Search your favorite song right now

1. GENEL MUHASEBE I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 10:55
 • By
GENEL MUHASEBE I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Muhasebede bilgi akış sürecini açıklayabileceksiniz. Yasal defter ve belgeleri sıralayabileceksiniz. Muhasebe fişlerini ...


2. GENEL MUHASEBE - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:37
 • By
GENEL MUHASEBE - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Mali duran varlıklar ve muhasebeleştirilmesini kavrayabileceksiniz. Maddi duran varlıklar ve muhasebeleştirilmesini ...


3. GENEL MUHASEBE II - Ünite 4 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:05
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 4 Konu Anlatımı 2

Ticari Borçların tanımını, niteliğini ve çeşitlerini açıklayabileceksiniz. Senetsiz ticari borçların izlendiği Satıcılar hesabının işleyişini ...


4. GENEL MUHASEBE I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 10:15
 • By
GENEL MUHASEBE I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Finansal tabloların ne olduğunu ve düzenleme amaçlarının neler olduklarını tanımlayabileceksiniz. Finansal tabloların ...


5. GENEL MUHASEBE II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:28
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Ticari Borçların tanımını, niteliğini ve çeşitlerini açıklayabileceksiniz. Senetsiz ticari borçların izlendiği Satıcılar hesabının işleyişini ...


6. GENEL MUHASEBE I - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 10:21
 • By
GENEL MUHASEBE I - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

Yatırım kavramını tanımlayarak, yatırım türlerini sıralayabileceksiniz. Yatırım kararlarının işletme açısından önemini ...


7. GENEL MUHASEBE II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:16
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Mali duran varlıklar içinde yer alan finansal araçları açıklayabileceksiniz. Finansal varlıkların sınıflandırılması ve raporlanmasında ...


8. GENEL MUHASEBE II - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:04
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Diğer Borçlar grubunun hangi hesaplardan oluştuğunu sıralayabileceksiniz. Alınan Sipariş Avansları hesaplarının işleyişini ...


9. GENEL MUHASEBE I - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 10:34
 • By
GENEL MUHASEBE I - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Finansal varlıklar kavramını tanımlayabileceksiniz. Hazır değerler grubunun önemini açıklayabileceksiniz. Hazır değerler ...


10. GENEL MUHASEBE II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:49
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların tanımını, Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe Standartlarına göre ...


11. GENEL İŞLETME - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 13:39
 • By
GENEL İŞLETME - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

İşletme kurma kavramını, önemini ve girişimcinin yatırım yapma nedenlerini açıklayabileceksiniz. İşletmelerin kuruluş sürecini ...


12. GENEL MUHASEBE II - Ünite4 Özet1

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 8:41
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite4 Özet1

Ticari Borçların tanımını, niteliğini ve çeşitlerini açıklayabileceksiniz. Senetsiz ticari borçların izlendiği Satıcılar hesabının işleyişini ...


13. GENEL MUHASEBE II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:05
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Mali borcun tanımını ve türlerini açıklayabileceksiniz. Banka kredilerinin türlerini ve muhasebeleştirilme şekillerini ...


14. GENEL MUHASEBE II - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:50
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

Mali duran varlıklar içinde yer alan finansal araçları açıklayabileceksiniz. Finansal varlıkların sınıflandırılması ve raporlanmasında ...


15. GENEL MUHASEBE II - Ünite 5 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:28
 • By
GENEL MUHASEBE II - Ünite 5 Konu Anlatımı 2

Diğer Borçlar grubunun hangi hesaplardan oluştuğunu sıralayabileceksiniz. Alınan Sipariş Avansları hesaplarının işleyişini ...


16. GENEL MUHASEBE II Ünite 4 Konu Anlatımı 2

 • Published: 9 months ago
 • Duration: 11:05
 • By

17. GENEL MUHASEBE - Ünite4 Özet

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 7:42
 • By
GENEL MUHASEBE - Ünite4 Özet

Mali duran varlıklar ve muhasebeleştirilmesini kavrayabileceksiniz. Maddi duran varlıklar ve muhasebeleştirilmesini ...


18. GENEL MUHASEBE I - Ünite 2 Konu Anlatımı 2

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 10:12
 • By
GENEL MUHASEBE I - Ünite 2 Konu Anlatımı 2

Finansal tabloların ne olduğunu ve düzenleme amaçlarının neler olduklarını tanımlayabileceksiniz. Finansal tabloların ...


19. GENEL MUHASEBE I - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 10:18
 • By
GENEL MUHASEBE I - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

Hesap kavramını tanımlayabileceksiniz. Temel muhasebe eşitliğini ve eşitlik üzerinde meydana gelen değişmelerin hesaplar ...


20. GENEL MUHASEBE I - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 10:03
 • By
GENEL MUHASEBE I - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

Menkul kıymet kavramının içeriğini açıklayabileceksiniz. Geçici ile Uzun Vadeli Menkul Kıymet Yatırımları arasındaki farkı ayırt ...