Search your favorite song right now

1. Kalplerin Keşfi - 103. Bölüm - Kadir gecesinin fazileti

  • Published: 7 years ago
  • Duration: 7:37
  • By
Kalplerin Keşfi - 103. Bölüm - Kadir gecesinin fazileti

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı ...