Search your favorite song right now

1. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.12] ขุมทรัพย์ร้านเนื้อ | วันที่ 7 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.12] ขุมทรัพย์ร้านเนื้อ | วันที่ 7 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.12] ขุมทรัพย์ร้านเนื้อ | วันที่ 7 ม.ค. 63 by GMM25Thailand 7 months ago 47 minutes 382,772 views


2. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.19] เดิน ชิล ชิม ตลาดนัดชื่อดัง | วันที่ 3 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.19] เดิน ชิล ชิม ตลาดนัดชื่อดัง | วันที่ 3 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.19] เดิน ชิล ชิม ตลาดนัดชื่อดัง | วันที่ 3 ก.พ. 63 by GMM25Thailand 6 months ago 48 minutes 520,359 views


3. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.21] ร้านอร่อยไม่เกิน 100 บาท | วันที่ 10 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.21] ร้านอร่อยไม่เกิน 100 บาท | วันที่ 10 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.21] ร้านอร่อยไม่เกิน 100 บาท | วันที่ 10 ก.พ. 63 by GMM25Thailand 6 months ago 46 minutes 25,371 views


4. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.16] สุดยอดร้านอาหารแปลก | วันที่ 21 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.16] สุดยอดร้านอาหารแปลก | วันที่ 21 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.16] สุดยอดร้านอาหารแปลก | วันที่ 21 ม.ค. 63 by GMM25Thailand 6 months ago 47 minutes 216,115 views


5. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.24] รวมสุดยอดอาหารอีสาน | วันที่ 18 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.24] รวมสุดยอดอาหารอีสาน | วันที่ 18 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.24] รวมสุดยอดอาหารอีสาน | วันที่ 18 ก.พ. 63 by GMM25Thailand 5 months ago 47 minutes 19,708 views


6. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.23] ร้านเจ้าเก่า เก๋าความอร่อย | วันที่ 17 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.23] ร้านเจ้าเก่า เก๋าความอร่อย | วันที่ 17 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.23] ร้านเจ้าเก่า เก๋าความอร่อย | วันที่ 17 ก.พ. 63 by GMM25Thailand 5 months ago 47 minutes 84,684 views


7. จัดบุฟเฟ่ต์ หัวละ 4,000 อิ่มหนำถูกใจสายเนื้อ | ตลกแหลกใส่ไข่

จัดบุฟเฟ่ต์ หัวละ 4,000 อิ่มหนำถูกใจสายเนื้อ  | ตลกแหลกใส่ไข่

จัดบุฟเฟ่ต์ หัวละ 4,000 อิ่มหนำถูกใจสายเนื้อ | ตลกแหลกใส่ไข่ by GMM25Thailand 7 months ago 3 minutes, 16 seconds 2,997 views


8. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.13] รวมร้านอาหารเวียดนาม | วันที่ 13 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.13] รวมร้านอาหารเวียดนาม | วันที่ 13 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.13] รวมร้านอาหารเวียดนาม | วันที่ 13 ม.ค. 63 by GMM25Thailand 6 months ago 48 minutes 15,048 views


9. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.20] รวมสุดยอดร้านอาหารแซ่บแม่ค้าสวย | วันที่ 4 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.20] รวมสุดยอดร้านอาหารแซ่บแม่ค้าสวย | วันที่ 4 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.20] รวมสุดยอดร้านอาหารแซ่บแม่ค้าสวย | วันที่ 4 ก.พ. 63 by GMM25Thailand 6 months ago 48 minutes 30,472 views


10. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.7] ชี้เป้าร้านผัดไทแสนอร่อย | วันที่ 26 ต.ค. 62

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.7] ชี้เป้าร้านผัดไทแสนอร่อย | วันที่ 26 ต.ค. 62

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.7] ชี้เป้าร้านผัดไทแสนอร่อย | วันที่ 26 ต.ค. 62 by GMM25Thailand 9 months ago 47 minutes 45,731 views


11. รวมร้านเด็ดน่ารับประทาน ประจำตลาดนัด | ตลกแหลกใส่ไข่

รวมร้านเด็ดน่ารับประทาน ประจำตลาดนัด | ตลกแหลกใส่ไข่

รวมร้านเด็ดน่ารับประทาน ประจำตลาดนัด | ตลกแหลกใส่ไข่ by GMM25Thailand 6 months ago 4 minutes, 9 seconds 1,292 views


12. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.17] รวมสุดยอดร้านบุฟเฟต์ | วันที่ 27 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.17] รวมสุดยอดร้านบุฟเฟต์ | วันที่ 27 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.17] รวมสุดยอดร้านบุฟเฟต์ | วันที่ 27 ม.ค. 63 by GMM25Thailand 6 months ago 47 minutes 54,736 views


13. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.11] รวมสุดยอดร้านขนมหวาน | วันที่ 6 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.11] รวมสุดยอดร้านขนมหวาน | วันที่ 6 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.11] รวมสุดยอดร้านขนมหวาน | วันที่ 6 ม.ค. 63 by GMM25Thailand 7 months ago 47 minutes 22,153 views


14. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.25] เมนูสร้างสรรค์จากร้านอร่อย | วันที่ 24 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.25] เมนูสร้างสรรค์จากร้านอร่อย | วันที่ 24 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.25] เมนูสร้างสรรค์จากร้านอร่อย | วันที่ 24 ก.พ. 63 by GMM25Thailand 5 months ago 47 minutes 19,049 views


15. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.14] สุดยอดร้านอาหารญี่ปุ่น | วันที่ 14 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.14] สุดยอดร้านอาหารญี่ปุ่น | วันที่ 14 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.14] สุดยอดร้านอาหารญี่ปุ่น | วันที่ 14 ม.ค. 63 by GMM25Thailand 6 months ago 48 minutes 70,188 views


16. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.18] ร้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้ | วันที่ 28 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.18] ร้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้ | วันที่ 28 ม.ค. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.18] ร้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้ | วันที่ 28 ม.ค. 63 by GMM25Thailand 6 months ago 47 minutes 19,708 views


17. #มาไงวะ วันนี้ขอบอกเลยว่า วินาทีที่เขากินเลือด เขาไม่ใช่คนอีกต่อไป (เขาคือแวมไพร์)

#มาไงวะ วันนี้ขอบอกเลยว่า วินาทีที่เขากินเลือด เขาไม่ใช่คนอีกต่อไป (เขาคือแวมไพร์)

#มาไงวะ วันนี้ขอบอกเลยว่า วินาทีที่เขากินเลือด เขาไม่ใช่คนอีกต่อไป (เขาคือแวมไพร์) by JOKER FAMILY 5 months ago 7 minutes, 25 seconds 659,696 views


18. สวรรค์ของคนชอบกินเนื้อ ต้องไปลอง | ตลกแหลกใส่ไข่

สวรรค์ของคนชอบกินเนื้อ ต้องไปลอง | ตลกแหลกใส่ไข่

สวรรค์ของคนชอบกินเนื้อ ต้องไปลอง | ตลกแหลกใส่ไข่ by GMM25Thailand 7 months ago 3 minutes, 59 seconds 2,805 views


19. รวมร้านอาหารบุฟเฟต์ สายกินดุห้ามพลาด | ตลกแหลกใส่ไข่

รวมร้านอาหารบุฟเฟต์ สายกินดุห้ามพลาด | ตลกแหลกใส่ไข่

รวมร้านอาหารบุฟเฟต์ สายกินดุห้ามพลาด | ตลกแหลกใส่ไข่ by GMM25Thailand 6 months ago 3 minutes, 44 seconds 2,780 views


20. ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.22] รวมสุดยอดร้านอาหารน่ากินน่าดู | วันที่ 11 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.22] รวมสุดยอดร้านอาหารน่ากินน่าดู | วันที่ 11 ก.พ. 63

ตลกแหลกใส่ไข่ [EP.22] รวมสุดยอดร้านอาหารน่ากินน่าดู | วันที่ 11 ก.พ. 63 by GMM25Thailand 6 months ago 47 minutes 7,127 views