Search your favorite song right now

1. Hiten Mitsurugi Ryu - Ryu Kan Sen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:14
 • By

2. Ruroni Kenshin Samurai X HITEN MITSURUGI - KUZU RYU SEN

 • Published: 4 years ago
 • Duration: 1:37
 • By
Ruroni Kenshin Samurai X HITEN MITSURUGI - KUZU RYU SEN

Samurai X Episode 59 - Ruroni Kenshin Vs Shisio.


3. hiten mitsurugi -Ryu Tsui Sen

 • Published: 8 years ago
 • Duration: 3:38
 • By
hiten mitsurugi -Ryu Tsui Sen

An epic fight between Kenshin and Gentatsu during the dying days of the Tokugawa era.


4. Hiten Mitsurugi Ryu - Kusu Ryu Zen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:29
 • By

5. Kenshin Learns Amakakeru Ryu no Hirameki

 • Published: 6 years ago
 • Duration: 4:02
 • By
Kenshin Learns Amakakeru Ryu no Hirameki

probably my favorite part in the whole series.


6. Estilo Hiten Mitsurugi - Kuzu Ryu Sen

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 3:26
 • By
Estilo Hiten Mitsurugi - Kuzu Ryu Sen

En determinadas oportunidades se necesita mucho dolor para poder sacar tu verdadera fuerza interior #Himura #Kenshin ...


7. Kenshin vs Shishio - Ama Kakeru Ryu no Hirameki

 • Published: 6 years ago
 • Duration: 1:27
 • By
Kenshin vs Shishio - Ama Kakeru Ryu no Hirameki

Dat left foot.


8. Hiten Mitsurugi Ryu - Ryu Tsui Sen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:11
 • By

9. Hiten Mitsurugi Ryu - Do Ryu Sen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:25
 • By
Hiten Mitsurugi Ryu - Do Ryu Sen

Del Do Ryu Sen al Ryu Tsui Sen.11. Rurouni Kenshin: Kuzu Ryu Sen Eng DUB

 • Published: 3 years ago
 • Duration: 1:20
 • By
Rurouni Kenshin: Kuzu Ryu Sen Eng DUB

Just a clip of the technique from the show.


12. Hiten Mitsurugi Ryu - Ryu Sou Sen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:21
 • By

13. Amakakeru Ryu No Hirameki

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 3:45
 • By

14. Hiten Mitsurugi Ryu - Sou Ryu Sen

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:24
 • By

15. hiten mitsurugi principles

 • Published: 7 years ago
 • Duration: 3:49
 • By
hiten mitsurugi principles

hiten mitsurugi.


16. Hiten Mitsurugi Style - Sou Ryu Sen

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 0:24
 • By
Hiten Mitsurugi Style - Sou Ryu Sen

From Rurouni Kenshin.


17. Teknik pamungkas "Hiten Mitsurugi-Ryu, Amakakeru-Ryu No Hirameki"

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 0:55
 • By
Teknik pamungkas "Hiten Mitsurugi-Ryu, Amakakeru-Ryu No Hirameki"

Himura battosai vs Shishio ( Rurouni kenshin the legend ends ) ...


18. Hiten Mitsurugi Ryu - Amakakeru Ryu No Hirameki

 • Published: 5 years ago
 • Duration: 0:26
 • By
Hiten Mitsurugi Ryu - Amakakeru Ryu No Hirameki

Principio Secreto del estilo de kenjutsu Hiten Mitsurugi Ryu, empleado en Rurouni Kenshin.


19. Rurouni Kenshin - Hiten Mitsurugi-ryū

 • Published: 6 years ago
 • Duration: 1:35
 • By

20. tecnica final samurai X Hiten Mitsurugi Ryuu

 • Published: 3 years ago
 • Duration: 0:27
 • By