Search your favorite song right now

1. GENEL MUHASEBE II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:28
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Ticari Borçların tanımını, niteliğini ve çeşitlerini açıklayabileceksiniz. Senetsiz ticari borçların izlendiği Satıcılar hesabının işleyişini ...


2. GENEL MUHASEBE II - Ünite 4 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:05
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 4 Konu Anlatımı 2

Ticari Borçların tanımını, niteliğini ve çeşitlerini açıklayabileceksiniz. Senetsiz ticari borçların izlendiği Satıcılar hesabının işleyişini ...


3. GENEL MUHASEBE II - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:04
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Diğer Borçlar grubunun hangi hesaplardan oluştuğunu sıralayabileceksiniz. Alınan Sipariş Avansları hesaplarının işleyişini ...


4. GENEL MUHASEBE II - Ünite4 - Uzman Anlatımı1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 21:02
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite4 - Uzman Anlatımı1

Ticari Borçların tanımını, niteliğini ve çeşitlerini açıklayabileceksiniz. Senetsiz ticari borçların izlendiği Satıcılar hesabının işleyişini ...


5. GENEL MUHASEBE II - Ünite4 s1

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 2:00
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite4 s1

Ticari Borçların tanımını, niteliğini ve çeşitlerini açıklayabileceksiniz. Senetsiz ticari borçların izlendiği Satıcılar hesabının işleyişini ...


6. GENEL MUHASEBE II Ünite 4 Konu Anlatımı 2

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 11:05
 • By

7. GENEL MUHASEBE I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:55
 • By
GENEL MUHASEBE I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Muhasebede bilgi akış sürecini açıklayabileceksiniz. Yasal defter ve belgeleri sıralayabileceksiniz. Muhasebe fişlerini ...


8. GENEL MUHASEBE II - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:40
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

Öz kaynak kavramını ve unsurlarını tanımlayabilecek ve dönem sonu muhasebe kayıtlarını uygulayabileceksiniz. Sermaye ve ...


9. GENEL MUHASEBE II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:05
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Mali borcun tanımını ve türlerini açıklayabileceksiniz. Banka kredilerinin türlerini ve muhasebeleştirilme şekillerini ...


10. GENEL MUHASEBE II - Ünite 5 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:28
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 5 Konu Anlatımı 2

Diğer Borçlar grubunun hangi hesaplardan oluştuğunu sıralayabileceksiniz. Alınan Sipariş Avansları hesaplarının işleyişini ...


11. GENEL MUHASEBE II - Ünite3 - Uzman Anlatımı1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 21:50
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite3 - Uzman Anlatımı1

Mali borcun tanımını ve türlerini açıklayabileceksiniz. Banka kredilerinin türlerini ve muhasebeleştirilme şekillerini ...


12. GENEL MUHASEBE II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:16
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Mali duran varlıklar içinde yer alan finansal araçları açıklayabileceksiniz. Finansal varlıkların sınıflandırılması ve raporlanmasında ...


13. GENEL MUHASEBE - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 11 months ago
 • Duration: 11:37
 • By
GENEL MUHASEBE - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Mali duran varlıklar ve muhasebeleştirilmesini kavrayabileceksiniz. Maddi duran varlıklar ve muhasebeleştirilmesini ...


14. GENEL MUHASEBE II - Ünite5 - Uzman Anlatımı1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 20:07
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite5 - Uzman Anlatımı1

Diğer Borçlar grubunun hangi hesaplardan oluştuğunu sıralayabileceksiniz. Alınan Sipariş Avansları hesaplarının işleyişini ...


15. GENEL MUHASEBE II - Ünite7 - Uzman Anlatımı1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 21:44
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite7 - Uzman Anlatımı1

Gelir ve giderleri tanımlayabilecek ve bu hesapların işleyişini açıklayabileceksiniz. Gelir ve giderlerin kaydında Dönemsellik ...


16. GENEL MUHASEBE II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:49
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların tanımını, Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe Standartlarına göre ...


17. GENEL MUHASEBE II - Ünite7 Özet1

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 5:55
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite7 Özet1

Gelir ve giderleri tanımlayabilecek ve bu hesapların işleyişini açıklayabileceksiniz. Gelir ve giderlerin kaydında Dönemsellik ...


18. GENEL MUHASEBE I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:15
 • By
GENEL MUHASEBE I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Finansal tabloların ne olduğunu ve düzenleme amaçlarının neler olduklarını tanımlayabileceksiniz. Finansal tabloların ...


19. GENEL MUHASEBE II - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:50
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

Mali duran varlıklar içinde yer alan finansal araçları açıklayabileceksiniz. Finansal varlıkların sınıflandırılması ve raporlanmasında ...


20. GENEL MUHASEBE II - Ünite 1 Konu Anlatımı 3

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:39
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 1 Konu Anlatımı 3

Mali duran varlıklar içinde yer alan finansal araçları açıklayabileceksiniz. Finansal varlıkların sınıflandırılması ve raporlanmasında ...