Search your favorite song right now

1. Erkeğin hanımı üzerindeki hakları

  • Published: 7 years ago
  • Duration: 12:51
  • By
Erkeğin hanımı üzerindeki hakları

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı ...