Search your favorite song right now

1. GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 13:00
 • By
GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi açıklayabileceksiniz. Büyüme ve gelir dağılımı arasında Kuznets hipotezi ve ters-U ...


2. GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:09
 • By
GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Gelir dağılımının önemini açıklayabileceksiniz. Gelir dağılımıyla; siyasi istikrar, ekonomik büyüme, yoksulluk ve sağlık arasındaki ...


3. GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:43
 • By
GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Gelir eşitsizliğini hesaplama yöntemlerinin kavramsal, analize ilişkin ve ölçümle ilgili özelliklerini açıklayabileceksiniz. Gelir ...


4. GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:47
 • By
GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Klasik iktisatçılardan Adam Smith ve David Ricardo'nun ortaya koyduğu gelir dağılımı teorilerini tanımlayabileceksiniz. Marx'ın ...


5. MATEMATİK II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:43
 • By
MATEMATİK II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

İktisadi Uygulamalar.


6. PARA TEORİSİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:51
 • By
PARA TEORİSİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Aynı vadeye sahip tahvillerin faiz oranlarındaki farklılaşmayı; tahvillerin sahip olduğu risk, likidite ve vergi ayrıcalıkları özelliklerine ...


7. TOPLU İŞ HUKUKU - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:31
 • By
TOPLU İŞ HUKUKU - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Kuruluşların faaliyetlerini açıklayabilecek siniz. Kuruluşların gelir ve giderlerini açıklayabileceksiniz. Kuruluşların denetimi ve ...


8. SENDİKACILIK - Ünite4 Özet

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 8:23
 • By
SENDİKACILIK - Ünite4 Özet

İdeoloji kavramını açıklayabilecek ve modern ideolojilerin özelliklerini yorumlayabileceksiniz. Modern ideolojilerle sendikacılığın ...


9. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 8:34
 • By
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Müslümanların tarih boyunca ilmî faaliyetlere ne oranda önem verdiklerini örneklerle gösterebileceksiniz. İlmî faaliyetleri ...


10. Fonksiyonel ve Bölgesel Gelir Dağılımı

 • Published: 3 years ago
 • Duration: 6:08
 • By
Fonksiyonel ve Bölgesel Gelir Dağılımı

27 Mayıs 2015'te Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin Türkiye Ekonomisi ...


11. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:05
 • By
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

Yoksulluğu toplumsal eşitsizlikler içinde açıklayan yaklaşımları karşılaştırabileceksiniz. Yoksulluk ölçümlerini ve yoksulluk sınırını ...


12. DAVRANIŞ BİLİMLERİ I - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:11
 • By
DAVRANIŞ BİLİMLERİ I - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

Toplumsal tabakalaşma kavramını tanımlayabileceksiniz. Mevcut toplumsal tabakalaşma sistemlerini açıklayabileceksiniz.


13. SİYASET BİLİMİ - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:19
 • By
SİYASET BİLİMİ - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

Mutlakiyetçi otoriter düşüncenin hangi koşullarda geliştiğini ve hangi değerleri savunduğunu açıklayabileceksiniz. Liberal ...


14. SOSYAL SORUNLAR - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:14
 • By
SOSYAL SORUNLAR - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

İşsizlik kavramını tanımlayabileceksiniz. İşsizliğin ölçüm yöntemlerini açıklayabileceksiniz. İşsizlik türlerini açıklayabileceksiniz.


15. Türkiye'de Gelir Dağılımı (Giriş)

 • Published: 3 years ago
 • Duration: 7:29
 • By
Türkiye'de Gelir Dağılımı (Giriş)

27 Mayıs 2015'te Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin Türkiye Ekonomisi ...


16. İKTİSAT TARİHİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:38
 • By
İKTİSAT TARİHİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

19. yüzyılda dünya ülkelerini ekonomik güç dengelerinde ortaya çıkan değişmeler açısından karşılaştırabileceksiniz.


17. Mustafa - Can Dündar 2008

 • Published: 4 years ago
 • Duration: 1:50:18
 • By
Mustafa - Can Dündar 2008

http://selam.org/m-kamal-ataturk-hakkinda-duyulmamis-gercekler/ Bu belgesel M. Kamal'in kişisel hayatına ağırlık vermesiyle ...


18. İtiraz Et, Hayal Kur, İlerle! | Selçuk R. Şirin | TEDxIstanbul

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 19:10
 • By
İtiraz Et, Hayal Kur, İlerle! | Selçuk R. Şirin | TEDxIstanbul

Türkiye'de eğitimden istihdama, ekonomiden iş güvenliğine yüzlerce veriyi analiz eden Selçuk R. Şirin, durumun iç açıcı ...


19. Mental Efficiency - Mental Exercises and Mental Energy by Arnold Bennett, | Audiobook | Full | Text

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 2:48:18
 • By
Mental Efficiency - Mental Exercises and Mental Energy by Arnold Bennett, | Audiobook | Full | Text

Mental Efficiency Audiobook, a light hearted yet thought-provoking collection of articles, Bennett offers his thoughts on exercising ...


20. A Conversation with Jacque Fresco - Creig Dickerson

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 24:41
 • By
A Conversation with Jacque Fresco - Creig Dickerson

A Jacque Fresco interview by Creig Dickerson. http://www.thevenusproject.com Embedding & sharing is highly encouraged.