Search your favorite song right now

1. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet - Animasyonlu Anlatım

 • Published: 10 months ago
 • Duration: 7:53
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet - Animasyonlu Anlatım

Küresel ekonomideki dönüşüm ve kurumsal yapıyı kavrayabileceksiniz. Uluslararası Para Fonu'nun kuruluşu, amaçları, yapısı ve ...


2. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

 • Published: 4 months ago
 • Duration: 10:10
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün yapısını ve yönetimini tanımlayabileceksiniz. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün görev ...


3. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:43
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişim sürecini betimleyebileceksiniz. Ulusal egemenliğin yeniden tanımlanması sürecini ...


4. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:33
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişim sürecini betimleyebileceksiniz. Ulusal egemenliğin yeniden tanımlanması sürecini ...


5. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:14
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün yapısını ve yönetimini tanımlayabileceksiniz. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün görev ...


6. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet

 • Published: 4 months ago
 • Duration: 17:56
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet

Avrupa Konseyi'nin kuruluşu ve faaliyetlerini açıklayabileceksiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ortaya çıkışı ve insan ...


7. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 8 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:08
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 8 Konu Anlatımı 2

Hükümet dışı uluslararası örgütleri tanımlayabileceksiniz. Hükümet dışı uluslararası örgütlerin dışı politika üzerindeki etkilerini ...


8. ULUSLARARASI HUKUK II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 3 months ago
 • Duration: 9:23
 • By
ULUSLARARASI HUKUK II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Uluslararası insancıl hukukun tanımı ve kaynaklarını özetleyebileceksiniz. Jus Ad Bellum ve Jus In Bello kavramı arasındaki ...


9. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 - Uzman Anlatımı2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 19:50
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 - Uzman Anlatımı2

Küresel ekonomideki dönüşüm ve kurumsal yapıyı kavrayabileceksiniz. Uluslararası Para Fonu'nun kuruluşu, amaçları, yapısı ve ...


10. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 2 months ago
 • Duration: 10:36
 • By
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Konstrüktivist kuramın temel özelliklerini açıklayabileceksiniz. Konstrüktivizmin uluslararası ilişkileri açıklama biçimini ...


11. SİYASİ TARİH - Ünite 4 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:59
 • By
SİYASİ TARİH - Ünite 4 Konu Anlatımı 2

Dünya ekonomik krizini ve uluslararası sistemin zayıflamasını açıklayabileceksiniz. Statükonun bozulmasını ve İkinci Dünya ...


12. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite3 Özet

 • Published: 4 months ago
 • Duration: 14:57
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite3 Özet

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün yapısını ve işlevlerini tanımlayabileceksiniz. Türkiye'nin NATO üyeliği sürecini ...


13. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:51
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

Hükümet dışı uluslararası örgütleri tanımlayabileceksiniz. Hükümet dışı uluslararası örgütlerin dışı politika üzerindeki etkilerini ...


14. ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 3 weeks ago
 • Duration: 12:14
 • By
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

I. Dünya Savaşı Dönemi'nde uluslararası sistemin temel özelliklerini ve uluslararası sistem açısından önemini ...


15. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite2 Özet - Animasyonlu Anlatım

 • Published: 9 months ago
 • Duration: 4:31
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite2 Özet - Animasyonlu Anlatım

Birleşmiş Milletler ile ilgili temel bilgileri tanımlayabileceksiniz. Birleşmiş Milletlerin yapısını ve yönetimini açıklayabileceksiniz.


16. ULUSLARARASI HUKUK II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 3 months ago
 • Duration: 10:04
 • By
ULUSLARARASI HUKUK II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Uluslararası çevre hukukunun gelişimi ve kaynaklarını açıklayabileceksiniz. Uluslararası çevre hukukunun gelişiminde rol ...


17. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite5 Özet - Animasyonlu Anlatım

 • Published: 9 months ago
 • Duration: 9:04
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite5 Özet - Animasyonlu Anlatım

Avrupa Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş nedenlerini açıklayabileceksiniz. Avrupa Konseyi ile Avrupa ...


18. ULUSLARARASI HUKUK II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 3 months ago
 • Duration: 9:59
 • By
ULUSLARARASI HUKUK II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Uluslararası hukuktaki deniz alanlarını sınıflandırabileceksiniz. Deniz alanlarında kıyı devletinin yetkisi ile üçüncü devletlerin hak ...


19. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 8 months ago
 • Duration: 12:08
 • By
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Jeopolitik ve coğrafya kavramları arasındaki ilişkiyi tanımlayabileceksiniz. Jeopolitik teorinin temel varsayımlarını ...


20. ULUSLARARASI HUKUK I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 8 months ago
 • Duration: 9:24
 • By
ULUSLARARASI HUKUK I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Bir devletin uluslararası hukuk kişiliğinin diğer devletlerce tanınması işleminin niteliğini ve özelliklerini listeleyebileceksiniz.