Information

Tesbih ve namaz sonrası tesbihat bidat değildir

Ebubekir Sifil Hoca Videoda Şunlara Da Değiniyor:
★ Namazların arkasından çekilen tesbihat ta öyledir. Tesbih nereden gelirse gelsin, eğer bu alamet-i farika olmaktan çıkmışsa ve Müslümanlar buna kendilerine özgü biçim ve format vererek kullanıyorlarsa sorun olmaz. Tesbihatın parmak boğumlarıyla yapılması Efendimiz tarafından teşvik edilen bir şeydi. Ama Efendimiz çakıl taşlarıyla bunun yapılmasına karşı çıkmamış.
★ Ebu Hureyre (ra) hazretlerinin bin-ikibin düğümlü bir ipi varmış onunla tesbihini çekermiş.
---
EK BİLGİ:
ŞEYHÜLİSLAM İBN TEYMİYYE’DEN BİDAT-I HASENE -1-
İbn Teymiyye rahimehullah namazda tesbihle saymaya ve İhlas suresini tekrar etmeye cevaz veriyor:
İbn Teymiyye rahimehullah;
“Kişinin Kur'ân okuduğu zaman namazda bunu tesbihle sayması namazını bozar mı bozmaz mı?” şeklindeki bir soruya şöyle cevap vermiştir:
Cevap: Bu soruda kastedilen eğer okunan ayetlerin sayılması ise veya İhlas suresi gibi tek bir surenin tesbihle sayılarak tekrar edilmesi ise bunda bir sakınca yoktur. Eğer bu soruyla başka bir şey kastediliyorsa soran kişi maksadını iyice açıklasın."
Görüldüğü üzere İbn Teymiyye;
1)- Namaz içerisinde tesbih kullanmakta bir sakınca görmediği gibi 2)- belli bir surenin belli bir sayıda tekrar edilmesinde de bir sakınca görmemektedir. 3)- Ayrıca; namaz içerisinde belli sayıda bir sureyi veya ayeti tesbihle sayma...!
Oysa bunların hiçbiri ne Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den ne de selef-i salihten nakledilmemiştir! Nerede sünnette ve selefte bu şekilde bir uygulama?!
İbn Teymiyye’den buna benzer, muasırlar içerisinde bidat-ı haseneyi reddedenler tarafından bidat denilebilecek daha birçok amel ve görüş sadır olmuştur…
Şimdi burada 3 soru sormak istiyorum:
1- İbn Teymiyye muasırların içini doldurduğu bidat-ı haseneyi reddetmekle birlikte bir takım bidatler mi işliyor?!
2- Yoksa; İbn Teymiyye bidat-ı hasene olgusunu muasırların içini doldurduğundan farklı mı dolduruyor?!
3- Yoksa; biz âlimlerimizin sözlerini anlamada mı problem yaşıyoruz?!

https://www.facebook.com/ebuzerkadersleri/posts/1087855267919997
---
İbn Teymiyye: Taşlarla tesbih güzel bir iştir !!!

“Zikrin Parmaklarla sayılması Sünnettir. Nasılki, Nebi – sallallahu aleyhi ve sellem– kadınlara demişti: “Zikredin ve parmaklarla sayın. Şüphesiz ki, onlar (Kıyamette) Hesaba çekilecek ve konuşacaklardır.”
Zikrin küçük taşlar ve meyve taneleri ve benzeri şeylerle sayılmasına gelince bu güzel iştir! Sahabiden– Allah onlardan razı olsun – böyle edenler vardı. Nebi – sallallahu aleyhi ve sellem– müminlerin annesini küçük taşlarla zikrederken gördü ve buna itiraz etmedi. Ebu Hureyre'nin de bunlarla zikrettiği rivayet edilmiştir.
Boncuklar ve benzerlerinin uygun düzülmüş şekliyle (tespihle) zikre gelince insanlardan bunu kerih görenler (hoş karşılamayanlar) ve kerih görmeyenler vardır.
Niyet iyi olduktan sonra bu amel (tespihle zikr) mekruh olmayan güzel bir ameldir!
Fakat, buna ihtiyaç olmadan tespih elde etmek, boyundan asmak ve ya bilezik gibi kola takmak suretiyle onu insanlara göstermek ve benzeri amellere gelince bu ya insanlar için riyadır/gösteriştir, ya da hakkında riyakarlık şüphesinin doğmasına sebep ve ihtiyaç olmadan riyakarlara benzemektir ki bunun birincisi haram, ikincisi ise en iyi halde kerahetdir.
İnsanların Namaz, Oruc, Zikr, Kuran okumak gibi özel ibadetlerde riyakarlığı günahların en büyüklerindendir…”

Kaynak: Ahmed İbn Teymiyye: Mecmu Fetava: 22/506
Medine: 1425/2004

https://islamkalesi.wordpress.com/2012/07/21/ibn-teymiyye-taslarla-tesbih-guzel-bir-istir/

Download Video Audio

FAST DOWNLOAD - Mp4 1080p FAST DOWNLOAD - Mp4 720p Audio Only M4A Audio Only M4A Video Only MP4 (360p) Video Only MP4 (144p) Video Only MP4 (240p) Video Only MP4 (720p) Video Only MP4 (480p) Video + Audio 3GP (144p) Video + Audio 3GP (180p) Video + Audio WEBM (360p) Video + Audio MP4 (360p) Video + Audio MP4 (720p)

Download MP3 Audio

FAST DOWNLOAD - HQ MP3 320kbps
MP3 320kbps 10.8 MB
MP3 256kbps 8.69 MB
MP3 192kbps 6.52 MB
MP3 128kbps 4.34 MB
MP3 64kbps 2.17 MB