Search your favorite song right now

1. Điều Gì Đã Xảy Ra Với Loài Khủng Long

Điều Gì Đã Xảy Ra Với Loài Khủng Long

Điều Gì Đã Xảy Ra Với Loài Khủng Long by Tran Xuan Nghia 4 years ago 2 minutes, 22 seconds 100,993 views


2. 68 triệu năm trước điều gì đã xảy ra với Khủng Long ?

68 triệu năm trước điều gì đã xảy ra với Khủng Long ?

68 triệu năm trước điều gì đã xảy ra với Khủng Long ? by Ask Me Why - Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày 7 months ago 3 minutes, 54 seconds 496,407 views


3. Khoảnh khắc KHỦNG LONG tuyệt chủng ra sao

Khoảnh khắc KHỦNG LONG tuyệt chủng ra sao

Khoảnh khắc KHỦNG LONG tuyệt chủng ra sao by MIX mọi thứ 3 years ago 4 minutes, 37 seconds 239,932 views


4. Khủng Long Còn Sống Sót Sau Khi Thiên Thạch Rơi, Thế Giới Sẽ Ra Sao?

Khủng Long Còn Sống Sót Sau Khi Thiên Thạch Rơi, Thế Giới Sẽ Ra Sao?

Khủng Long Còn Sống Sót Sau Khi Thiên Thạch Rơi, Thế Giới Sẽ Ra Sao? by TACA KHOA HỌC 1 year ago 10 minutes, 5 seconds 1,060,380 views


5. [ Bí mật thế kỷ ] Những bí ẩn "rợn người" về thời đại Khủng Long đại chiến

[ Bí mật thế kỷ ] Những bí ẩn

[ Bí mật thế kỷ ] Những bí ẩn "rợn người" về thời đại Khủng Long đại chiến by Ninh Trịnh 4 years ago 38 minutes 2,329,969 views


6. Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Khủng Long Còn Sống Chưa Tuyệt Chủng

Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Khủng Long Còn Sống Chưa Tuyệt Chủng

Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Khủng Long Còn Sống Chưa Tuyệt Chủng by Top 5 Tò Mò 2 years ago 4 minutes, 14 seconds 173,582 views


7. Những Phút Đầu Tiên Sau Khi Khủng Long Biến Mất

Những Phút Đầu Tiên Sau Khi Khủng Long Biến Mất

Những Phút Đầu Tiên Sau Khi Khủng Long Biến Mất by Xem Gì Khoa Học 1 month ago 8 minutes, 23 seconds 15,973 views


8. Khủng Long Có Thể Trở Lại Trong Tương Lai Gần

 • Published: 1 month ago
 • Duration: 7:01
 • By Soi Sáng
Khủng Long Có Thể Trở Lại Trong Tương Lai Gần

Khủng Long Có Thể Trở Lại Trong Tương Lai Gần by Soi Sáng 1 month ago 7 minutes, 1 second 1,543,454 views


9. Trái Đất trước khi con người xuất hiện

 • Published: 11 months ago
 • Duration: 10:18
 • By Soi Sáng
Trái Đất trước khi con người xuất hiện

Trái Đất trước khi con người xuất hiện by Soi Sáng 11 months ago 10 minutes, 18 seconds 1,184,391 views


10. 10 Bí Ẩn Về Khủng Long Bạo Chúa Chưa Từng Được Tiết Lộ | Chúng Sẽ Được Tái Sinh

10 Bí Ẩn Về Khủng Long Bạo Chúa Chưa Từng Được Tiết Lộ | Chúng Sẽ Được Tái Sinh

10 Bí Ẩn Về Khủng Long Bạo Chúa Chưa Từng Được Tiết Lộ | Chúng Sẽ Được Tái Sinh by LNV - KHÁM PHÁ TV 3 days ago 10 minutes, 42 seconds 6,297 views


11. Nguyên nhân khiến khủng long bị tuyệt chủng

 • Published: 4 years ago
 • Duration: 3:20
 • By Ford US
Nguyên nhân khiến khủng long bị tuyệt chủng

Nguyên nhân khiến khủng long bị tuyệt chủng by Ford US 4 years ago 3 minutes, 20 seconds 205,165 views


12. 5 Loài Khủng Long Được Bắt Gặp Trên Camera Và Phát Hiện Trong Đời Sống Thực.

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 4:09
 • By Daily AZ
5 Loài Khủng Long Được Bắt Gặp Trên Camera Và Phát Hiện Trong Đời Sống Thực.

5 Loài Khủng Long Được Bắt Gặp Trên Camera Và Phát Hiện Trong Đời Sống Thực. by Daily AZ 2 years ago 4 minutes, 9 seconds 525,218 views


13. Lịch sử Trái đất qua cuộc sống của sinh vật lâu đời nhất của nó

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 12:27
 • By Soi Sáng
Lịch sử Trái đất qua cuộc sống của sinh vật lâu đời nhất của nó

Lịch sử Trái đất qua cuộc sống của sinh vật lâu đời nhất của nó by Soi Sáng 7 months ago 12 minutes, 27 seconds 964,620 views


14. Những Sự Thật Không Tưởng về Loài Khủng Long Bạo Chúa - Top 1 Khám Phá

Những Sự Thật Không Tưởng về Loài Khủng Long Bạo Chúa - Top 1 Khám Phá

Những Sự Thật Không Tưởng về Loài Khủng Long Bạo Chúa - Top 1 Khám Phá by TOP 1 Khám Phá 9 months ago 8 minutes, 46 seconds 125,277 views


15. Chuyện gì đã xảy ra tại Raccoon City? - Nơi khởi nguồn của dịch bệnh trong Resident Evil

Chuyện gì đã xảy ra tại Raccoon City? - Nơi khởi nguồn của dịch bệnh trong Resident Evil

Chuyện gì đã xảy ra tại Raccoon City? - Nơi khởi nguồn của dịch bệnh trong Resident Evil by Diomio - Xem Game, Chơi Phim 3 months ago 13 minutes, 38 seconds 149,892 views


16. Điều gì sẽ xảy ra nếu tiểu hành tinh va vào trái đất chậm hơn 10 giây

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 8:46
 • By Soi Sáng
Điều gì sẽ xảy ra nếu tiểu hành tinh va vào trái đất chậm hơn 10 giây

Điều gì sẽ xảy ra nếu tiểu hành tinh va vào trái đất chậm hơn 10 giây by Soi Sáng 6 months ago 8 minutes, 46 seconds 177,013 views


17. Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Khủng Long Sống Lại?

Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Khủng Long Sống Lại?

Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Khủng Long Sống Lại? by Xem Gì Khoa Học 8 months ago 6 minutes, 6 seconds 15,027 views


18. CHÚ KHỦNG LONG TỐT BỤNG - Đang chiếu tại CGV

CHÚ KHỦNG LONG TỐT BỤNG - Đang chiếu tại CGV

CHÚ KHỦNG LONG TỐT BỤNG - Đang chiếu tại CGV by CGV Cinemas Vietnam 4 years ago 1 minute, 12 seconds 77,516 views


19. Chuyện gì xảy ra nếu Thiên Thạch rơi xuống Trái Đất? Loài Người có tuyệt chủng giống Khủng Long?

Chuyện gì xảy ra nếu Thiên Thạch rơi xuống Trái Đất? Loài Người có tuyệt chủng giống Khủng Long?

Chuyện gì xảy ra nếu Thiên Thạch rơi xuống Trái Đất? Loài Người có tuyệt chủng giống Khủng Long? by TOP 1 Khám Phá 3 months ago 11 minutes, 55 seconds 179,984 views


20. Khám phá vịnh khủng long khổng lồ thời tiền sử

Khám phá vịnh khủng long khổng lồ thời tiền sử

Khám phá vịnh khủng long khổng lồ thời tiền sử by Lê Đỗ thị 3 years ago 24 minutes 36,844 views