Search your favorite song right now
4. BGCN 13/04/2014: Nhà Cầu Nguyện Và Thành Ẩn Náu

BGCN 13/04/2014: Nhà Cầu Nguyện Và Thành Ẩn Náu

Bài giảng Chúa nhật

nothing at of , which is6. Chăm Sóc Gia Đình - Mục sư Shamrai

Chăm Sóc Gia Đình - Mục sư Shamrai

Đại hội nữ giới lần đầu tiên được tổ chức với hơn 280 người nữ tham dự đến từ các tỉnh thành khác nhau trong cả nước.

nothing at of , which is
9. Những Điều Cản Trở Sự Kêu Gọi - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng - ĐHNS 02/05/2016

Những Điều Cản Trở Sự Kêu Gọi - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng - ĐHNS 02/05/2016

Đại hội nhân sự toàn quốc hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam tháng 05/2016

nothing at of , which is


10. Chúa Là Đấng Thành Tín - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng - BGCN 04/09/2016

Chúa Là Đấng Thành Tín - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng - BGCN 04/09/2016

Bài giảng Chúa nhật 04/09/2016: Chúa Là Đấng Thành Tín - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

nothing at of , which is


11. 4. Hoi Thao Nhan Su 01 - 2015

4. Hoi Thao Nhan Su 01 - 2015

Hội thảo nhân sự tháng 01/2015. Năm "Đồng Hành Cùng Chúa".

nothing at of , which is


12. 1. Hoi Thao Nhan Su 01 - 2015

1. Hoi Thao Nhan Su 01 - 2015

Hội thảo nhân sự tháng 01/2015. Năm "Đồng Hành Cùng Chúa".

nothing at of , which is14. Tình Yêu Chạm Đến Người Khác - Monika - ĐHNS 02/05/2016

Tình Yêu Chạm Đến Người Khác - Monika - ĐHNS 02/05/2016

Đại hội nhân sự toàn quốc hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam tháng 05/2016

nothing at of , which is16. 1. Hoi Thao Nhan Su 29 - 01 - 2015

1. Hoi Thao Nhan Su 29 - 01 - 2015

Những nguyên tắc nền tảng của Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam - Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

nothing at of , which is


17. 02. Trách Nhiệm Với Gia Đình - Mục sư Nguyễn Đình Hưng

02. Trách Nhiệm Với Gia Đình - Mục sư Nguyễn Đình Hưng

Trại hè thanh niên Lời Sự Sống năm 2016

nothing at of , which is