Search your favorite song right now


2. TAVANANG

TAVANANG

Ta hát cho ta Vài lời xót xa Đi chéo đi ngang ngày tàn tháng qua biết đâu đường ra Ta hát cho nàng Bài ca bẽ bang Yêu nhầm lấy ta để rồi vỡ ra thua thiệt trăm đàng

nothing at of , which is


3. Cho Nhau Tinh Yeu - LDleKING X LARRIA

Cho  Nhau  Tinh  Yeu - LDleKING X LARRIA

Artist: LDleKING ft Ngoc Lan Produced: LARRIA. Mastered: LDleKING Memorial Ngoc Lan

nothing at of , which is


4. late night 001

late night  001

FIRST Tracklist: 1. Freddie Joachim - Strawberries 2. Blu - A Letter 3. Don't love you (tinybeat_1) 4. Penthouse Penthouse - Let Me See That 5. LARRIA - ID 6. Dustin - come through 7. Mars Today - Summatime Fine (Prod. by esta) 8. LARRIA - Over My Dead Body (edit) 9. LARRIA - LEAVE #1 10. LARRIA - LEAVE #2 11. IAMNOBODI - Bel Air

nothing at of , which is6. Summertime Sadness

Summertime Sadness

nothing at of , which is


7. Cô Tiên Xanh ( LARRIA Edit ) - TB x YUNO

Cô Tiên Xanh ( LARRIA Edit ) - TB x YUNO

Prod. by LARRIA. Artist : TB x YUNO Song : Cô Tiên Xanh

nothing at of , which is


8. SadBOYs (LARRIA Edit) - Madbee x P$mall x Vsoul

SadBOYs (LARRIA Edit) - Madbee x P$mall x Vsoul

SadBoys - Madbee x P$mall x Vsoul Prod. by LARRIA.

nothing at of , which is


9. XSKT

XSKT

nothing at of , which is11. Tóc Ngắn / Chjuljnh x LARRIA

Tóc Ngắn / Chjuljnh x LARRIA

@Chjuljnh-beats From the album "常に愛// LARRIA"

nothing at of , which is


12. LARRIA - "DHMO" ft Khoa Wzzzy x Lil Wuyn

LARRIA -

Artist: @kwzzzyninefivegee , @lilwuyn95g Produced: LARRIA Mastered: Smo

nothing at of , which is


13. Cục kẹo bé nhỏ

Cục kẹo bé nhỏ

Created: 2014

nothing at of , which is


14. VỚI TÔI..

VỚI TÔI..

nothing at of , which is


15. Môi Cam

Môi Cam

From the album "常に愛// LARRIA"

nothing at of , which is


16. CHO NHAU TÌNH YÊU

CHO NHAU TÌNH YÊU

Cho Nhau Tinh Yeu (Instrumental) - LDleKING X LARRIA Produced: LARRIA Artwork: LDleKING Sampled: Cho nhau tình yêu (Tropique), From the album "Mãi Mãi Yêu Anh" released in 1986 by Ngọc Lan. [RIP Ngọc Lan]

nothing at of , which is


17. Thức Tỉnh - SON TUNG M-TP(Prod. by LARRIA )

Thức Tỉnh - SON TUNG M-TP(Prod. by LARRIA )

Artwork: [Pchan パンツ ] Prod. by LARRIA

nothing at of , which is


18. I See You

I See You

nothing at of , which is