Search your favorite song right now


2. Blaze One - Kraze Lit La INSTRUMENTAL

  • Published: 2019-11-19T22:52:10Z
  • By Jarcbeats
Blaze One - Kraze Lit La INSTRUMENTAL

KOURI al ABONEW! 😁 👉 Subcribe here : https://www.youtube.com/c/jarcbeats?sub_confirmation=1 Blaze One - Kraze Lit La LYRICS INSTRUMENTAL : Atis yo kraze lit la Pran kòb boujwa pou yo fè mach vre Pa gen yo youn ki avèk pèp la Pou pa pèdi sponsor yo tou fè lachte Men di m sa k te bay Jovenel pouvwa Menm boujwa santi yo ki te plase l Nan karayib la si n wè pi ba Paske Ayisyen nou pap revòlte Boulos ou kraze lit la Dimitri ou kraze lit la Youri Latortue ou kraze lit la Men Lambert vin kraze lit la [Verse] Pèp la ap bout li pa kapab tèlman yap presire l Ak kiyès li pral fè konfyans lavi li yap retire l Tout vin nan lit avèk ide pou dirije l Ide pou oprese l Fè deal ak mèsenè pou yo plede tiye l Men ann gade pou jan n ap viv èske s on mal yo fè n Pou jan Bigay tap souse sann pou pral pran Ano fèl Pèp Ayisyen an reziye l ak pwoblèm Sa tèt poko pete l ap mande èske se bal yo k pè l Ou vle batay di m non Rayi tèt ou di non Linyon fè fòs nou pouki n vle lib nan dezinyon Pou dat pèp la te nan lari kounya n santi n fache On sèl slogan pandan l pa bon kite peyi m mache [Refren] [Verse] Peyi a sal nou tout ki lakòz pouki n pè pale N ap viv nan grangou n ap fè sanblan pouki n pè baye Anndan manif se bal se sèvèl gaye Atis yo tout gen boss yo nan sistèm nan kot peyi m prale Gen ti katye pou piti chak jou ap bay 10 mò W ap fè video pou montre internet w ap bay 10 kòb Mwen m pa gen enterè pou m ap montre se mwen k pi bon Atis pran kòb nan tout kondisyon paka alèz nan tout bidon Mizè fè m radikal pou yon pèp m ap anseye Fò w ka bay rapò petro paske se ou k te konseye Sa k pran san mil dola ki diferans ou gen avè l Ou senatè ou gen ministè èske peyi m ap bèl Yo pap admèt men tout moun wè yo se maryonèt Ki kontante pou l byen pase menm lè sou on kamyonèt Jovenel ale jodi palman boule l demen Sistèm boujwa pou n chavire fòk tout black mete men Rekonstwi yon lòt Ayiti kanpe kont yo pa tann pita Pèp Ayisyen pap konprann men nèg yo vin kraze lit la (Mèt Morin) Pou dat pèp la te nan lari kounya n santi n fache On sèl slogan pa gen chanjman kite peyi m mache [Refren] Atis yo kraze lit la Pran kòb boujwa pou yo fè mach vre Pa gen yo youn ki avèk pèp la Pou pa pèdi sponsor yo tou fè lachte Men di m sa k te bay Jovenel pouvwa Menm boujwa santi yo ki te plase l Nan karayib la si n wè pi ba Paske Ayisyen nou pap revòlte Atis yo kraze lit la Machann mikro kraze lit la Rezo sosyo yo kraze lit la Abolotcho yo kraze lit la #jarcbeats

nothing at of , which is


3. WENDY - REVOLUTION ( Majeste Album )//STEMARXPRODART

WENDY -  REVOLUTION  ( Majeste Album )//STEMARXPRODART

BUY THE ALBUM itunes.apple.com/us/album/majeste/id774983587 Mwen se Tousen Louveti jodi a mwen vinn fe yon ti pale ak nou, paske Papa nou Desalin pa kontan, mwen setoblije fe aparisyon m, mwen se yon nan premye neg ki komanse trase plan pou nou te ka lib, e mwen fye de fre mwen Desalinn ki akompli rev mwen te toujou swete pou tout pitit neg kreyol san distenksyon. -eske nou te konnen ki vale kalamite ak soufrans zanset nou te pase? -eske nou te konnen ki vale mati, yo te fe sibi? -eske nou te konnen yo te konn antere anpil nan premye paran nou tou vivan ak siwo mye badijonnen sou tout ko pou foumi manje? -eske nou te konnen kijan move lawon yo bay pou kolon yo te konn vide nan chodye lwi cho, le nou pa vle travay? eske nou te konnen ki vale fanm vanyan blan franse kou espanyol te vyole?ESKLAV Neg repiblik kolonyalis yo debake sou te Dayiti ak yon kwa, yo egare anpil nan fre Tayinos ak Siboye nou, Ayibobo pou yo. Pitit cheri mwen yo, blan sa yo bann yon relijyon tet anba, yo maske yon bann pret pou preche nou dosilite ak sistem eksplwatasyon kolonyal la. Anplis yon liv nan men yo ki tradwi tout fom panse yo, pou vinn zonbifye nou. Ay Pitit mwen yo! chak fwa m’ap di lwa donjo kongo yoruba afik mwen monte ap raj! Choche yo pran nou distribiye mezi moun ki soti nan menm tribi kou fanmiy nan chak kwen peyi a , dekwa pou n pa janm kwaze, pou nou pa ka kominike. Men Podyab pou yo, yo pa konn kiles nou ye, se we yo nou. Avan nou te esklav fizikman sou te sa, kay manman nou, nou se te gwo wa, neg ki konn metrize fos linive, neg ki konn travay, neg ki ranpli ak fos ak sajes, neg ki pap bese tet atet devan palave kap fe radiyes. Neg ki konn lanmo pa vle di lafen , neg ki konn vale chak grenn bagay ki nan lanati, neg tou ki konn kijan pou pale ak Dye . Ebyen se konsa, pitit mwen yo, Makandal, Boukman, mwen Tousen, Desalinn, Kristof ak kapwa pou ajoute Bwaron Tone, jwenn ak lot paran nou pral sonde nanm nou, ansanm pou nou vinn akouche yon lang ki rele nou CHE MET CHE METRES, yon lang ki twadwi tout santiman raj nou yo, yon lang ki twadwi tout soupi ak soufrans epi mati nou yo, yon lang ki soti kom denye rel kote yon moun ap toufe, lang sa li KREYOL. Kreyol pran tout fom dyol paske li se yon lang ki deklare libete, kreyol se premye eritaj libete ke li ye.desalinnes se konsa nou li te ak kreyol, Kolon pa konprann , yo di nap pale jagon, paske nou te sevi ak kek nan pawol yo , poun te ka fe pawoli. Depi kreyol pale ebyen Kreyol yo konprann, paske se lang rezilta nanm nou li ye, se pa vre pitit mwen yo! Neg komanse tonbe dako, monte nan monn leswa, al pale ak neg anwo , donk nou retounen nan rasin nou, paske si ou bliye rasinn ou pa gen anyen wap devni ke pay pwa, se sak fe m-ap pwofite di nou, piga nou janm meprize rasin nou se sel chimen limye yon moun ki vle toujou vle jise fyete libete li . Nan grenpe monn leswa, se konsa nou vinn kontre ak lespri fos kreyatris linive, nou vinn komanse palopeyipe sou tanbou, chak swe konsa nou vinn etabli pwop relijyon pa nou, ki se VODOU, le sa rat boukannen anba sann yo, deklare ke relijyon nou se yon relijyon sal, e setalo gen kek blan franse ki komanse ap transmet bay lot fre parey nou yo, vye bagay sanpwel, fe yo transfome tankou bet ou lougawou pou yo ka vinn pesekite nou le nou nan monn lan. Anpasan m-ap di nou ke, yon bon vodwizan pap nan koupe pye bwa ni li pap nan sosyete nan simen laperez, yon bon vodwizan se yon moun ki konn enpotans chak bagay nan linive e ki konn kijan pou li sevi avek yo. Se yon limye pesonn pa ka we ak zye men ki klere plis pase soley blanch lan. Yon Vre vodwizan pap nan zonbifye moun pwop nasyon avek li sou okenn preteks. Monche kolon se vle li vle pou n pa janm konn verite a, nou pa we kijan li fe pwop nan kek fre nou yo meprize lang kreyol , poutan lang kreyol sa rezilta frekans nanm ou ak frekans zanset ou e ki marye ak vodou. Bon mezanmi pitit mwen yo, si m tap pran pou m pale nou nou tap sezi we e sezi tande, men mwen te vinn la paske mwen we dirijan nou k-ap dirije pa konn rasinn yo, yo mele nan tout sos, sevo neg sa yo file pase kalalou. M pa vle nou bliye rasin nou, paske si nou bliye se vekse nou vekse tout gran paran nou. DESSALINESSPapa nou Desalin pa -t yon paste, ni yon pret katolik, ni lot seri lot bagay k-ap sevi ap relijyon pou anestezi limanite , li se te yon vodwizan konsekan, ki pat pe pote KITANAGO pou li te ka plante libete . Ayiyen se-m ak fre-m yo, nou se yon pep ki pote mak so Kreyate, e nou pote eneji li a tout nan zantray nou. Nou dwe fye de sa, men si nou inyore chimen zanset yo te ban nou, se adomaj pou sa ki inyore li, sel bagay m konnen yon jou nou neg na retounen pou met lod nan dezod. Paske se pa tip libete sa nou te kite pou pitit nou yo, se pa li sa. Men jounen jodi a kot libete sa? kote li? sa fe avek li ? kote fyete nou? kote karakte nou? menm drapo nou , nou pedi koule li, nou pedi idantite li? Ayisyen reve nou? san mwen pat koule pou gran mesi kout baton, san fre m Desalinn pa te koule pou gran mesi chyen. Retounen nan rasinn nou, se te tonton nou TOUSEN LOUVETI! Ote : Marx Stephenson TELUSMA dit Stemarx d’Elshouahdei « Teks sila se yon estre ki gen pou paret nan liv KREYOL AL LEKOL «

nothing at of , which is


4. Tsmg Nou Mechan

Tsmg Nou Mechan

For Booking Tchekesa Records +50938951665 *TSMG* Tchekesa Musiq Group *Ou Mechan* Lyrics Intro Djim Impeccable Nou gen menm lanmè menm sin pa memm pwason Ann mennon vi antidot anfas yon leta pwazon Ann met prezan pou yon pèp nan yon peyi leta absan Ak sann ann ekri n pa kapab anko Nan ko'n ann sispann kite tet nou pati kite rev nou Ak espwa'n ann leve glev nou Pou dlo je'n pa pi bon zanmi'n pase rin Sin te konn lave lesprin jann lave menn Nou tap konn patri pa gen pri Verse I Rozo G Nou te konn prime Lajan A l’avenir kounya m swete'n prime la sante Poun rann nou kont nou vulnerable le se sou nou n'ka konte M pa konn Koman sa ap ye nan kek tan apre Menm espere n’aprann de sa'k rive demen poun Ka vanse Yon sosyete barbare ki pa gen ankenn moun pou enstwil Gouvernement ignorant chak jes ak aksyonl se insulte Nou pat prepare se claire nou livre a nou menm Surtout lanmou Ak inite sel kote nou wè sa se nan film Verse II Samy Secret Sa'n paka di yo mute Sakaje vi nou tout Sak tap predi pou'n pran lari, se tap nan kouvri bouch Nou tout ka we peyi'n pa pre, map pale de tout kouch, bouche bouch sou sak pwoblèm yo pap mennen nan bon wout Leta egzije'w sak pou li, fèl remèt ou sak pa'w Pataje love nan antouraj la, kole tèt a frèw, travay sak ka fèw, Evite lite kont ou menm anko Epa bliye site linyon se nan sa nou fo Chorus Edwing Konbyen ka grav Pou'n genyen chak ane pou'n pran o serye Konsyans nou izole eske se dlo je pèp la nap tann inonde'l N'abandone N'on deze a bra'n pandye Chak katastwof ki pase Nan betize yo fe'n kriye Nou mechan Verse III Chedy Konbyen katastwof natirel, konbyen male volontairement k ka chanje'n Konbyen goût sang kpou koule, konbyen souf ki pou koupe poun chanje Nou fe la led, se nou k koz kre'm peyi a, je'n yo fin ale Menm apres universite reyisit nou pa asire Men Karma rive sou nou map fout we sin pap pran konsyans Sin pap chanje pozisyon pou nou bay pays sa yon Chans Jenes la ann pran kouraj, imilyasyon pa lanfe Pep ayisyen jou a la, sa ka la ka wel Vers IV Black and Love Nou santi nou tris pou sa'n we kap pase yo Nou tout ki boulvèse Nou tout net vin pe fe'n paka viv ak fre'n yo Men kote sa prale Pran konsyans de eta nou Poun konn kisa'n dwe fe tou Lavi chak grenn nan nou konplete de yon lot Nan proteje vi paw pwoteje vi yon lot Chorus Verse V Daly-B Leopard Nou fe komsi'n pa konprann malgre'n fe tout tann lòt kote Ti pep la nan malsite se pa pousa li te vote Nenpot lapli fe ke'n kase nou chita ap rele bondye Ho sekouuuu ho papa ede'n tanpri souple Nou bezwen konsyans ou nenpot tip ou ye a Se nan tet ansanm pou'n kreye vi'n vle a Menm siw pa Ayiti sonje lakay se lakay L'union fait la force se pou sa nap Goumeee Bredge Pasteur P Si chak grenn nan nou pran konsyans de sa k' rive'n yo. (Sak rive yo) Leson y'aprann nou sa'n pat fe n'dwe fe pou chanjman Si nou analize chak evennman ki pase yo (ki pase yo) Yap kontribiye lakay nou poun pote yon chanjman Chorus

nothing at of , which is


5. Resèt

Resèt

Intro Alo alo alo lapolis Eske gen ajan pou asire sekirite nou Alo alo alo edh Eske gen kouran pou klere pèp la nan lari a Alo alo sektè prive Eske gen lajan pou envesti nan kanaval la Alo alo alo fanatik Eske nou pare pou nou danse Zatrap ane a... Ref Tout peyi a ap fè resèt ilegal, legal yap fè reset Lè sitwayen an peye taks leta fò w bal sèvis Si nou pati sou ekilib na va gen yon bon jistis Tou gòl Ann bati lekòl na gen yon edikasyon Tou gòl Konsome lokal la pou ekonomi Tou gol Plante pyebwa, pwòpte lari, anviwonman Tou gòl Ankadre la jenès konsa na gen yon demen Emanoox Nou nan faz konsantrasyon, pèp motive. ‘Man potifa pot sapoti dous devann meprize l’. Pa kite se kousen nou ki fe nich pinèz. Pou se kou nou an piblik lawont ap fèn viv ak perèz. Pèp. 1804 nou k’ premye leve koup chanjman an Dinozòf ’74 Manno Sanon kloure l’ nan kan an Kòm channmas la se la k’ pral resevwa mondyal la. E ZATRAP ki nan ekip chanjman ak Ema nan pwent atak lan Poul A Anpil sekirite B Channmas trè melodik C Defann sa k’ pi piti D Tout moun bezwen chanpion Or esansyèl la dwe poun edifye jenès la Ba yo vre resèt chanjman Pascal Dimanche gra m kwaze yon on ti manmi sou cha a m di l' Cheri ou gen laj? Dim non Ou tap bwè? Wap pran yon skwè ? Wap dakò? Mete plastik pou n’ mete kò nan kò Aw kwèl dim? eeeee…. Si resèt la bon gato a pa ka pa bon M wè w’ klasik ou mèt poze m pral fè w’ manje janbon Bwè ji a gad kibò w mete po a ou son vagabon Si wap kondi pa bw`lage l’ blip yon kout gidon Lemèb Kat pelouz mwen nan menm M’ la a map chofe chanjman M’ pap pran pati pou gouvènman, ni pou paleman M’ pa nan pati priiiiii Pou m’ fè moun pleziiiiii Se pou tout moun balon an won Si n’ bay baryè lib nou pa fè resèt pèp la k’ap tonbe nan won. Gen ekip se belijeran, gen piti ki vle pase pou gran Nou tout konnen deja se yon sèl grenn ekip ki gen pou sakre chanpyon Genyen ki pè kwaze gwo manman, genyen tou ki vin pou chofe ban, “fairplay” nou prime aba wouligan Lywes An Nou travay poun ka mete van nan vwèl nou Pou defèt pa met men nan pat kasav nou mete men mete brenn pou nou fe valè nou An nou woule woule woule woule balon nou An nou atake pou nou kale An nou atake pou nou kale An nou atake pou nou kale Woule woule woule An nou atake nou pou kale An nou atake pou nou kale An nou atake pou nou kale Woule Woule Woule Ane sa pa gen woulib tout moun pran liy tande Pa gen Marenn pagen tout moun pran Liy tande Ane sa nap resèt nap fè pa gen woulib tande Ane sa pagen woulib gade mesyedam pran liy tande… Emanoox Si ponpe pa ase? (Vole) Ou anvi vole (Vole) Ou santi l’ anndanw L’ap mache nan san w’ Les mains en l’air…. Pascal Sa se yon randevou Li se yon rapadou

nothing at of , which is


6. VEIN' À LA SOUFRIYÈ

VEIN' À LA SOUFRIYÈ

[Woy!] - 2007 / SAVEUR DE VINYLE - 2013 REFRAIN : Every body put your hands up in the air HAN , HAN !!! Fè sang a zot chauffé kon an vein' à la souffwiyè HAN , HAN !!! (x4) Nou vini fè w changé cap avè dé KICK é dé SNARE , / "Dément" , démantibylé zô aw si lé track 1,2,3,4, Etcaetera ... depi sé rap ! / DON'T STOP A BODY ROCK !!! NOU KA BRILé Lé ZéTAP' SI Lé " WACK " BRAK' !!! ( BRAQUES ) ... Mi yo dan lé bacs !!! ki ka muni lé DJ's ka réyni moun dan " Lé BOîTES" !!! / " YékriK' ... ! ... YEkRaK ! " : Nou a l'affiche si dé tract ! ...Sé couliss' la pa té ka semb' sa kè yo té si étroit' ... !? / Dè bouskilad' en bourrad' , ... Sé la DéBANNNDAD' (débandade) ... On band' séquéllé malad' bizwen rentré en escalad' , / VIGIL' é YO KA Fè KASSKAD' ... Sé PA AYEN KI FAD' ... Fo NoU Té ATtEnD' NoU A sA , PaSkè Sa Kon Si LA WoKaD' !!! ( ROCADE ) Ou té ké di kè sé turbo kè pep' la ni en l'estomac ! ... Lè ou bat' zyé ou facil' a fwapé si on façade / MI BAB' MI ! EsKè Sé Pa' BizWeN Dè Fè PArAd' ... Kè LANMò é VI AN NOU KA TWOUVé YO INSéPARAB' ???????????????????????????????????????????? Dan lé paraj' , HAN ! Encò yon' ki ka pété lé barraj' , / HAN ! Dérapaj' contwolé epi la rage , / HAN ! Marraj' si marraj' si redemarraj' , / HAN ! Dè so't' ( DE SORTES ) a pa two pilé lé marquaj' , / HAN ! Tchinn' cò aw pou pa subi lé ravaj' , / HAN ! Ou bien ... dè pa finn' si on pyé bwa laj' ! ( large ) / HAN ! SI OU PASSé ! OU PASSé ... AVè Sé CHAMPION LA , Sé PA ZAFFAI KI CLASSSééééé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! REFRAIN Mi alè la pou nou vwè ki moun ki bolid' , ki moun ki ballhead , ki moun ki liquid' , ki solid' Hé oui , kid sa wicked !! ( x4) A fos' sa ké vinn' l'habitud' Ba lé gran , lé pitit' , mérité mété y a l'étud' ! Pa ni HIT , pa ni TUBE , si pa tini aptitud' é minm avè exactitud' mouvman la plein ingratitud' !!!. Attitud' atypik , sa ka chawayé trippe pyé pou têt' véyé mwen , an ka véyé w an altitud' PLIS DIFé , "di-ci-pé"( D'ICI-PEU ) lafymé ké dissipé ... BA Y CHÀBON , pawticipé, pati pou 'ou pa pati si pré !!! ( ... sur le pré ) REFRAIN Mi alè la pou nou vwè ...

nothing at of , which is


7. kandida

kandida

Sa rapè sa yo ap dilaa, li bon pou ayisyen ki Sao Paolo (Bresil) kap pran gwo baf jounin jodiya... li bon pou St domingue, Orlando, Fort de France, Equateur, Paris, Miami, Guyane , li bon pou Montreal tou, ...By the way! Yo sote touyer 4 a 5 ayisyen mal lan Manaus, Ouvè google , gade ki sa ki Manaus la, na mande nou kote ayisyen sayo soti pou yal fè lapideyo lan peyi pedi saaa? - Koncentre sou dekole ak kreye travay en Ayiti, -Sispan touye Ayisyen en Ayiti dabo. -Sispan signin kontra sou do pèp la. -Pa voye yo pran imiliasyon au Brésil ak St Domingue. -Sispan mache devan pote moune. Fokis sou devlopman Ayiti ak Ayisyen en Ayiti. nou pap janm bilye istwa nou nou mwenm pep ayisyen ann pakite blaz sot nou ann pa kite blan fe nou bilye istwa nou lang kreyol nou liv la vi nou an pa nan men blan viktwa nou nan deplamen nou ak konsyans nou ka desitire tout vye obstak nap sibi yo nou te goumen anpil ak fos poun te vide tout nasyon kolon blan sa yo ates anpil koupe tet boule kay te fet Fas a fas nou te avanse sou yo ann pakite move dirijan fe nou bilye kote nou soti blan pap janm aseptew pale kreyol avek li nan peyi pal la men pouki nou menm depi blan antre nou toujou jete lang kreyol pa nou an? eske nou pa raple lafyev jaune kite vide anpil nan zanset nou yo ates? kolera pae li tou pizi nou goudou goudou pase li vide anpil nan nou ates anpil dlo nan je ki tap koule waw sa tris mkonn sa apres yo ba nou 3 kalite fyev kap kraze nou ameriken vle kite grand pisans pou pase kom gran Dieu ann kale je nou ok yo we nou se yon pep kigen anpil fos anpil viktwa ak pouvwa anpil nan yo monte nan mond envizib yo pa tounen men nou menm nou monte san dyet san avyon san anyen nou retounen tres dous e nou te vin kanpe fas yo kote nou te pote viktwa zanstet nou yo pat kwape blan pou 2 3 jou ok se poun te ka lib ki koz yo te asepte goumen ann chache konnen ki sa nou vo aprann konn kote nou soti blan baw yon bib li di angle sa vle di ou dwe pale angle eskew pa we tout kote se preske se lang anglais yap edike kounya? neg yo kouvri tout bagay bay marengwen pot chay poutan se yon fason blan ap chache poul fi,n avek nou tout nou pa gen fos nan nou anko la trust me tout moun gen dwa pataje sak nan konsyans yo avek nou pale saw gen bezwen pale tout ak few mal paske ayiti se peyi nou ok di sa nou vle sak f nou mal ok pataje music angaje yo mizik sosyal

nothing at of , which is


8. PAYS DANGEUREUX Music By Mc Natif

PAYS DANGEUREUX Music By Mc Natif

Sa rapè sa yo ap dilaa, li bon pou ayisyen ki Sao Paolo (Bresil) kap pran gwo baf jounin jodiya... li bon pou St domingue, Orlando, Fort de France, Equateur, Paris, Miami, Guyane , li bon pou Montreal tou, ...By the way! Yo sote touyer 4 a 5 ayisyen mal lan Manaus, Ouvè google , gade ki sa ki Manaus la, na mande nou kote ayisyen sayo soti pou yal fè lapideyo lan peyi pedi saaa? - Koncentre sou dekole ak kreye travay en Ayiti, -Sispan touye Ayisyen en Ayiti dabo. -Sispan signin kontra sou do pèp la. -Pa voye yo pran imiliasyon au Brésil ak St Domingue. -Sispan mache devan pote moune. Fokis sou devlopman Ayiti ak Ayisyen en Ayiti. nou pap janm bilye istwa nou nou mwenm pep ayisyen ann pakite blaz sot nou ann pa kite blan fe nou bilye istwa nou lang kreyol nou liv la vi nou an pa nan men blan viktwa nou nan deplamen nou ak konsyans nou ka desitire tout vye obstak nap sibi yo nou te goumen anpil ak fos poun te vide tout nasyon kolon blan sa yo ates anpil koupe tet boule kay te fet Fas a fas nou te avanse sou yo ann pakite move dirijan fe nou bilye kote nou soti blan pap janm aseptew pale kreyol avek li nan peyi pal la men pouki nou menm depi blan antre nou toujou jete lang kreyol pa nou an? eske nou pa raple lafyev jaune kite vide anpil nan zanset nou yo ates? kolera pae li tou pizi nou goudou goudou pase li vide anpil nan nou ates anpil dlo nan je ki tap koule waw sa tris mkonn sa apres yo ba nou 3 kalite fyev kap kraze nou ameriken vle kite grand pisans pou pase kom gran Dieu ann kale je nou ok yo we nou se yon pep kigen anpil fos anpil viktwa ak pouvwa anpil nan yo monte nan mond envizib yo pa tounen men nou menm nou monte san dyet san avyon san anyen nou retounen tres dous e nou te vin kanpe fas yo kote nou te pote viktwa zanstet nou yo pat kwape blan pou 2 3 jou ok se poun te ka lib ki koz yo te asepte goumen ann chache konnen ki sa nou vo aprann konn kote nou soti blan baw yon bib li di angle sa vle di ou dwe pale angle eskew pa we tout kote se preske se lang anglais yap edike kounya? neg yo kouvri tout bagay bay marengwen pot chay poutan se yon fason blan ap chache poul fi,n avek nou tout nou pa gen fos nan nou anko la trust me tout moun gen dwa pataje sak nan konsyans yo avek nou pale saw gen bezwen pale tout ak few mal paske ayiti se peyi nou ok di sa nou vle sak f nou mal ok pataje music angaje yo mizik sosyal https://www.facebook.com/groups/261537607366768/ https://www.facebook.com/foksachange.production?hc_location=timeline https://twitter.com/foksachangepro1

nothing at of , which is