Search your favorite song right now

1. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 10:10
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün yapısını ve yönetimini tanımlayabileceksiniz. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün görev ...


2. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:43
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişim sürecini betimleyebileceksiniz. Ulusal egemenliğin yeniden tanımlanması sürecini ...


3. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:33
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişim sürecini betimleyebileceksiniz. Ulusal egemenliğin yeniden tanımlanması sürecini ...


4. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 17:56
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet

Avrupa Konseyi'nin kuruluşu ve faaliyetlerini açıklayabileceksiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ortaya çıkışı ve insan ...


5. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet - Animasyonlu Anlatım

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 7:53
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet - Animasyonlu Anlatım

Küresel ekonomideki dönüşüm ve kurumsal yapıyı kavrayabileceksiniz. Uluslararası Para Fonu'nun kuruluşu, amaçları, yapısı ve ...


6. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 8 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:08
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 8 Konu Anlatımı 2

Hükümet dışı uluslararası örgütleri tanımlayabileceksiniz. Hükümet dışı uluslararası örgütlerin dışı politika üzerindeki etkilerini ...


7. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 4 months ago
 • Duration: 10:36
 • By
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Konstrüktivist kuramın temel özelliklerini açıklayabileceksiniz. Konstrüktivizmin uluslararası ilişkileri açıklama biçimini ...


8. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:14
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün yapısını ve yönetimini tanımlayabileceksiniz. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün görev ...


9. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 8 Konu Anlatımı 3

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:41
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 8 Konu Anlatımı 3

Hükümet dışı uluslararası örgütleri tanımlayabileceksiniz. Hükümet dışı uluslararası örgütlerin dışı politika üzerindeki etkilerini ...


10. Uluslararası Örgütler - 4. Ders - Açık Sınıf - TRT Okul

 • Published: 4 years ago
 • Duration: 19:04
 • By
Uluslararası Örgütler - 4. Ders - Açık Sınıf - TRT Okul

Konu: Uluslararası Para Fonu (IMF) https://plus.google.com/+trtokul http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul ...


11. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 10 months ago
 • Duration: 12:08
 • By
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Jeopolitik ve coğrafya kavramları arasındaki ilişkiyi tanımlayabileceksiniz. Jeopolitik teorinin temel varsayımlarını ...


12. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:51
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

Hükümet dışı uluslararası örgütleri tanımlayabileceksiniz. Hükümet dışı uluslararası örgütlerin dışı politika üzerindeki etkilerini ...


13. ULUSLARARASI HUKUK II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 5 months ago
 • Duration: 10:04
 • By
ULUSLARARASI HUKUK II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Uluslararası çevre hukukunun gelişimi ve kaynaklarını açıklayabileceksiniz. Uluslararası çevre hukukunun gelişiminde rol ...


14. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite5 Özet

 • Published: 5 months ago
 • Duration: 19:55
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite5 Özet

Uluslararası Para Fonu'nun amaçlarını, yapısını ve faaliyetlerini tanımlayabileceksiniz. Dünya Bankası Grubunu oluşturan ...


15. ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 2 months ago
 • Duration: 12:14
 • By
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

I. Dünya Savaşı Dönemi'nde uluslararası sistemin temel özelliklerini ve uluslararası sistem açısından önemini ...


16. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite2 Özet - Animasyonlu Anlatım

 • Published: 11 months ago
 • Duration: 4:31
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite2 Özet - Animasyonlu Anlatım

Birleşmiş Milletler ile ilgili temel bilgileri tanımlayabileceksiniz. Birleşmiş Milletlerin yapısını ve yönetimini açıklayabileceksiniz.


17. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite1 Özet - Animasyonlu Anlatım

 • Published: 11 months ago
 • Duration: 6:18
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite1 Özet - Animasyonlu Anlatım

Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişim sürecini betimleyebileceksiniz. Ulusal egemenliğin yeniden tanımlanması sürecini ...


18. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite6 Özet - Animasyonlu Anlatım

 • Published: 11 months ago
 • Duration: 12:23
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite6 Özet - Animasyonlu Anlatım

Latin Amerika Entegrasyon Birliği ve Güney Ortak Pazarı'nı tanımlayabileceksiniz. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı ...


19. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ders Tanıtımı

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 2:35
 • By

20. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 3

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:03
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 3

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün yapısını ve yönetimini tanımlayabileceksiniz. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün görev ...