Search your favorite song right now

1. Majnoune Shahr (Prod. By Mez'Rab & Ali Sorena)

 • Published: 2014-02-08T00:09:20Z
 • By Divar
Majnoune Shahr (Prod. By Mez'Rab & Ali Sorena)

Ali Sorena - Majnoune Shahr Produced by Mez'Rab & Ali Sorena Mixing Engineer: Mez'Rab Mastering Engineer: Ehsan Ziya Feb 2014 علی سورنا - مجنون شهر آهنگساز: مضراب بهمن ۹۲ متن -- قسمت اول بگو راست بگو چپ بگو داغ بگو سرد بگو شاد بگو تلخ بگو باد بگو برف بگو لات بگو رد بگو اين ديوونس بگو ديد به چي زد بگو ميخ بگو نعل بگو بياد پايين تر ،پايين پايين پايين تر بگو بياد پايين تر،پايين از پايين شهر دلم ميخواس روز بود همه چي دروغ بود دود نبود دوست جاي دود بود منم دلم ميخواست ننم با،بابام با ،هم خوب کنن تا منم شاد باشم منم دلم ميخواست صبح از خواب پاشم بدون فکر به دعواي شب شرط مي بندم حرفاي تو حرفاي منو لبهاي تو لبهاي من و شبهاي تو و شبهاي من پر فرقن منم دلم ميخواست ،منم دلم ميخواست دون کسي و نگيره کبوترم بياد منم دلم ميخواست شکستن شکسته بود علف نبود سبزه بود عرق نبود قهوه بود نبود نگرد نيست نه نموند ازم هيچ نه توي اوج لذتم عروسکم ميشکست اسمون و ديدم وقتي از زمين زدم من خستم قسم به پست ترين قسم از کثافتم با خبرم همينم که هستم حتمن تو بهترين منم بدترين بدم!نه با اعصابم ميجنگم از اين سگ دونيم مي ترسم مي خوام بکنم برم با افکارم ميجنگم خيال نکن تو شهر من حلوا دم ميکردن حواسم نبود حتي تا شلوارم ميکندن با دستام مي ساختم راه لعنتي رو با حسرت مي ساختم مسيرو مي رفتم هر چکي رو خوردم صدام در نيومد تا زنده ام هستم ،تا هستم هيپ هاپ هست همخوان: م مثل مرگ معرفت مردم،مردن مرام و مرفين مرد مست الکل ج جرم،جنايت،جنگ جنگ جراحت،اوج جنون جسارت جوون جنم يعني حبس نون نون نون توي سفره نبود کور خوند اون که ميگفت ميشه تموم و وهم و وحشيانه ترين برخورد و ولي اما اگر به اين مردم ن ننه قبه هاي نو پوش،تظاهر به دلسوزي به کهنه پوشا ش شروع يه شب تو شهر که گند زد به نفس کل روزات ه هنوز يه حرکتي هست ه هيپ هاپ و يه هف خطي هس ر راه رفته راه مونده بازم،من هنوزم تو اين زمين کار مونده دارم مجنون شهر يعني خوده من مديون رپ يعني خوده من چيزي جز اينايي که ميگم نديدم تو اينجوري نباش ولي من همينم قسمت دوم: راه من قشنگ نيس تو رد پام نباش ازم يه قهرمان نساز نگو کي شمرده موزاييکاي کف راه و کي جيره خوري برده کي از غصه دق مي کرده کي چه گوهي خورده خوب نگاه کن ديگه بارون نمي ياد دلم داغه ولي دارو نمي خوام دنيا امون نمي داد ،اروم نميزاشت فقط بلد بود کون وارونه مي داد درست ياد نگرفتم ادب رو داشته باشم اما مطمئنم واسه ي تو خيلي خوبن حرفام اينجا خوشحالم از اين که لات بار اومدم اين حروميا همشون شاکين از حرفام تا تشون رو ديدم از کلفت تا سادشون پير و حروم زادشون از نر تا مادشون مي خورن ميخوابن ميخوابن مي خورن واسشون برج ميکنن مي سازن مي سازن ميکنن واسشون ميکنن ميکنن مي خونم ازشون هر اتفاقی که باعث حضور دردمه کثافت صدای من کثافت شهرمه مهم نیست بردن مهم نیست بهترین شدن بدون جرات مهم نیست فرصت مهم نیست هر روز زیاد تر شدن عقده‌ات توی حس قدرت مهم نیست دشمن بهم بگو راست بگو چپ بگو داغ بگو سرد بگو شاد بگو تلخ بگو باد بگو برف بگو لات بگو رد بگو این دیوونست واسه‌ی من مهم نیست گفته‌ات

nothing at of , which is


2. Nemitarsam (Prod. By Mez'Rab)

 • Published: 2014-02-08T00:09:19Z
 • By Divar
Nemitarsam (Prod. By Mez'Rab)

Ali Sorena - Nemitarsam Produced by Mez'Rab Mixing Engineer: Mez'Rab Mastering Engineer: Ehsan Ziya Feb 2014 علی سورنا - نمی‌ترسم آهنگساز: مضراب بهمن ۹۲ متن -- نميترسم از آيندت / مسير تو رو بايد رفت ميلروزنمت با هر خط / تکون بخور مادرسگ خاکه تو منو خاکم کرد / زنجير تنت حلاکم کرد خفقانه تو لالم کرد / ماتم کده ي تو ماتم کرد اشک نمياد يدونه قطرم / کشتم حسم و بدونه نبضم افتادي تو به جونه قلبم اين دفعه قلبتو نشونه رفتم همه لحظاته پرتيمو پس بده / دغدغه هاي فکريمو پس بده قدماي کيلومتريمو پس بده / اشکه برادرم مهدي رو پس بده ببين دردو همه اينا تقصير توئه منو وحشي دوره گردو همه اينا تقصير توئه ببين دسته خشک و سردو همه اينا تقصير توئه رنگ غم حس درد همه اينا تقصير توئه ببين چطور سگ خور شدم همه اينا تقصير توئه با هر آشو لاشي دم خور شدم همه اينا تقصير توئه چطو معتاد الکل شدم همه اينا تقصير توئه چطو از کم شدن پر شدم مادر سگ اينا کار توئه من تموم شهرو گشتم مادر سگ اينا کار توئه تموم تلخيه سرگذشتم مادر سگ اينا کار توئه اگه الان يه چرکه غدم مادر سگ کار توئه اگه حتي عشقم جنده شد رفت مادر سگ اينا کار توئه اگه يکي واسه آزادي داد زد مادر سگ اينا کار توئه مادرم وسطه لالايي خواب رفت مادر سگ کار توئه اگه ميبيني که تنم پارس مادر سگ اينا کار توئه ولي هنوزم جنم دارم مادر سگ اينم کار توئه نميترسم حتي از تو متنفر از هم شب هم صبح ديگه بار نکن هر جفنگو بم جفتمون هاريم هم من هم تو هم من هم تو خوب ميدونيم مجنونيم مجنون ميمونيم خيليا رو تنمون ريختن خون توي خون ميمونيم بگو به اونکه اون بالا نشست روي تنت اونکه صاحابته بش بگو من ديگه آماده ام وقتش رسيده که آماده شه بگو من از چي دم مي زنم چرا حرف از زياد و کم مي زنم با بهترين قلم دنيا بنويسه با يه مداد ضربدر و من مي زنم بگو ديگه پيرم دراومد از جايي که پيرن دراومد از آدما متنفرم چون هيچکدوم پيشم نموندن بگو من از چي دم مي زنم چرا حرف از زياد و کم مي زنم ?? بگو من از چي دم مي زنم حرف از زياد و کم مي زنم الان گرگو ميشه هوا گرگا ميشن،روشن شه ميشا گرگا ميشن خيليا اينجا با گرگا شيشن ولي تش ميبيني که قرباني شن شايد موند شايد رفت شايد به تلخي عادت کرد من روي خاکت زندم نميترسم از آيندت

nothing at of , which is


3. Rangi (Prod. By Atour)

 • Published: 2013-10-24T11:50:32Z
 • By Divar
Rangi (Prod. By Atour)

REZ - Rangi Produced by Atour Mixing and Mastering Engineer: Ehsan Ziya October 2013 رض - رنگی آهنگساز: آتور آبان ۹۲ متن --- حواسَم جَم، سوادم کم، روبه رویِ این پهنا کیهان زندگی و بچگی و خستگی وعشق و وابستگی دنیای پنهان دوری ازم بهم نزدیک ، بزرگ ترینی بی تردید زمینِ مون دوره ستاره ت چرخید، حیاط توپ بازی تفریح پاس بده بزنم گل، لبِ باغچه، لیوان آب خالی روی طاقچه چهار فصل اون بیرونِ این جا اَم ایرونِ ایرونم میمونه هی توی ذهنم تا وقتی که زنده م کل ابن دنیا یه رویاست، ایول همشو میدونم از اول، همش این جا بود توی قلبم تَرَک خورد اما نذاشتم بشکنِ نذاشتم بهم بگن چی از چی بهتره وجدان لخت کردم زدم توی رگم حالا ارتباطش با دلم شده یکسره تا حالا ریخته از دستت یک ذره؟ من دادم مورچه ها ببرن سره سره پنیر، نون، کنارشم یک کمی تره جای همه تو خاکِ حالا کی بالاتره ؟ میشه قسمت کرد جای اینکه جنگید، میشه عشقَ فهمید، باهاش خندید میشه سیاه نبود سفید نکرد میشه دنیا رو باهمدیگه ببینیم رنگی منَ حس میکنی ؟ نه ؟ نه تو سینه ات دیگه شده سنگی و سنگین و سنگین تر بیا روی سطح برای روز بهتر

nothing at of , which is


4. Do Shab (Prod. By Atour & Ali Sorena)

 • Published: 2014-02-08T00:25:32Z
 • By Divar
Do Shab (Prod. By Atour & Ali Sorena)

Ali Sorena - Do Shab Produced by Atour & Ali Sorena Mixing and Mastering Engineer: Ehsan Ziya Feb 2014 علی سورنا - دو شب آهنگسازان: آتور و علی سورنا بهمن ۹۲ متن -- دو شب عشق / دو شب ترس دو شب شبيه صد شب دوشب صداي موندن دوشب نداي رفتن دوشب دو چشم گريون زن با موي پريشون مرد دوباره حيرون دو شب صداي زندون توُ شب / دو نفر / فاصله دو قدم مرد دور زن بچرخ / زن مرد دور زدن ايول به اون چشمات چشمات چشمات چشمات دور نبود اي کاش اي کاش اي کاش اي کاش مرد اينارو محکم کم کم مي گفتُ نم نم زن حس مي کرد که مجنون از دست رفت/خيلي تلخ مثل سرگذشت زن / پيک توي دست مرد / تلخ تلخ تلخ تلخ مرد مستِ تک ليلا / ليلا مستِ مجنون ها شايد اون شب اون خونه قصد قتل مجنون داشت تو آب نشو سراب کن / خراب نشو خراب کن من جلوي تو غلافم / تو تيغ چشم و غلاف کن مرد اينارو محکم کم کم مي گفتُ نم نم زن حس مي کرد که مجنون از دست رفت/خيلي تلخ مرد پر از شک شهر / تلخ تر از هردو شب من عاشق چشماتم / من عاشق چشماتم من عاشق چشماتم / من عاشق چشماتم ماتم ماتم ماتم ماتم من چه ساده دل دادم / دادم دادم دادم فريادم کلي ام / بي پرده ام / ساده ام ساده ام ساده ام دل خونم خونم خونم / نم نم بارونم / دوشب با تو مهمونم مرد اينارو محکم کم کم مي گفتُ نم نم زن حس مي کرد مجنون از دست رفت/خيلي تلخ من رفتنامو رفتم / برگشتنامو گشتم / چشمک به چشم هر چشم هايي بستم من از ذنيا خسته ام دلخون،دلخون نشو / ليلاي تو هرزست مجنون مجنون نشو / چشماي زن اينارو نم نم مي گفتُ لب هاي زن سکوتو ترجيح داد دو شب دو شمع روشن / شراب تلخ مردن / دوشب شکايت از مرد / دوشب خيانت از زن دو شب دو شمع روشن / شراب تلخ مردن / دوشب شکايت از مرد / دوشب خيانت از زن

nothing at of , which is


5. داریوش و فرامرز اصلانی آهنگ دیوار dariush faramarz aslani 1390 Divar

 • Published: 2012-11-18T19:11:21Z
 • By imagine
داریوش و فرامرز اصلانی آهنگ دیوار dariush faramarz aslani 1390 Divar

متن اهنگ دیوار از داریوش یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره اونورش همیشه بن‌بست اینورش هیچی‌ نداره یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدیم این طرف ریشه نداریم اون طرف ریشه بریدیم اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمی‌شد یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمی‌شد بسکه زندگی‌ نکردیم وحشت از مردن نداریم ساعتو جلو کشیدن وقت غم خوردن نداریم برای اون یه وجب خاک همه دنیامونو دادیم ما برای بوی گندم خیلی‌ چیزامونو دادیم هیشکی یادمون نداده خنده هامونو ببینیم این فقط درد وطن نیست ما تو غربتم همینیم اینور‌ و اونور دیوار درد ما هنوز همونه آی‌ شقایق ما جماعت دردمون از خودمونه تو همه خاطره هامون حق دشمن مرده باده حتی راه دشمنی رو هیشکی یادمون نداده یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره اونورش همیشه بن‌بست اینورش هیچی‌ نداره از عذاب این قبیله هممون خون از هم بریدیم حسّ همخونی نداریم چون قبیلمونو دیدیم ما که تو زمزمه هامون هی‌ به داد هم رسیدیم یکی‌ یادمون بیاره کی‌ به داد هم رسیدیم تو هجوم این همه حرف هر جوابی یه سقوطه تو بگو هرچی‌ که میخوای من که سنگرم، سکوته

nothing at of , which is


6. Ba Man Ghadam Bezan (Prod. By Mez'Rab & Ali Sorena)

 • Published: 2014-02-08T00:25:33Z
 • By Divar
Ba Man Ghadam Bezan (Prod. By Mez'Rab & Ali Sorena)

Ali Sorena - Ba Man Ghadam Bezan Produced by Mez'Rab & Ali Sorena Mixing Engineer: Mez'Rab Mastering Engineer: Ehsan Ziya Feb 2014 علی سورنا - با من قدم بزن آهنگسازان: مضراب و علی سورنا بهمن ۹۲ متن -- با من قدم بزن با هر دردي که همراته محکم به اندازه ي لبخندي که فرياده اروم زير خاکستر با من قدم بزن امشب با هرچي که تو دستاته هر کفشي که تو پاته با من قدم بزن من هواي تو رو نفس ميکشم دست،بيار به سمتم از کل دنيا دست ميکشم دليل بيداري توي شبهاي منن روزاي تو حرفه اي ترين قاب بسته روي لبهاي منن گوشاي تو با من قدم بزن رفتن تقديره پاهات سکون،مرگ انسان بودن حرکت دليل آغازه يا ،اينه رو بشکن يا تکرار و ازش بکن با احساس و قدم امشب با من قدم بزن امشب باش با من بيا به حرمت صدا وخوندن از خون وبودن وغرور و موندن از جون تو راه هايي که پر غربت بود عابر شدن چه جرات بود بالا رفتن رويا بود زمين نخوردن قدرت بود زمين نخورديم با من بيا به حرمت نگاه هنرمندي که رنجي نداشت رنجيدنش واست نديدي جنگيدنش رو نديدي ترسيدنش رو نديدي شايد يه روزي فهميديش ،شايد يه روزي فهميدمش قسمت دوم باهام بيا تا نخشکه اون که کاشتيم هنو نمرده کسي ديگه نپرسه مي تونم بپرسم به حرمت اون هنرمند که از ترس نمرده شايد اصلن نبرده ولي برچسب نخورده بيا حتي اگه دوره اگه سرت رو تنت مغروره شب قدم بزن از جونت اگه شب قدم زدن ممنوعِ توراهي که آروم نمي شد هيچي بهتر از قانون نمي شد بيا به حرمت له کردن قانوني که به قانون نمي خورد با من قدم بزن من هواي تو رو نفس ميکشم دست بيار به سمتم از همه دنيا دست ميکشم دليل بيداري توي شبهاي منن روزاي تو حرفه اي ترين قاب بسته روي لبهاي منن گوشاي تو با من قدم بزن محدوديت ديدته نه کشور نه دينته نه کل سرزمينته وقتي چشات خوب ببينه کسي نمي تونه چوب بچينه تو چرخت چرخ بزن تو چرخت چرخ بزن با من بيا به حرمت سنگايي که هست دور پامون اون ديدني که هست تو چشامون به حرمت دشمنامون ازاد بود حس کنيم يه قطره بس از کل بارون به حرمت تفاوت نگاه ما با هم دوره هامون

nothing at of , which is


7. Gom Feat. Dariush (Prod. by Mez'Rab)

 • Published: 2013-10-24T12:10:05Z
 • By Divar
Gom Feat. Dariush (Prod. by Mez'Rab)

REZ - Gom Feat. Dariush Produced by Mez'Rab Mixing and Mastering Engineer: Ehsan Ziya October 2013 رض و داریوش - گم آهنگساز: مضراب آبان ۹۲ متن --- قسمت اول رض: اولی پرسید حالش خوبه ؟ دومی فقط سرش به کارش بوده سومی اون گوشه توی باغ نیست چهارمی همیشه کنارش بوده پنجمی منم، گیج و مبهمم، توی بیمارستان، اقای محترم هممون مریضیم، بگو که هُل ندن از اول این جوری نبود برگردیم عدن بهشت این جا بود ما این جوریش کردیم با عشق ساختمون با پول میکنیم ترمیم ؟ هنوز تو آینه دنبال اون میگردیم، ما گردیم، میگردیم مغناطیس، سیب، دانش، کمیت زیادی کیفیت کاهش بستری رو تخت شوک واسه مغز، شاید یه روز اونم بیاد یادش که کیه قسمت دوم داریوش: اولی کند، دومی پر کرد، سومی خندید، چهارمی غُر زد پنجمی گشت، گردید، کل سلول دور زد گفت هممون اسیریم مطلق اولی گفت من میخوام ببینم اون بیرون چیه دومی گفت حرف نزن من شنیدم هستی اون بیرون ویرون میشه سومی که اصلا توی بحث نیست چهارمی نفسشُ داد بیرون بی روحیه همشونم میدونستن پنجمی از بچگیش پی پیروزیِ اما یه آن همه چی شو باخت سرد ترین چشم های که میشد دید تو بُعدِ امکان گفت طبقاتیِ این زندان گمیم انگار، ماها کی ایم ؟

nothing at of , which is


8. Be Bachat Begoo (Prod. By Atour)

 • Published: 2014-02-08T00:09:19Z
 • By Divar
Be Bachat Begoo (Prod. By Atour)

Ali Sorena - Be Bachat Begoo Produced by Atour Mixing and Mastering Engineer: Ehsan Ziya Feb 2014 علی سورنا - به بچت بگو آهنگساز: آتور بهمن ۹۲ متن -- به بچت بگو از طعم و رنگ پول يا حبس و درد و زور ستاره هايي که با طلوع غروب کردن تو شروع رسوب کردن ازقلم از قلم شدن و قفس از نفس از طرف من به بچت بگو که شب شروع سوختن شمع بود يکي هميشه قرباني روشن شدن بود بگو از طرف من که لب و هر طرف من به نخ وقت گفتن حق دوختن درد من و هزار تا من نه غرب نه حتي عرب نه اه و اشک و طرب نه دولت و سلطنت نه خود وطن بود اينا رو به بچت بگو ازقول من که زخم ماها جاش نبود روي کمر داس موند ضعف ما اواز نبود کوک غلط ساز بود رشد واسه اون بود که هميشه اروم بود به اندازه خار نبود اونجايي که ياس موند درد مرگ پدر نبود مرد بي پدر بود ضربه ي تبر نبود دست بي سپر بود ميلاد که تار شد عزا خبردارشد، شهر پر غلام بود که رئيس جبار شد به بچت بگو که دست بند و خون حسرت و جنون لبخندمون بدتر از حتي صدتا صدتا ميله بود درد ما ديگران نبود درد ما همديگه بود به بچت بگو همخوان: به بچت بگو......به بچت بگو....به بچت بگو........بگو قسمت دوم: به بچت بگو از پول در اومدت از اين کاغذاي مزخرف و ضرورتش بگو چه بلايي اوردي سربرادرت بهش بگو ديگه بهش عمو نگو بگو زاييده ي کدوم يکي از تيکه هاي جنگي يا زاييده ي شيکم کدوم جنده ي فرهنگي واسه شهر فرنگي؟ هر روز يه رنگي سبزي،زردي،ابي يا بنفشي بگو نماد و پرچم افکار و ميگيره غم امروز جلوي فردا رو ميگيره گشنه ها پرنده ها رو زدن کشتن بگو سفره ي خالي جلوي پرواز و ميگيره به بچت ب بگو...

nothing at of , which is


9. Aavaar (Prod. By Atour & Ali Sorena)

 • Published: 2014-02-08T00:30:27Z
 • By Divar
Aavaar (Prod. By Atour & Ali Sorena)

Ali Sorena - Aavaar Produced by Atour and Ali Sorena Mixing and Mastering Engineer: Ehsan Ziya Feb 2014 علی سورنا - آوار آهنگسازان: آتور و علی سورنا بهمن ۹۲ متن -- روي اجراي کوچيک ديوار قلبم يه تابلوه که روش نوشته خطر ريختن ميخواد بترسم روي اجراي کوچيک ديوار قلبم يه تابلوه که روش نوشته از پايه کج ِ ممکن هميشه سايه نده نوشته سر به سرش نذاري که بناش کله خره از همون اول مي ديدم که در به در بود و هنوزم در به دره خودش به تنهايي ملات ساخته تنهايي همه چي و خراب ساخته جلو باد ميشه جامه مي لرزه جلو جام ميشه باده مي رقصه روي اجراي کوچيک ديوار قلبم نوشته،ريختن يه حس سادس جاي خوبي نيس واسه تکيه دادن همخوان آوار ِ...نصيب من آوار ِ نصيب من اوار ِ قسمت دوم بهتر از پاکي بي احساس عشق يه فاحشه بعد بکارت تاريکي از نور بهتره وقتي خورشيد قاتل محض ستارس خيلي وقتا همين بوده واقعيت همين ِکه بدي خوبه از،فرداي کسي حرف نزن تا خبر نداري از ديروزش روي ديواراي اجر قلبم نوشته امشب بدجوري... بي خيال قبلن و بي خيال بعدن مهم اين ِ هنوزم مي خونم و هستم روي اجراي ديوار قلبم نوشته از دنيا اين سهمم حرکت دست و لبم چندتا کلمه واسه من شدنم تا گم شدن تو چشماي خودم اشکم بغضم حساي گمم مغرور تا روزي که وايسم جلو ورقه ي شکست با امضاي خودم همخوان آوار ِ...نصيب من آوار ِ نصيب من آوار ِ

nothing at of , which is


10. Atal Matal (Prod. By Mez'Rab)

 • Published: 2014-02-08T00:25:33Z
 • By Divar
Atal Matal (Prod. By Mez'Rab)

Ali Sorena - Atal Matal Produced by Mez'Rab Mixing Engineer: Mez'Rab Mastering Engineer: Ehsan Ziya Feb 2014 علی سورنا - اتل متل آهنگساز: مضراب بهمن ۹۲ متن -- اتل متل توتوله بگو زندگي چه جوره؟ قشنگه ؟مي چرخه؟يا که چرخش مي لنگه؟ اهل گريه اي يا خنده بازنده اي يا برنده اصن مهم ني جفنگه اينجا هميشه يه رنگه اتل متل تو توله علي کجاست تو کوچه يه هدفونم تو گوشش چرا مشکي ِ رو پوشش چشماش تر ميشن هي باز قلبن ميخنده اون هميشه تو راهه بگو ميره يا که برميگرده اتل و متل و سرم پر به ياد روزاي قشنگتر ياد گرفتم بجنگم نجنگيدن نجگم لگد نشم از اول تا ته خيابونو بلدشم قشنگتر اينکه نترسم نذارم زيريا لگدشن اتل متل متر متر وجب وجب چشم چشم قدم قدم ايول خيابونو ميگم عشقه سرکشم که گيرم ميگيره به دنيا من اينم اگه سرکشم نشم که گيرم هست تو دنيا.... اتل متل ديوونه يه دل دارم که خونه اگه مي توني بشونش جرات داره چه جورش اتل متل قسم به قلبم اصلن نمي ترسم از خطر و کفن و مرگ و سنگ قبرم اتل متل چند خط دردم تو چند ضرب از دف تر ميشن قشنگ شن اتل و متل وتحقير يه گردن يه تقصير ميگن جلوتر از خطي جفت پاهاتو ورچين چيزي نگم از اشک چشم تو بگو ميگم چشم نگم از شب و مزش چشم تو بگو ميگم چشم يعني نگم خستم از اين ادماي بي مصرف ولي تو که بهتر از همه ميدوني من چند چندم چشم تو بگو ميگم چشم اصن بگو نخونم چشم تو بگو ميگم چشم اصن بگو نمونم چشم تو بگو ميگم چشم اصن بگو بچم نمي تونم ازت رد شم چشم تو بگو ميگم چشم چشم چشم دو ابرو دماغ و دهن پر از خون ليلاي من هيپ هاپ اون بم ميگه تو مجنون ليلاي من ديوونس عين خودم بي خونس ميگه باهام بمون پس منم بهش ميگم چشم ليلا ليلا ميگن که تش قهره عشق من وتو زهره ولي يک کلمه هرگز ليلا ليلا انا لله انا ميخوان بخونم ولي زندم منه ديلاق انگار ليلا صدام وق وق ِ ميگن عليت احمق حق زدن حرف و دارم حق حرف حق ،حقِ غير من کي هف خطه؟ تو؟شرمنده اگه ببرن کت بسته نمي بيني علي بست کتش اتل متل توتوله زندگي با غرورش طلوع و غروبش همه ي اوج و فرودش اتل متل متر متر وجب وجب چشم چشم قدم قدم ايول ولي جفت پاهاتو ورچين

nothing at of , which is


11. Navid - Khata (Prod. Atour)

 • Published: 2020-03-23T17:04:44Z
 • By Divar
Navid - Khata (Prod. Atour)

Navid - Khata Produced by Atour Mixing and Mastering: Atour March 2020, Divar Records نوید - خطا آهنگساز: آتور فروردین ۱۳۹۹ - دیوار رکوردز متن ---- قسمت اول: هر روز صبح که از خواب پا می‌شم/ می‌غلتم گربمو می‌بینم می‌بندم موهامو، می‌شینم/ باز آینه رو برعکس می‌گیرم یه کم از عطر پیمان می‌زنم/ سایه سفید زیر چشمام می‌زنم اخبارو می‌خونم و مچاله می‌کنم/ قهوه‌ی تازه رو تفاله می‌کنم گروم گروم، توی سینم/ می‌کوبه میگه یه روز دیگه است من توی سینم ساعت نمی‌خوام/ مسابقه، بردن و باختن نمی‌خوام نفرت داره منو هارم می‌کنه/ سردی آدما داغم می‌کنه این دوپای مغرور پر ادعا رو ول کنی برگر آدم می‌خوره دادستان شهرم خواب/ رئیس جمهور وقتم خواب توی خونمون زندانی/ تموم لباس و رختم خواب آدم! می‌بینی زندانی چیه؟/ نتیجه دروغ و بازی چیه! تو که این همه کفترو ساقط کردی/ کوچ خفاشا واسه چیه؟ همخوان یه روزی همه چیو ول می‌کنم/ وسط خیابون شعر می‌خونم اگه کسی بم گفت داره اشکالی/ میگم «منم یه خطای انسانی» یه روزی همه چیو ول می‌کنم/ وسط خیابون شعر می‌خونم اگه کسی بم گفت داره اشکالی/ میگم «منم یه خطای انسانی» قسمت دوم چیه؟ منم! همون که خودت زاییدی/ روزی سه وعده از پشت پاییدی بیت المالو حیف و میل کردی/ پولای بیمه‌امون رو پس نمی‌دی تف تو این قافیه و وزن که باید برا تو حیف و میل کنم! بیت المال من مقدسه! نه مث تو ولنگ و واز چشاتو درشت نکن آقا/ ما که زورمون نمی‌رسه به شماها ولی بترس از اون روزی که آخر/ بچه‌ات بگه «کیو می‌گه تو این آهنگ؟» نفرت مغزتو پوک می‌کنه/ ایدئولوژی تو رو از تو می‌خوره لعنتی یه کمی عاشق باش/ این اکسیر دردتو خوب می‌کنه تو که این همه روزنامه چاپ کردی/ دروغو با دروغ پاک کردی بی لباست، بی ستاره/ لای مردمت راه رفتی؟ منم اون هیهاتی که دین گفته/ شیعه تو ذلت نمی‌افته منم یه آدم معمولی/ عصبانی، حالم خوب نی همخوان یه روزی همه چیو ول می‌کنم/ وسط خیابون شعر می‌خونم اگه کسی بم گفت داره اشکالی/ میگم «منم یه خطای انسانی» یه روزی همه چیو ول می‌کنم/ وسط خیابون شعر می‌خونم اگه کسی بم گفت داره اشکالی/ میگم «منم یه خطای انسانی» قسمت سوم همش خطا/ باغبون این دشت بلا آسمون دیدم شدم سر به هوا/ بارمو نکشیدم، اونم خطا گلهای باغچم کوتاهن/ نور نرسید بهشون، اونم خطا برجاتون حیاط(ت) رو سایه کردن/ من که روی پشت بومم خطا گفتن خونه جای موندن نیس/ گفتم هرجا به جز خونم خطاس گفتن بیرون در آزادیه/ گفتم معنی نور توی شباس نفرت توی سینم جایی نرفت/ کسی واسه رفته‌هام کاری نکرد از فرودگاه تا بهشت زهرا/ توی خوابم منو راه می‌برن هق هق! پیمان تو نرو! / هق هق! احسان تو نرو! هق هق! آذین چرا رفت؟ / خواهر، داداشم تو نرو! راست می‌گن آدم خیلی کمه/ این زمین فانی رو متر می‌زنه کاش جای این همه مرگ و خطا/ شعر می‌شد واحد مملکتا همخوان یه روزی همه چیو ول می‌کنم/ وسط خیابون شعر می‌خونم اگه کسی بم گفت داره اشکالی/ میگم «منم یه خطای انسانی» یه روزی همه چیو ول می‌کنم/ وسط خیابون شعر می‌خونم اگه کسی بم گفت داره اشکالی/ میگم «منم یه خطای انسانی»

nothing at of , which is


12. Faramarz aslani-Divar

 • Published: 2013-02-15T14:17:11Z
 • By aida m
Faramarz aslani-Divar

یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره توکه دیوارو پوشیدن سیه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون یه پرندست یه پرندست یه پرندست ، یه پرندست که از پرواز خود خستست بن بالشو بستن دست دیروزا نمیاد دیگه حتی به یادش فردا یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشتبونش ولو میشد خورشید درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه ی کودکی های مرو میدید یه آوازه یه آوازه یه آوازه ، یه آوازه که تو سینم شده انبار یه اشکیه میچکه روی گیتار ، به این ها عاقبت کی گیرد این کار یه مردابه یه مردابه یه مردابه ، یه مردابه توی تن از فراموشییه چراغی که میره رو به خاموشی ، نگردد شعله ور بیهوده میکوشی یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشتبونش ولو میشد خورشید درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه ی کودکی های مرو میدید یه دیواره یه دیواره یه دیواره ، یه دیواره که پشتش هیچی نداره توکه دیوارو پوشیدن سیه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون یه پرندست یه پرندست یه پرندست ، یه پرندست که از پرواز خود خستست بن بالشو بستن دست دیروزا نمیاد دیگه حتی به یادش فردا

nothing at of , which is


13. 02 - Rez - Bidar Sho (Prod. Atour)

 • Published: 2012-11-08T16:43:50Z
 • By Divar
02 - Rez - Bidar Sho (Prod. Atour)

REZ - MOZ'MEN LP Debut Album

nothing at of , which is


14. Farzad Farokh Divar فرزاد فرخ دیوار

 • Published: 2018-01-20T21:15:32Z
 • By iLady
Farzad Farokh Divar فرزاد فرخ دیوار

عاقبت تقدیر بین ما دو تا دیوار ساخت از منه آزرده دل دیوانه ی بیمار ساخت عاقبت عشقت مرا رسوای این دنیا کرد دور شدم از چشم تو من ماندمو یک کوه درد خاطراتت میزند آتش به قلب و جان من روح من را میبرد پیش تو ای مهربان من من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را عشق تو بر من جفا کرد بی وفا با من چرا من غرورم را شکستم تا منو تو ما شویم از خودم هر بار گذشتم تا ز هم شیدا شویم من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را عشق تو بر من جفا کرد بی وفا با من چرا حال که از چشم تو و عشق تو من دور شدم آنقدر محو تو بودم دگر کور شدم آن زمانی که نگاهت را به قلبم کاشتم کاش میفهمیدی عاشقانه دوستت داشتم کاش میشد خاطراتت را فراموش کنم آتش عشق تو را هر لحظه خاموش کنم آنقدر دیوانه وار دور تو میچرخیدم تازه فهمیدم چقدر بیهوده میجنگیدم بیهوده میجنگیدم بیهوده میجنگیدم من غرورم را شکستم تا من و تو ما شویم از خودم هر بار گذشتم تا ز هم شیدا شویم من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را عشق تو بر من جفا کرد بی وفا با من چرا

nothing at of , which is


15. Bahar (Prod. By Mez'Rab)

 • Published: 2013-10-24T11:50:32Z
 • By Divar
Bahar (Prod. By Mez'Rab)

REZ - Bahar Produced by Mez'Rab Mixing and Mastering Engineer: Ehsan Ziya October 2013 رض - بهار آهنگساز: مضراب آبان ۹۲ متن --- اون بالا بود با خودِش آگاه از هرجی می گذشت دورِش وصل به جریان حسابی فاز میداد باطری هاشو میکرد پرِش سوال زیاده جوابا پیشه اونه وقتی اون جاست این و خودش میدونه شکل دایره پر بار مثال دونه خاک خیال خواب برگشت تویه خونه از جاش پا شد دو تا ورق تا شد رفت تو جیب بعد پوشید جفت کفش هاشو همه بند می بستن اون باز کرد بنداشو رها شد در وا شد زد لَش تویه خیابون یه جوری بود انگاری همین امروز مهمون حیرون همه دنبال ریختن خون آویزون، هووون، به این تنِ حیوون میدید جا اینکه نگاه کنه میخوند تا یکی رو آگاه کنه میخوند تا یکی رو به راه کنه از خارش گذشت وقتی فهمید بابا گُلِ میدونست بهار نو راهِ چه اون باشه یا نه زندگی تو لحظه، مُکاشفانست دلش پُرِ، رفتارش عاقلانست دنیا فانی اون جاودانست زنده باد بهار

nothing at of , which is


16. REZ - Nabood

 • Published: 2018-05-03T08:12:28Z
 • By Divar
REZ - Nabood

REZ - Nabood May 2018, Released by Divar Records Produced By Farsea Additional Production by Ehsan Ziya Cover Art: Ehsan Ziya Recording Engineer: Navid Sadr Mixing and Mastering Engineer: Ehsan Ziya رض - نبود آهنگساز:‌ فارسی مدیر هنری: احسان ضیا اردیبهشت ۹۷- دیوار --- متن قسمت اول: جدید بود، نبود؟ عجیب بود، نبود؟ پرحرف بود، نبود؟ حسش شدید بود، نبود؟ از فقر خوند، نخوند؟ از فهم خوند، نخوند؟ از فرق خوند، نخوند؟ رپ فارسی بود، نبود؟ رفتم توش، تموم رپ می‌کردم خیلی روون کل شهر خاکستری، بالا سر من رنگین کمون نکردم عشق حروم، پخش می‌کردمش تو زمون وقتی همه خود‌خواه بودن واسه من دیگه خودی نموند همخوان: می‌تپه قلب، می‌زنه نبض، من می‌گم باید یه کاری کنم می‌شنوه گوش، می‌آد تو مغز، من می‌گم باید یه کاری کنم می‌ره تو ذهن، می‌کوبه ضرب، من می‌گم باید یه کاری کنم روی زبون، می‌ره بیرون، من باید خودمو خالی کنم قسمت دوم: می‌گم توی سرم، می‌خونم واسه تو دل حرف می‌زنه، نفس می‌خوره گوه لفظ و ادا اید، همه فاز شو تصویرا تونم که مچاله شد تو خودت بگرد ببین داری چی ساختی یا کپی کردی از رو کی من با تیمم اومدم اینجا، از تو هم تو مسیر اثری نی استعدادی؟ پس کوشی؟ قایم شدی پس گوشی یه بند غر میزنی، یه تیک ناله‌ای، معلومه خالی از هوشی این کار می‌خواد پشت کار مگه نه اومدی چیکار؟ هنرم خریدنی نیست حالا تو فکر فروشیم همخوان: می‌آره کارت، می‌کشه نقد، من می‌گم باید یه کاری کنم می‌ره بالا، می‌پاچه سم، من می‌گم باید یه کاری کنم تصویرا پهن، میرن توهم، من می‌گم باید یه کاری کنم اینا خیلی وقته توی سرمه، من باید من باید خودمو خالی کنم قسمت سوم: بهرام‌ام، نمی‌شمم رام، هیچکس‌ام، گوش می‌دن حرفام من عطر حنجره یاس‌ام، من سورنام، مرد تنهام فدایی تو دل کابوس، قافمو منگول ناقوس، می‌رم لا بلوک با داریوش، منتظر بامدادم، ها کوش؟ خودم و رولم و خلسه، شایانم صفیر عرصه، با عرفان می‌زنم پرسه، از سر تا تهم یه لحظه پیش می‌رم مثل پیشرو، آزاده عین حسین، می‌دم این نویدو سهرابم ساعی‌ام تا آخر داستان حالم اوکی همخوان: هی می‌گم هی می‌گم هی می‌گم باید یه کاری کنم هی می‌گم هی می‌گم هی می‌گم باید یه کاری کنم من می‌گم من می‌گم من می‌گم باید یه کاری کنم من همه کارامو کردم، بقیه باید یه کاری کنند

nothing at of , which is


17. REZ - Zir o Roo

 • Published: 2019-08-23T12:05:13Z
 • By Divar
REZ - Zir o Roo

REZ - Zir o Roo Produced by Farsea Mixing: Mez'Rab Mastering: Ehsan Ziya Artwork: Ehsan Ziya Aug 2019, Divar Records رض - زیر و رو آهنگساز:فارسی شهریور ۱۳۹۸ - دیوار رکوردز متن ---- قسمت اول چیکار می‌شه کرد؟ چیکار می‌شه کرد؟ / نگاه می‌شه کرد داد می‌شه زد بعد بشه شر دعوا می‌شه کرد فرار می‌شه کرد / می‌شه آزاد بود با یه لبخند بشی رد چیکار می‌شه کرد همه حال‌ها بد / نصف مخ ها تو اجاره‌است نصف دادن رهن اعصابا دم دره خط خط رو خط / موندم توی چهار دیواری راحت چیکار می‌شه کرد دستت خالیه / روزی دست خالقِ مشکل مالیه کار با آگاهی جوهر مرده / غیر این صورت حمّالیه چیکار میشه کرد بکنیم حرکت / هی نکنیم چاه هی نزنیم سد قطره بارون بچکیم جمع شویم بشیم نهر / عازم دریا تو دل طبیعت همخوان این ذات جاری نمیشه محدود / این راه که ساختیم نمیشه مسدود این ذات جاری نمیشه محدود / این راه که ساختیم نمیشه مسدود می‌کّنیم از زیر می‌شکافیم از رو می‌کّنیم از زیر می‌شکافیم از رو می‌کّنیم از زیر می‌شکافیم از رو نمیریم از رو نمیریم، پر رو! قسمت دوم قفل گیر شم چیکار میشه کرد / لا آدم‌های نادون هی بزنی حرف ادعای فضل، عمق نقطه و طول پاره خط / جر و بحث بیخیال مرد باس دهنو بست معلّق تو ذهنم سیصد و شصت درجه است / چیکار میشه کرد تصویرا میشه رد میشه خوف کنی بترسی بشی سرد / میشه فکر کنی بفهمی نداری حد تو بی‌نهایت، میکوبه ضرب، رض می خونه رپ / خط صاف نوک کلاه، میکروفون توی دست هم زدم جا بی افته روغن بده پس / چی رو تفت میدید جماعت تابه به دست با لگد تو میز، تو این ظرف غذا نیست / دیس و دیس کشی تو خونه‌ام روا نیست بکس آگاه، آماده برا مرحله بعد / می‌دونیمش تو درون، می‌خونیمش زیرلب همخوان این ذات جاری نمیشه محدود / این راه که ساختیم نمیشه مسدود این ذات جاری نمیشه محدود / این راه که ساختیم نمیشه مسدود می‌کّنیم از زیر می‌شکافیم از رو می‌کّنیم از زیر می‌شکافیم از رو می‌کّنیم از زیر می‌شکافیم از رو نمیریم از رو نمیریم، پر رو! قسمت سوم قد قدمام میرم راه / بکس واقعی‌ن همراه هر چی بشه سرانجام / من اینجام، من اینجام، من اینجام تنهایی میرم فقط راه / هر کی هم باشه همراه کارو میدم من انجام / سرانجام، سرانجام، سرانجام پایان چیکا می‌شه کرد چیکا می‌شه کرد؟ می‌کّنیم!‌ می‌شکافیم! سرانجام سرانجام...

nothing at of , which is


18. Shorou (Prod. By Mez'Rab)

 • Published: 2014-02-08T00:09:19Z
 • By Divar
Shorou (Prod. By Mez'Rab)

Ali Sorena - Shorou Produced by Mez'Rab Mixing Engineer: Mez'Rab Mastering Engineer: Ehsan Ziya Feb 2014 علی سورنا - شروع آهنگساز: مضراب بهمن ۹۲ متن -- من يعني من پرده بي پرده ميله بي ميله و نرده بي نرده اوني که بلدِ جنگه ميجنگه رفيق شير از سگ نمي ترسه مي رم مسير و مي چينم از جون گيجم لبام و هيچي نخندوند هيچم ،هيچي از دستم نمي ره هيچ وقت هيچ و از هيچي نترسون ادرس،صدتايي بعد تهران زيرزمين جنب زندان علاقه زنگ انشا خنده به دست خط ار شاد نباش،دنبال بهتر از لطيفه باش همين يه بار ببين کسي بوده شبيه ما که قانون بشه جک جديد سال سهم تو عبور تو عابري از کجا مي اي؟ميخواي کجا بري؟ زود اومدي زودم ميگذري چون تو از اول مسافري عاديه ما از ازادي بگيم از اين جامعه که ميگن عاصي بشيم زيرزمين مثه لباساي تو تميز نيست بالاخره مجبوري خاکي بشي يا بمون يا برو هيپ هاپ راه نميده خودت موندي ولي پات داره ميره نمي تونم بگم برو بذار باد بياد بايد بگم برو باد داره ميره توي شعر من جنگ اينوره خون اين طرف وزن اينوره تو کينه رو بر وزن سينه گفتي ولي کينه از سينه سنگين تره يعني تو سر و ديدي و من تهشو جامه و چرخ پنچرشو سياه بازي بسه شاعر مردمي تو زغال ديدي من منقلشو از اول تا اخر اخر تا اول ديدم حتي از تو بدترشو بذار از اخر بهت بگم اولشو که همخوان: ميگن داغ بازار خيليا شروع ما پايان خيلياست اين خيلي تلخ ِ واسه خيليا شروع ما پايان خيلياست قسمت دوم: سعي کن ياد بگيري راه و وقتي تو جاده ميري حتي اگه کج زنده بودي سعي کن صاف بميري سعي کن بفهمي چشم نه واسه ي گفتنه نه واسه ي بستنه بفهمي کردن و دادن گوش به هرچي گفتن يعني زندگي تو مردن گاهي اوقات بستن دهن يعني حرف زدن اين و خوب بفهم اونايي که مثلن راست کردن چي گفتن دهنو باز کردن مردن مردم مردي مرد اوضاع خيلي تخمي شد ولي هم تو هم اونا گفتين ،من گفتم گفتن گفتم گفتي گفت گفتن ترس گفتم بهانس گفتن سخته گفتم عاشقانس گفتن شب گفتم شهامت گفتن روز گفتم نيومد هرگز گفتن دل گفتم دلاور گفتن دلبر گفتن مادر گفتن راه ترانه سده گفتم سد شروع صد ترانس گفتن دروغ و بلد نيستن درستن اصلن غلط نيستن گفتم جايي که مردم دروغن مرگ صداقت صادقانست تو نديدي اين گفتن رو فرق دوست و از دشمن چون نمي تونستي خوب ببيني غلطاي ديکته ي خوش خط و ميگن داغ بازار خيليا شروع ما پايان خيلياس اين تلخ واسه خيليا شروع ما پايان خيلياس تا روزي که فرصت نيس نفسي باقي از عمرم نيست شروع ما پايان خيلياست ولي پايان ما مردن نيست همخوان همخوان: ميگن داغ بازار خيليا شروع ما پايان خيلياست اين خيلي تلخ ِ واسه خيليا شروع ما پايان خيلياست

nothing at of , which is


19. 07 - Rez - Pinokio (Prod. Atour)

 • Published: 2012-11-08T16:43:51Z
 • By Divar
07 - Rez - Pinokio (Prod. Atour)

REZ - MOZ'MEN LP Debut Album

nothing at of , which is