Search your favorite song right now

1. Hiten Mitsurugi Ryu - Ryu Kan Sen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:14
 • By

2. Ruroni Kenshin Samurai X HITEN MITSURUGI - KUZU RYU SEN

 • Published: 4 years ago
 • Duration: 1:37
 • By
Ruroni Kenshin Samurai X HITEN MITSURUGI - KUZU RYU SEN

Samurai X Episode 59 - Ruroni Kenshin Vs Shisio.


3. hiten mitsurugi -Ryu Tsui Sen

 • Published: 7 years ago
 • Duration: 3:38
 • By
hiten mitsurugi -Ryu Tsui Sen

An epic fight between Kenshin and Gentatsu during the dying days of the Tokugawa era.


4. Rurouni Kenshin Special - The Arts of Hitten Mitsurugi

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 24:07
 • By
Rurouni Kenshin Special - The Arts of Hitten Mitsurugi

In this special episode, it explains all of kenshin's hitten mitsurugi arts from previous episodes (except Arashi. And also, Kuzu Ryu ...


5. Hiten Mitsurugi Ryu - Ryu Tsui Sen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:11
 • By

6. Hiten Mitsurugi Ryu - Kusu Ryu Zen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:29
 • By

7. Hiten Mitsurugi Ryu - Do Ryu Sen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:25
 • By
Hiten Mitsurugi Ryu - Do Ryu Sen

Del Do Ryu Sen al Ryu Tsui Sen.9. Hiten Mitsurugi Ryu - Sou Ryu Sen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:24
 • By

10. Kenshin vs Shishio - Ama Kakeru Ryu no Hirameki

 • Published: 6 years ago
 • Duration: 1:27
 • By
Kenshin vs Shishio - Ama Kakeru Ryu no Hirameki

Dat left foot.


11. hiten mitsurugi principles

 • Published: 7 years ago
 • Duration: 3:49
 • By
hiten mitsurugi principles

hiten mitsurugi.


12. Hiten Mitsurugi ryu

 • Published: 7 years ago
 • Duration: 0:38
 • By
Hiten Mitsurugi ryu

Kalel Seijuru.


13. Hiten Mitsurugi Ryu - Amakakeru Ryu No Hirameki

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:26
 • By
Hiten Mitsurugi Ryu - Amakakeru Ryu No Hirameki

Principio Secreto del estilo de kenjutsu Hiten Mitsurugi Ryu, empleado en Rurouni Kenshin.


14. Hiten Mitsurugi Style - Do Ryu Sen

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 0:25
 • By
Hiten Mitsurugi Style - Do Ryu Sen

From Rurouni Kenshin.


15. Hiten Mitsurugi Ryu - Ryu Sou Sen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:21
 • By

16. Rurouni Kenshin: Kuzu Ryu Sen Eng DUB

 • Published: 3 years ago
 • Duration: 1:20
 • By
Rurouni Kenshin: Kuzu Ryu Sen Eng DUB

Just a clip of the technique from the show.


17. Hiten Mitsurugi Style - Sou Ryu Sen

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 0:24
 • By
Hiten Mitsurugi Style - Sou Ryu Sen

From Rurouni Kenshin.


18. tecnica final samurai X Hiten Mitsurugi Ryuu

 • Published: 3 years ago
 • Duration: 0:27
 • By

19. Rurouni Kenshin - Hiten Mitsurugi-ryū

 • Published: 6 years ago
 • Duration: 1:35
 • By

20. Estilo Hiten Mitsurugi - Kuzu Ryu Sen

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 3:26
 • By
Estilo Hiten Mitsurugi - Kuzu Ryu Sen

En determinadas oportunidades se necesita mucho dolor para poder sacar tu verdadera fuerza interior #Himura #Kenshin ...