Search your favorite song right now

1. 008 - LABARIN MAI GURASA: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Takwas

008 - LABARIN MAI GURASA: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Takwas

008 - LABARIN MAI GURASA: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Takwas by Mimbarin Malaman Sunnah 1 month ago 2 minutes, 23 seconds 19 views


2. Littafin Abokin fira wallafar Dr Mansur Sokoto ayi saurare lafiya

Littafin Abokin fira wallafar Dr Mansur Sokoto ayi saurare lafiya

Littafin Abokin fira wallafar Dr Mansur Sokoto ayi saurare lafiya by Aliyu Mukhtar 11 months ago 1 minute, 25 seconds 339 views


3. 014 - QARYA MUGUN HALI: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Sha Hudu

014 - QARYA MUGUN HALI: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Sha Hudu

014 - QARYA MUGUN HALI: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Sha Hudu by Mimbarin Malaman Sunnah 2 weeks ago 1 minute, 8 seconds 29 views


4. 009. Yanci Yafi Kudi -- Littafin Abokin Fira 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 4:00
 • By Mi2now
009. Yanci Yafi Kudi -- Littafin Abokin Fira 1

009. Yanci Yafi Kudi -- Littafin Abokin Fira 1 by Mi2now 1 year ago 4 minutes 2,258 views


5. LITTAFIN ABOKIN FIRA, Yanda mutum ya mutu ya taso(2020)

 • Published: 4 weeks ago
 • Duration: 2:19
 • By AJY MEDIA
LITTAFIN ABOKIN FIRA, Yanda mutum ya mutu ya taso(2020)

LITTAFIN ABOKIN FIRA, Yanda mutum ya mutu ya taso(2020) by AJY MEDIA 4 weeks ago 2 minutes, 19 seconds 85 views


6. 012 - QARYA MUGUN HALI: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Sha Biyu

012 - QARYA MUGUN HALI: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Sha Biyu

012 - QARYA MUGUN HALI: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Sha Biyu by Mimbarin Malaman Sunnah 1 month ago 1 minute, 25 seconds 72 views


7. 013 - DOGARO GA ALLAH JARI: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Sha Biyu

013 - DOGARO GA ALLAH JARI: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Sha Biyu

013 - DOGARO GA ALLAH JARI: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Sha Biyu by Mimbarin Malaman Sunnah 1 month ago 3 minutes, 29 seconds 16 views


8. 001 - MUSHA DARIYA: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Daya

001 - MUSHA DARIYA: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Daya

001 - MUSHA DARIYA: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Daya by Mimbarin Malaman Sunnah 1 month ago 51 seconds 80 views


9. 002. Barawao Ya Zama Sarki -- Littafin Abokin Fira 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 2:23
 • By Mi2now
002. Barawao Ya Zama Sarki -- Littafin Abokin Fira 1

002. Barawao Ya Zama Sarki -- Littafin Abokin Fira 1 by Mi2now 1 year ago 2 minutes, 23 seconds 1,465 views


10. Abokin fira #1

Abokin fira #1

Abokin fira #1 by tunatarwa Hausa 1 year ago 51 seconds 177 views


11. 007. Bayan WUya -- Littafin Abokin Fira 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 7:14
 • By Mi2now
007. Bayan WUya -- Littafin Abokin Fira 1

007. Bayan WUya -- Littafin Abokin Fira 1 by Mi2now 1 year ago 7 minutes, 14 seconds 2,607 views


12. 004 - SANIN GASKIYAR MUTUM SAI ALLAH: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Hudu

004 - SANIN GASKIYAR MUTUM SAI ALLAH: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Hudu

004 - SANIN GASKIYAR MUTUM SAI ALLAH: Littafin Abokin Fira 1 Labari Na Hudu by Mimbarin Malaman Sunnah 1 month ago 1 minute, 48 seconds 86 views


13. Littafin Abokin Fira Na Hudu

Littafin Abokin Fira Na Hudu

Littafin Abokin Fira Na Hudu by Abdulrahman Nahnus 1 year ago 1 minute, 48 seconds 212 views


14. 004. Sanin Gaskiyar Mutum -- Littafin Abokin Fira 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 1:48
 • By Mi2now
004. Sanin Gaskiyar Mutum -- Littafin Abokin Fira 1

004. Sanin Gaskiyar Mutum -- Littafin Abokin Fira 1 by Mi2now 1 year ago 1 minute, 48 seconds 847 views


15. Littafin Abokin Fira wallafar Professor Mansur Ibrahim sokoto (2020)

Littafin Abokin Fira wallafar Professor Mansur Ibrahim sokoto (2020)

Littafin Abokin Fira wallafar Professor Mansur Ibrahim sokoto (2020) by Abduljalil Yusuf Muhammad 1 month ago 1 minute, 14 seconds 59 views


16. 010. Baki shI ke Yanka Wuya -- Littafin Abokin Fira 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 2:59
 • By Mi2now
010. Baki shI ke Yanka Wuya -- Littafin Abokin Fira 1

010. Baki shI ke Yanka Wuya -- Littafin Abokin Fira 1 by Mi2now 1 year ago 2 minutes, 59 seconds 2,129 views


17. Dr Mansur Sokoto Zuciyar Dan Adam

Dr Mansur Sokoto Zuciyar Dan Adam

Dr Mansur Sokoto Zuciyar Dan Adam by Abokin Fira Tv 1 year ago 5 minutes, 12 seconds 310 views


18. 001. Musha Dariya -- Littafin Abokin Fira 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 0:51
 • By Mi2now
001. Musha Dariya -- Littafin Abokin Fira 1

001. Musha Dariya -- Littafin Abokin Fira 1 by Mi2now 1 year ago 51 seconds 687 views


19. ABOKIN FIRA KASHI NA UKU (3) Labari na 71: Ta Allah Tafi Ta Mutum

 • Published: 2 months ago
 • Duration: 3:28
 • By A2Z TV
ABOKIN FIRA KASHI NA UKU (3) Labari na 71: Ta Allah Tafi Ta Mutum

ABOKIN FIRA KASHI NA UKU (3) Labari na 71: Ta Allah Tafi Ta Mutum by A2Z TV 2 months ago 3 minutes, 28 seconds 98 views


20. 003. Allah Ya La'ani Shaidan -- Littafin Abokin Fira 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 1:25
 • By Mi2now
003. Allah Ya La'ani Shaidan -- Littafin Abokin Fira 1

003. Allah Ya La'ani Shaidan -- Littafin Abokin Fira 1 by Mi2now 1 year ago 1 minute, 25 seconds 599 views