKU - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Kuruluşların faaliyetlerini açıklayabilecek siniz. Kuruluşların gelir ve giderlerini açıklayabileceksiniz. Kuruluşların denetimi ve ...


7. Fonksiyonel ve Bölgesel Gelir Dağılımı

 • Published: 3 years ago
 • Duration: 6:08
 • By
Fonksiyonel ve Bölgesel Gelir Dağılımı

27 Mayıs 2015'te Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin Türkiye Ekonomisi ...


8. Gelir Dağılımı (Mesleki Sınavlarda Çıkmış Sorular)

 • Published: 3 years ago
 • Duration: 5:19
 • By
Gelir Dağılımı (Mesleki Sınavlarda Çıkmış Sorular)

27 Mayıs 2015'te Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin Türkiye Ekonomisi ...


9. İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:51
 • By
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Sosyalist düşüncenin temellerini açıklayabileceksiniz. Klasik okula ve piyasa ekonomisine yönelttikleri eleştirileri ...


10. Irk, Etnik Yapı, Güç, Sosyal Sınıf ve Prestije Bağlı Önyargı ve Ayrımcılık (Sosyoloji) (Sosyoloji)

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 4:03
 • By
Irk, Etnik Yapı, Güç, Sosyal Sınıf ve Prestije Bağlı Önyargı ve Ayrımcılık (Sosyoloji) (Sosyoloji)

Daha fazlası için: http://www.khanacademy.org.tr Matematikten sanat tarihine, ekonomiden fen bilimlerine, basit toplamadan ...


11. SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 11 months ago
 • Duration: 11:05
 • By
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Kültürün insan-doğa ilişkisi bağlamındaki yerini tanımlayabileceksiniz. Kültür kavramının anlamı üzerine çok boyutlu bir bakışa ...


12. SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 11 months ago
 • Duration: 10:41
 • By
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Dinin genel geçer tanımının ötesinde sosyolojik tanımını saptayabileceksiniz. Din ve toplum ilişkisini, dinin diğer toplumsal ...


13. Sosyal Eşitsizlik (Sosyoloji / Sosyal Eşitsizlik)

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 3:47
 • By
Sosyal Eşitsizlik (Sosyoloji / Sosyal Eşitsizlik)

Daha fazlası için: http://www.khanacademy.org.tr Matematikten sanat tarihine, ekonomiden fen bilimlerine, basit toplamadan ...


14. 4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KAYAÇLAR VE MADENLER!!-Yardımcı Öğretmen

 • Published: 2 months ago
 • Duration: 10:07
 • By
4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KAYAÇLAR VE MADENLER!!-Yardımcı Öğretmen

Yardımcı Öğretmen Kanalı nda 4.Sınıflar Fen ve Teknoloji dersi KAYAÇLAR VE MADENLER konu anlatımı ele alınmıştır. Fen ve ...


15. 4.SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 1.ÜNİTE SORİ ÇÖZÜMLERİ VE KONU ANLATIMI

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 56:27
 • By
4.SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 1.ÜNİTE SORİ ÇÖZÜMLERİ VE KONU ANLATIMI

https://www.youtube.com/watch?v=ej3vJl7_OCs https://www.youtube.com/watch?v=1UWgNMeNRss ...


16. SİYASET BİLİMİ - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:19
 • By
SİYASET BİLİMİ - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

Mutlakiyetçi otoriter düşüncenin hangi koşullarda geliştiğini ve hangi değerleri savunduğunu açıklayabileceksiniz. Liberal ...


17. ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 12:02
 • By
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Uluslararası ilişkilerin anlamını ve konusunu kavrayabileceksiniz. Uluslararası ilişkiler alanındaki kavramları, içeriklerini ve önemli ...


18. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 10:45
 • By
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Bilgi, enformasyon ve veri kavramlarını ayırt edebileceksiniz. Bilgi işleme süreci ve aşamalarını örneklendirebileceksiniz.


19. Türkiye'de Gelir Dağılımı (Giriş)

 • Published: 3 years ago
 • Duration: 7:29
 • By
Türkiye'de Gelir Dağılımı (Giriş)

27 Mayıs 2015'te Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin Türkiye Ekonomisi ...


20. Karşılaştırmalı Siyaset - Ders 2 - Açık Sınıf - TRT Okul

 • Published: 4 years ago
 • Duration: 19:59
 • By
Karşılaştırmalı Siyaset - Ders 2 - Açık Sınıf - TRT Okul

Konu : Karşılaştırmalı Siyaset http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul http://www.trtokul.com.tr.