Search your favorite song right now

1. No Clear Mind - When You're Not Here

No Clear Mind - When You're Not Here

Οι Νο Clear Mind έχουν ήδη ένα πιστό κοινό χάρη στο πρώτο album τους, “Dream Is Destiny”, που ξεκίνησε να διανέμεται δωρεάν στο διαδίκτυο το 2009 και απαριθμεί πλέον χιλιάδες downloads. To νέο album τους έχει τον τίτλο “Mets” και κυκλοφορεί τον Απρίλιο του 2013 από την Inner Ear. Το "Mets" αποτελεί μία κινηματογραφική αφήγηση δέκα οργανικών κομματιών, βασισμένων στη μελωδία και την αβίαστη ρυθμικότητα. Έχοντας έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία, τα κομμάτια λειτουργούν ως μια μουσική αποτύπωση αναμνήσεων και συναισθηματικών καταστάσεων, μικρών ιστοριών που δένονται άρρηκτα με τους τίτλους των κομματιών. Όλα ξεκίνησαν στην ομώνυμη γειτονιά της Αθήνας, αρχικά σαν ένα προσωπικό project του Βασίλη Ντοκάκη πάνω σε ambient ορχηστρικά θέματα με έντονα κινηματογραφικά στοιχεία. Την ίδια εποχή μαζί με τον Λευτέρη Βολάνη (μέσα από το side project Mother Tree) άρχισαν να εντρυφούν στην ψυχεδελική φολκ και τη ρυθμική αντίληψη των 70s. Μια πολυκατοικία στην καρδιά του Μετς, που φιλοξενεί εδώ και χρόνια τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες διάφορων δημιουργικών ομάδων της Αθήνας, έμελλε να γίνει το «σπίτι» και πηγή έμπνευσης των No Clear Mind. Το μικρό διαμέρισμα μετατράπηκε σε στούντιο. Τη σύνθεση και παραγωγή ανέλαβε ο Βασίλης Ντοκάκης και μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση με τον Λευτέρη Βολάνη και τα τρία νέα μέλη της μπάντας ξεκίνησε μια πορεία εντατικών ηχογραφήσεων, δοκιμών, αναθεωρήσεων και ενορχηστρώσεων, που διήρκεσαν πάνω από 2 χρόνια και κατέληξαν στην εγγραφή αμέτρητων εκδοχών, εκ των οποίων ξεχώρισαν τα 10 κομμάτια του “Mets”. H συνειδητή DIY προσέγγιση στην παραγωγή είχε σαν στόχο να αποτυπώσει τις ιδέες και το μουσικό εύρος του “Mets” χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Η έμφαση που δόθηκε στο κομμάτι της ενορχήστρωσης, ο έντονος λυρισμός και η επιλογή της wall of sound αισθητικής απαιτούσαν την εξαιρετικά μελετημένη τοποθέτηση των πολυάριθμων οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με τις φολκ επιρροές και τα 70s μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία, ολόκληρο το album αναδύει ένα σπάνιο ελληνικό άρωμα έτσι όπως το αντιλαμβάνονται οι No Clear Mind. Το “Mets” κυκλοφορεί σε διπλό 10ιντσο βινύλιο με bonus cd και σε digital album από την Inner Ear. No Clear Mind είναι οι: Βασίλης Ντοκάκης (φωνή, κιθάρες, πιάνο, programming) Λευτέρης Βολάνης (φωνή, κιθάρες) Κώστας Χαλιώτης (τύμπανα) Δημήτρης Παγίδας (πιάνο, συνθεσάϊζερ) Μπάμπης Θεοχάρης (μπάσο) * * * No Clear Mind already have a loyal audience thanks to their first album, "Dream Is Destiny", which was self-released in 2009 and freely distributed over the internet and now lists thousands of downloads. Their new album is titled "Mets" and is released in April 2013 via Inner Ear. "Mets" is a cinematic narrative of ten instrumental tracks based on melody and unstrained rhythmicity. Having strong autobiographical elements, the tracks function as a music depiction of past memories and emotional states, small stories tied inextricably with the track titles. It all started in the homonymous neighborhood of Athens, initially as a personal project of Vasilis Dokakis on ambient instrumental themes with intense cinematic elements. At the same time along with Lefteris Volanis (through their side project Mother Tree) they began to indulge in psychedelic folk and the rhythmic perception of the 70s. A building in the heart of Mets, that houses for years now the artistic activities of various Athenian creative teams, was to become the "home" and a source of inspiration for No Clear Mind. The small apartment was turned into a studio. Vasilis Dokakis took over the composition and production and through his daily interaction with Lefteris Volanis and the three new members of the band began a project of intensive recordings, testing, changes and arrangements that lasted over 2 years and resulted in the recording of countless versions, from which stood out the 10 tracks of "Mets". A DIY production approach was consciously followed in order to capture the ideas and musical range of "Mets" without any time limits. The emphasis in the orchestration part, the intense lyricism and the choice of a “wall of sound” aesthetics demanded the very well-thought-out arrangement of the numerous instruments used. It is worth noting that, along with the folk influences and the 70s melodic and rhythmic elements, the entire album gives off a rare Greek aroma as perceived by No Clear Mind. “Mets” is released in double 10inch vinyl (including bonus cd) and digital album from Inner Ear. No Clear Mind are: Vasilis Dokakis (vocals, guitars, piano, programming) Lefteris Volanis (vocals, guitars) Kostas Haliotis (drums) Dimitris Pagidas (piano, synth) Babis Theoharis (bass)

nothing at of , which is


2. No Clear Mind - Celeste

No Clear Mind - Celeste

Οι Νο Clear Mind έχουν ήδη ένα πιστό κοινό χάρη στο πρώτο album τους, “Dream Is Destiny”, που ξεκίνησε να διανέμεται δωρεάν στο διαδίκτυο το 2009 και απαριθμεί πλέον χιλιάδες downloads. To νέο album τους έχει τον τίτλο “Mets” και κυκλοφορεί τον Απρίλιο του 2013 από την Inner Ear. Το "Mets" αποτελεί μία κινηματογραφική αφήγηση δέκα οργανικών κομματιών, βασισμένων στη μελωδία και την αβίαστη ρυθμικότητα. Έχοντας έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία, τα κομμάτια λειτουργούν ως μια μουσική αποτύπωση αναμνήσεων και συναισθηματικών καταστάσεων, μικρών ιστοριών που δένονται άρρηκτα με τους τίτλους των κομματιών. Όλα ξεκίνησαν στην ομώνυμη γειτονιά της Αθήνας, αρχικά σαν ένα προσωπικό project του Βασίλη Ντοκάκη πάνω σε ambient ορχηστρικά θέματα με έντονα κινηματογραφικά στοιχεία. Την ίδια εποχή μαζί με τον Λευτέρη Βολάνη (μέσα από το side project Mother Tree) άρχισαν να εντρυφούν στην ψυχεδελική φολκ και τη ρυθμική αντίληψη των 70s. Μια πολυκατοικία στην καρδιά του Μετς, που φιλοξενεί εδώ και χρόνια τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες διάφορων δημιουργικών ομάδων της Αθήνας, έμελλε να γίνει το «σπίτι» και πηγή έμπνευσης των No Clear Mind. Το μικρό διαμέρισμα μετατράπηκε σε στούντιο. Τη σύνθεση και παραγωγή ανέλαβε ο Βασίλης Ντοκάκης και μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση με τον Λευτέρη Βολάνη και τα τρία νέα μέλη της μπάντας ξεκίνησε μια πορεία εντατικών ηχογραφήσεων, δοκιμών, αναθεωρήσεων και ενορχηστρώσεων, που διήρκεσαν πάνω από 2 χρόνια και κατέληξαν στην εγγραφή αμέτρητων εκδοχών, εκ των οποίων ξεχώρισαν τα 10 κομμάτια του “Mets”. H συνειδητή DIY προσέγγιση στην παραγωγή είχε σαν στόχο να αποτυπώσει τις ιδέες και το μουσικό εύρος του “Mets” χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Η έμφαση που δόθηκε στο κομμάτι της ενορχήστρωσης, ο έντονος λυρισμός και η επιλογή της wall of sound αισθητικής απαιτούσαν την εξαιρετικά μελετημένη τοποθέτηση των πολυάριθμων οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με τις φολκ επιρροές και τα 70s μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία, ολόκληρο το album αναδύει ένα σπάνιο ελληνικό άρωμα έτσι όπως το αντιλαμβάνονται οι No Clear Mind. Το “Mets” κυκλοφορεί σε διπλό 10ιντσο βινύλιο με bonus cd και σε digital album από την Inner Ear. No Clear Mind είναι οι: Βασίλης Ντοκάκης (φωνή, κιθάρες, πιάνο, programming) Λευτέρης Βολάνης (φωνή, κιθάρες) Κώστας Χαλιώτης (τύμπανα) Δημήτρης Παγίδας (πιάνο, συνθεσάϊζερ) Μπάμπης Θεοχάρης (μπάσο) * * * No Clear Mind already have a loyal audience thanks to their first album, "Dream Is Destiny", which was self-released in 2009 and freely distributed over the internet and now lists thousands of downloads. Their new album is titled "Mets" and is released in April 2013 via Inner Ear. "Mets" is a cinematic narrative of ten instrumental tracks based on melody and unstrained rhythmicity. Having strong autobiographical elements, the tracks function as a music depiction of past memories and emotional states, small stories tied inextricably with the track titles. It all started in the homonymous neighborhood of Athens, initially as a personal project of Vasilis Dokakis on ambient instrumental themes with intense cinematic elements. At the same time along with Lefteris Volanis (through their side project Mother Tree) they began to indulge in psychedelic folk and the rhythmic perception of the 70s. A building in the heart of Mets, that houses for years now the artistic activities of various Athenian creative teams, was to become the "home" and a source of inspiration for No Clear Mind. The small apartment was turned into a studio. Vasilis Dokakis took over the composition and production and through his daily interaction with Lefteris Volanis and the three new members of the band began a project of intensive recordings, testing, changes and arrangements that lasted over 2 years and resulted in the recording of countless versions, from which stood out the 10 tracks of "Mets". A DIY production approach was consciously followed in order to capture the ideas and musical range of "Mets" without any time limits. The emphasis in the orchestration part, the intense lyricism and the choice of a “wall of sound” aesthetics demanded the very well-thought-out arrangement of the numerous instruments used. It is worth noting that, along with the folk influences and the 70s melodic and rhythmic elements, the entire album gives off a rare Greek aroma as perceived by No Clear Mind. “Mets” is released in double 10inch vinyl (including bonus cd) and digital album from Inner Ear. No Clear Mind are: Vasilis Dokakis (vocals, guitars, piano, programming) Lefteris Volanis (vocals, guitars) Kostas Haliotis (drums) Dimitris Pagidas (piano, synth) Babis Theoharis (bass)

nothing at of , which is


3. Fever Kids - Holding Grass

Fever Kids - Holding Grass

Oι Fever Kids είναι η Σtella και ο Αλέξης. Ξεκίνησαν να γράφουν μουσική μαζί το 2011. Σε home recording studio, δημιουργήθηκε ένας ήχος που κινείται ανάμεσα σε καθαρή pop και electro, με καλά κρυμμένα στοιχεία disco. Η πρώτη τους επίσημη δισκογραφική δουλειά κυκλοφορεί από την Inner Ear σε ένα 7ιντσο βινύλιο με τα κομμάτια “Holding Grass” (Α side) και “Peter, Debbie, Mary” (B side), σε παραγωγή Fever Kids. Additional mixing & mastering by NTEIBINT. * * * Fever Kids are Σtella and Alex. They began writing music together in 2011. In a home recording studio they have created a sound that oscillates between pure pop and electro, with well-hidden disco elements. Their first official release on Inner Ear is a 7” vinyl single including the tracks "Holding Grass" (A side) and "Peter, Debbie, Mary" (B side), both produced by Fever Kids. Additional mixing & mastering by NTEIBINT

nothing at of , which is


4. Σtella - Picking Words

Σtella - Picking Words

Σtella is already known as the most characteristic female voice in the Greek electro-pop scene. After many collaborations and guest appearances (My Wet Calvin, Sillyboy, Coti K., Expert Medicine, Nteibint, Sad Disco) and two side projects (Fever Kids, Chest) it's time for her debut self-titled album. The world of "Σtella" unfolds in 10 tracks where love for the 80's is present, synths are bolstered by funky guitar and dynamic bass and disco beats and colorful pop textures embrace the unique vocals of Σtella. The album was recorded in 2014, Σtella has written music and lyrics and has played most of the instruments, while it was produced by Σtella and Nteibint. The tracks "Detox" and "Picking Words" are already favoured by radio producers and the album is expected to be among the best pop albums of the year. "Σtella" is out on yellow vinyl, cd and digital album from Inner Ear. * * * Η Σtella είναι ήδη γνωστή ως η πιο χαρακτηριστική γυναικεία φωνή στην ελληνική electro-pop σκηνή. Μετά από πολλές συνεργασίες και συμμετοχές (My Wet Calvin, Sillyboy, Coti K., Expert Medicine, Nteibint, Sad Disco) και δύο side projects (Fever Kids, Chest) ήρθε η ώρα για το ντεμπούτο album της με τίτλο το όνομά της. Ο κόσμος του “Σtella” ξετυλίγεται σε 10 κομμάτια όπου η αγάπη για τα 80’s είναι εμφανής, τα συνθεσάιζερ ενισχύονται από τους ήχους funky κιθάρας και δυναμικού μπάσου, τα disco beats και οι πολύχρωμες ποπ υφές αγκαλιάζουν τα μοναδικά φωνητικά της Στέλλας. Το album ηχογραφήθηκε το 2014 και η ίδια έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους και έχει παίξει τα περισσότερα όργανα, ενώ την παραγωγή υπογράφουν η Σtella και ο Nteibint. Τα κομμάτια “Detox” και “Picking Words” έχουν ήδη αγαπηθεί από το ραδιόφωνο και το album αναμένεται να είναι ανάμεσα στους καλύτερους ποπ δίσκους της χρονιάς. To “Σtella” κυκλοφορεί σε βινύλιο, cd και digital album από την Inner Ear.

nothing at of , which is


5. Tango With Lions - A Long Walk

Tango With Lions - A Long Walk

Το ντεμπούτο album τους, “Verba Time”, έχει αποσπάσει ενθουσιώδεις κριτικές και το κομμάτι “In A Bar” έχει σπάσει ρεκόρ ακροάσεων στο youtube. Οι Tango With Lions επιστρέφουν αυτή την άνοιξη με το δεύτερο πολυαναμενόμενο album τους “A Long Walk”. Με μεγάλο περίπατο μοιάζει η πορεία τους τα τελευταία χρόνια. Το project της Kat (Κατερίνα Παπαχρήστου) ξεκίνησε σαν μια μεταβαλλόμενη ομάδα μουσικών που εξελίχθηκε στη σημερινή σταθερή πλέον σύνθεση του συγκροτήματος που ηχογράφησε το “A Long Walk”. Τα 10 τραγούδια του album, με αφετηρία τη σύνθεση και τους στίχους της Kat, ενορχηστρώθηκαν σιγά-σιγά από όλο το συγκρότημα τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα από διαρκές pre-production και πρόβες. Οι ηχογραφήσεις ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2012 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2013 στο στούντιο SCA από τον Θοδωρή Ζευκιλή. Όπως στο “Verba Time” έτσι και εδώ το κάθε τραγούδι είναι και μια μικρή ιστορία, όμως, αυτή τη φορά οι ιστορίες είναι αυτοτελείς, με διαδρομές μέσα σε σκοτεινά όνειρα, νυχτερινά ταξίδια, ηλιόλουστες φαντασιώσεις, αναμνήσεις και ιστορίες αγάπης και αποχωρισμού. Στον μεγάλο περίπατο των Tango with Lions οι γλυκόπικρες μελωδίες και οι ονειρικοί στίχοι συναντούν γεμάτες ενορχηστρώσεις. Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό: ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός με σκοτεινά ξεσπάσματα, μυσταγωγικές μελωδίες τρομπονιού, ένα παλιό πιάνο και ένα σκοτεινό και στιβαρό rhythm section, διατηρώντας πάντα την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που πλανάται γύρω από τη φωνή της Kat. Το “A Long Walk” κυκλοφορεί σε cd, βινύλιο και digital album από την Inner Ear. Tango With Lions είναι οι: Κατερίνα Παπαχρήστου – φωνή, ακουστική κιθάρα, πιάνο Γιάννος Παραμυθιώτης – ηλεκτρική κιθάρα, φωνητικά Νίκος Βεργέτης – ντραμς, percussion, φωνητικά Jim Staridas – τρομπόνι, φωνητικά Θοδωρής Ζευκιλής – μπάσο, φωνητικά * * * Their debut album, "Verba Time", has received enthusiastic reviews and the song "In A Bar" has broken a record of views on youtube. Tango With Lions return this spring with their highly anticipated second album, "A Long Walk". Their musical path during the last four years could be compared to a long walk. The project of Kat (Katerina Papachristou) began as a changing group of musicians and has grown to be the stable lineup of the band that recorded "A Long Walk". With the compositions and lyrics of Kat as a starting point, the band took their time to arrange the 10 album songs with continuous pre-production and rehearsals during the last two years. The recordings began in summer 2012 and were completed in January 2013 by Thodoris Zefkilis in SCA studio. As in "Verba Time" so here, every song is a small story, but this time the stories are self-contained, with routes through dark dreams, night trips, sunny fantasies, memories and stories of love and separation. In Tango With Lions’ long walk bittersweet melodies and dreamy lyrics encounter rich arrangements. The result is unique: atmospheric electricity with dark outbursts, mystic trombone melodies, an old piano and a dark and solid rhythm section, always maintaining the special atmosphere that hovers around Kat’s voice. “A Long Walk” is released in cd, vinyl and digital album from Inner Ear. Tango With Lions are: Katerina Papachristou – voice, acoustic guitar, piano Yannos Paramithiotis – electric guitar, vocals Nikos Vergetis – drums, percussion, vocals Jim Staridas – trompone, vocals Thodoris Zefkilis – bass, vocals

nothing at of , which is


6. Night Knight - Set It On Fire

Night Knight - Set It On Fire

Night Knight is the brand new side project of Serafeim Giannakopoulos, drummer of Athens based band Planet of Zeus and one of the most active musicians in the Greek underground rock scene. Partners in crime in this project are bassist Stelios Provis (Planet of Zeus), drummer Manolis Giannikios (Whereswilder) and guitarist Minas Liakos (Fingers Crossed, TFATFY). Their debut album, "God Is A Motherfucker", emerged, when Serafeim decided to isolate himself in the studio in August 2014, having encountered some major life changes and with one and only goal...To dive into the vast ocean of sound without a life-jacket. Free from recipes and without feeling any pressure to succeed, he created an album, which features 11 songs, that make the listener feel like they've heard them somewhere before. He seems to proudly acknowledge his influences, rather than neglecting them in the name of "pseudo-originality". As a result, the album seems to connect the dots of rock history, from Neil Young and Crazy Horse to Radiohead, from Creedence Clearwater Revival to Black Rebel Motorcycle Club, from Donny Hathaway and Bruce Springsteen to Jaga Jazzist. "God Is A Motherfucker" flows seamlessly and makes rock relevant like it used to be. Coming out on double gatefold vinyl, cd and digital album via Inner Ear. * * * Οι Night Knight είναι το προσωπικό project του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου, ντράμερ των Planet of Zeus και για χρόνια ενεργού και υπερδραστήριου μέλους της ελληνικής underground ροκ μουσικής σκηνής της Ελλάδας και όχι μόνο. Συνοδοιπόροι σε αυτό του το εγχείρημα είναι ο Στέλιος Προβής (Planet of Zeus) στο μπάσο, ο Μανώλης Γιαννίκιος (Whereswilder) στα ντραμς και ο Μηνάς Λιάκος (Fingers Crossed, TFATFY) στην κιθάρα. Το δισκογραφικό τους ντεμπούτο, "God Ιs Α Μotherfucker" προέκυψε τον Αύγουστο του 2014, όταν ο Σεραφείμ μετά από αρκετές προσωπικές περιπέτειες, απομονώθηκε στο studio, για να βουτήξει χωρίς σωσίβιο στον ωκεανό του ήχου και της ιστορίας του ροκ. Ελεύθερος από άγχη επιτυχίας και συνταγές δημιούργησε ένα album, αποτελούμενο από 11 τραγούδια, που αφήνουν στον ακροατή την αίσθηση ότι κάπου τα έχει ξανακούσει, αγκαλιάζοντας με θάρρος τις επιρροές του και μη νιώθοντας την ανάγκη να υποκριθεί στο όνομα της "τέχνης" και της εξέλιξης της μουσικής. Αποτέλεσμα όλης αυτής της αναζήτησης είναι ένα album, το οποίο ενώνει τις τελείες της ροκ παράδοσης, από το Neil Young και τους Crazy Horse μέχρι τους Radiohead, από τους Creedence Clearwater Revival μέχρι τους Black Rebel Motorcycle Club και από τον Donny Hathaway και το Bruce Springsteen μέχρι τους Jaga Jazzist. To «God Is A Motherfucker” κυλάει αβίαστα ολόκληρο, είναι επίκαιρο, όπως ήταν κάποτε το ροκ και η ακρόαση και η ερμηνεία του αποτελούν προσωπική υπόθεση. Κυκλοφορεί σε διπλό 12” βινύλιο gatefold, cd και digital album από την Inner Ear.

nothing at of , which is


7. Tango With Lions - Slippery Roads

Tango With Lions - Slippery Roads

Το ντεμπούτο album τους, “Verba Time”, έχει αποσπάσει ενθουσιώδεις κριτικές και το κομμάτι “In A Bar” έχει σπάσει ρεκόρ ακροάσεων στο youtube. Οι Tango With Lions επιστρέφουν αυτή την άνοιξη με το δεύτερο πολυαναμενόμενο album τους “A Long Walk”. Με μεγάλο περίπατο μοιάζει η πορεία τους τα τελευταία χρόνια. Το project της Kat (Κατερίνα Παπαχρήστου) ξεκίνησε σαν μια μεταβαλλόμενη ομάδα μουσικών που εξελίχθηκε στη σημερινή σταθερή πλέον σύνθεση του συγκροτήματος που ηχογράφησε το “A Long Walk”. Τα 10 τραγούδια του album, με αφετηρία τη σύνθεση και τους στίχους της Kat, ενορχηστρώθηκαν σιγά-σιγά από όλο το συγκρότημα τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα από διαρκές pre-production και πρόβες. Οι ηχογραφήσεις ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2012 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2013 στο στούντιο SCA από τον Θοδωρή Ζευκιλή. Όπως στο “Verba Time” έτσι και εδώ το κάθε τραγούδι είναι και μια μικρή ιστορία, όμως, αυτή τη φορά οι ιστορίες είναι αυτοτελείς, με διαδρομές μέσα σε σκοτεινά όνειρα, νυχτερινά ταξίδια, ηλιόλουστες φαντασιώσεις, αναμνήσεις και ιστορίες αγάπης και αποχωρισμού. Στον μεγάλο περίπατο των Tango with Lions οι γλυκόπικρες μελωδίες και οι ονειρικοί στίχοι συναντούν γεμάτες ενορχηστρώσεις. Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό: ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός με σκοτεινά ξεσπάσματα, μυσταγωγικές μελωδίες τρομπονιού, ένα παλιό πιάνο και ένα σκοτεινό και στιβαρό rhythm section, διατηρώντας πάντα την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που πλανάται γύρω από τη φωνή της Kat. Το “A Long Walk” κυκλοφορεί σε cd, βινύλιο και digital album από την Inner Ear. Tango With Lions είναι οι: Κατερίνα Παπαχρήστου – φωνή, ακουστική κιθάρα, πιάνο Γιάννος Παραμυθιώτης – ηλεκτρική κιθάρα, φωνητικά Νίκος Βεργέτης – ντραμς, percussion, φωνητικά Jim Staridas – τρομπόνι, φωνητικά Θοδωρής Ζευκιλής – μπάσο, φωνητικά * * * Their debut album, "Verba Time", has received enthusiastic reviews and the song "In A Bar" has broken a record of views on youtube. Tango With Lions return this spring with their highly anticipated second album, "A Long Walk". Their musical path during the last four years could be compared to a long walk. The project of Kat (Katerina Papachristou) began as a changing group of musicians and has grown to be the stable lineup of the band that recorded "A Long Walk". With the compositions and lyrics of Kat as a starting point, the band took their time to arrange the 10 album songs with continuous pre-production and rehearsals during the last two years. The recordings began in summer 2012 and were completed in January 2013 by Thodoris Zefkilis in SCA studio. As in "Verba Time" so here, every song is a small story, but this time the stories are self-contained, with routes through dark dreams, night trips, sunny fantasies, memories and stories of love and separation. In Tango With Lions’ long walk bittersweet melodies and dreamy lyrics encounter rich arrangements. The result is unique: atmospheric electricity with dark outbursts, mystic trombone melodies, an old piano and a dark and solid rhythm section, always maintaining the special atmosphere that hovers around Kat’s voice. “A Long Walk” is released in cd, vinyl and digital album from Inner Ear. Tango With Lions are: Katerina Papachristou – voice, acoustic guitar, piano Yannos Paramithiotis – electric guitar, vocals Nikos Vergetis – drums, percussion, vocals Jim Staridas – trompone, vocals Thodoris Zefkilis – bass, vocals

nothing at of , which is


8. Marietta Fafouti - Kookoobadi

Marietta Fafouti - Kookoobadi

KOOKOOBADI by Marietta Fafouti Oh why either day or night (girls: hate me, love me, hate me) i can't see the light? Cause i found and held your heart (girls: hate me, love me, hate me) but there's no way out... Kookoobadi Kookoobadi Kookoobadi Koo Koo Koo... I don't care I'm alone I am sure I'm not wrong Maybe it's hard but i'll try to find the way to go on Hear my voice, now I'm strong I will fight by my own Oh I'm leaving you boy, now you're all alone Oh why is the day so dark? (girls: hate me, love me, hate me) Oh God my heart is crying! But I'll wear my shinning smile (girls: hate me, love me, hate me) and I'll spread the light Kookoobadi Kookoobadi Kookoobadi Koo Koo Koo... I don't care I'm alone I am sure I'm not wrong Maybe it's hard but i'll try to find the way to go on Hear my voice, now I'm strong I will fight by my own Oh I'm leaving you boy, now you're all alone CREDITS Label: Inner Ear Records Παραγωγή: Θοδωρής Ζευκιλής Ηχογράφηση-Μίξη-Mastering: SCA Studios από τον Θοδωρή Ζευκιλή Πιάνο-Φωνή: Μαριέττα Φαφούτη Φωνητικά-Ντέφι: Ευαγγελία Ξυνοπούλου Φωνητικά: Εύη Κουρτίδου Ηλεκτρικές Κιθάρες: Γιάννης Παπαδιάς, Παναγιώτης Αργύρης Μπάσο: Θοδωρής Ζευκιλής Τύμπανα: Κώστας Χαλιώτης Τρομπόνι: Τζιμ Σταρίδας www.inner-ear.gr www.mariettafafouti.com

nothing at of , which is


9. Beetroot - Set Me Free

Beetroot - Set Me Free

From the 7-inch series "A Distant Victory Singles Club" In 2017 Inner Ear turns 10 and celebrates its first decade in the music industry with A Distant Victory Singles Club. This is a new project aiming towards 7-inch collectors and enthusiasts, but also to all of you supporting us all these years. 12 brand new 7-inch singles in a limited edition of 100 copies from each. 24 unreleased tracks from bands from the Inner Ear roster and beyond. These 7inch singles will be released one each month from January to December 2017 and will not be available in record stores, nor sold individually, but only via a 3, 6 or 12 month membership, which will include an equal number of singles. The annual subscription will also include a special edition box, designed to contain all twelve singles. Buy your subscription now on the Bandcamp page of A Distant Victory: adistantvictorysinglesclub.bandcamp.com

nothing at of , which is


10. Matina Sous Peau - Μεταμορφώσεις

Matina Sous Peau - Μεταμορφώσεις

From the 7-inch series "A Distant Victory Singles Club" In 2017 Inner Ear turns 10 and celebrates its first decade in the music industry with A Distant Victory Singles Club. This is a new project aiming towards 7-inch collectors and enthusiasts, but also to all of you supporting us all these years. 12 brand new 7-inch singles in a limited edition of 100 copies from each. 24 unreleased tracks from bands from the Inner Ear roster and beyond. These 7inch singles will be released one each month from January to December 2017 and will not be available in record stores, nor sold individually, but only via a 3, 6 or 12 month membership, which will include an equal number of singles. The annual subscription will also include a special edition box, designed to contain all twelve singles. Buy your subscription now on the Bandcamp page of A Distant Victory: adistantvictorysinglesclub.bandcamp.com Μουσική, στίχοι: Γιώργος Ρωμανός Διασκευή: Matina Sous Peau Original version: Βλάσσης Μπονάτσος (1991)

nothing at of , which is


11. Σtella - Works For You

Σtella - Works For You

Just a year after her successful self-titled debut, Σtella is back with a new track! Composed and recorded at the end of 2015, "Works For You" is the latest single from Σtella, off her upcoming sophomore album to be released later this year. Music, lyrics and arrangement by Σtella. Produced by NTEIBINT & ΣTELLA. * * * Μόλις ένα χρόνο από την κυκλοφορία του πετυχημένου ομώνυμου ντεμπούτου της, που περιείχε το αγαπημένο ραδιοφωνικό hit “Picking Words”, η Σtella επιστρέφει με το νέο της τραγούδι “Works For You”. Τo “Works For You” ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς και θα περιέχεται στο νέο της album που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2016. Τόσο στο συγκεκριμένο τραγούδι όσο και στο album που θα ακολουθήσει τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει η Σtella και επίσης έχει κάνει την ενορχήστρωση. Η παραγωγή όπως και στο προηγούμενο album είναι του Nteibint και της Σtella. Κυκλοφορεί σε digital single από την Inner Ear. http://www.stellathemusic.com

nothing at of , which is


12. Σtella - Way To Go

Σtella - Way To Go

Σtella returns with her sophomore album “Works For You”. Following on from her acclaimed self-titled 2015 debut, this record is set for release in February 2017. 
 Written and arranged by Σtella (with the exception of two tracks -“Nest” and “Walk Like I Taught You” - co-written with Velissarios Prassas), the album was recorded in Athens in 2016 and produced by artist and producer Nteibint and Σtella. “Works For You” tells stories - its eleven pop songs talk about love and friendship, and celebrate introspection. With this album, Σtella has taken her music two steps forward, further refining her sound and continuing with her ambitious blends of pop and singer-songwriter influences to create her tightest and most mature work yet. "Works For You" will be released on LP (with mp3 download code), CD and digital album via Inner Ear.

nothing at of , which is


13. Παύλος Παυλίδης & B-Movies - Θα 'ρθει Μια Μέρα

Παύλος Παυλίδης & B-Movies - Θα 'ρθει Μια Μέρα

H Inner Ear καλωσορίζει τον Παύλο Παυλίδη και ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου του album «Ιστορίες Που Ίσως Έχουν Συμβεί». O Παύλος Παυλίδης, παρέα πάντα με τους B-Movies, επιστρέφει με την τέταρτη δισκογραφική του δουλειά, πιστός σ’ ένα επίσης πιστό κοινό, που τον ακολουθεί σαν μια μεγάλη παρέα στα live του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 15 νέα κομμάτια, 15 μικρές ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί, κάπου, κάποτε, μεταξύ φαντασίας και καθημερινότητας, μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ακουστική διάθεση, μελωδίες που κολλάνε στο μυαλό και ταξιδιάρικοι στίχοι που φτιάχνουν χιλιάδες εικόνες είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτού του album. Αφηγητής η φωνή του Παυλίδη, όπως πάντα ήρεμη δύναμη, σαν βλέμμα που πλανιέται στην άκρη του ορίζοντα πάνω απ’ τη θάλασσα. Οι «Ιστορίες Που Ίσως Έχουν Συμβεί» έχουν κάτι από τη γλυκιά μελαγχολία του χειμώνα που φεύγει, αλλά περισσότερο φωτίζονται από μια γενναιόδωρη καλοκαιρινή λιακάδα, δίνοντας μια φρέσκια ανάσα γιορτής σε μια γκρίζα εποχή που όλα μοιάζουν να έχουν παγώσει. Τι γιορτάζουμε; Τις διαδρομές δίχως χάρτη, που μπορούν να φτάσουν μέχρι τ’ αστέρια, με οδηγούς αναμνήσεις-φυλαχτά και επιθυμίες που ανυπομονούν να γίνουν εμπειρίες. Τα ελληνικά αρώματα της θάλασσας, του βουνού, των κοριτσιών και του μεγάλου καλοκαιριού. Τον έρωτα που έρχεται, φεύγει και ξαναέρχεται, αναστατώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του όπως οι αέρηδες στα νησιά. Τις αποδράσεις με αεροπλάνα, αυτοκίνητα, πλοία και τρένα που υπηρετούν τους αιώνιους λαθρεπιβάτες, που ταξιδεύουν κόντρα στο χρόνο που τρέχει. Τις ζωγραφιές που ζωντανεύουν με το πρώτο φως και χρωματίζουν την καινούρια μέρα. Την αγάπη που «μοιάζει με ξεχασμένο δώρο». Τη μουσική που θα μας σώσει για άλλη μια φορά. Το album «Ιστορίες Που Ίσως Έχουν Συμβεί» κυκλοφορεί σε cd και digital album από την Inner Ear.

nothing at of , which is


14. Electric Litany - Feather Of Ecstasy

Electric Litany - Feather Of Ecstasy

Inner Ear proudly announces the release of the long awaited sophomore album of Electric Litany, entitled "Enduring Days You Will Overcome". Four years after their debut album "How To Be A Child And Win The War", Electric Litany return with a unique album that was definitely worth waiting for. "Enduring Days You Will Overcome" is the fruit of a difficult and stagnant era. However, confirming every word of its title, it’s proof that the conscious perseverance of creation is the solution to overcome the problems and move forward. The album rises from the ashes of a lo-fi world, maintaining the lyricism and the characteristic "haunting" atmosphere of Electric Litany. The album expresses love, dedication and patience, which lead to beauty, creation and liberation. Simultaneously it records the practical difficulties and the everyday problems of life and survival as experienced by the band the last 3.5 years during which this album was recorded. In 2012 the band contacted legendary producer Alan Parsons who, after hearing "How To Be A Child And Win The War" agreed to collaborate with the band. The recordings were an adventure "hosted" in several London based studios as well as a studio in the Welsh countryside and the island of Corfu. Mastering once again took place at Abbey Road Studios. "Enduring Days You Will Overcome" is released on vinyl, special edition cd and digital album from Inner Ear. * * * Η Inner Ear με χαρά ανακοινώνει την κυκλοφορία του δεύτερου πολυαναμενόμενου album των Electric Litany, με τίτλο “Enduring Days You Will Overcome”. Τέσσερα χρόνια μετά το ντεμπούτο τους “How To Be A Child And Win The War”, οι Electric Litany επιστρέφουν με ένα μοναδικό album που σίγουρα άξιζε την αναμονή. Το “Enduring Days You Will Overcome” είναι καρπός μιας δύσκολης και στάσιμης εποχής. Παρόλα αυτά, επιβεβαιώνοντας κάθε λέξη του τίτλου του, είναι η απόδειξη πως η συνειδητή καρτερικότητα της δημιουργίας είναι η λύση για να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Το album ξεπηδάει από τις στάχτες ενός lo-fi κόσμου και διατηρώντας τον λυρισμό και τη χαρακτηριστική «στοιχειωμένη» ατμόσφαιρα των Electric Litany εκφράζει τον έρωτα, την αφοσίωση και την υπομονή που οδηγούν στην ομορφιά, τη δημιουργία και την απελευθέρωση. Ταυτόχρονα καταγράφει τις πρακτικές δυσκολίες και τα καθημερινά προβλήματα διαβίωσης και επιβίωσης όπως τα έζησε το συγκρότημα τα τελευταία 3,5 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων αυτού του album. To 2012 το συγκρότημα ήρθε σε επαφή με τον μυθικό παραγωγό Alan Parsons, ο οποίος αφού άκουσε το “How To Be A Child And Win The War” συμφώνησε να συνεργαστεί μαζί τους. Οι ηχογραφήσεις ήταν περιπετειώδεις και «φιλοξενήθηκαν» σε διάφορα studio στο Λονδίνο, σε ένα studio στην ύπαιθρο της Βόρειας Ουαλίας και στο στούντιο των Κόρε.Ύδρο. στην Κέρκυρα. Το mastering για άλλη μια φορά έγινε στα Abbey Road Studios. Το “Enduring Days You Will Overcome” κυκλοφορεί σε βινύλιο, special edition cd και digital album από την Inner Ear.

nothing at of , which is


15. Larry Gus - Achilleas Kyriakidis

Larry Gus - Achilleas Kyriakidis

Ο Παναγιώτης Μελίδης, aka Larry Gus, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, συνθέτη και παραγωγού που έχει ξεχωρίσει τόσο για την προσωπική του δουλειά, όσο και για τα remix του στη μουσική άλλων καλλιτεχνών. Η μουσική του έχει ήδη περάσει τα σύνορα της Ελλάδας με κυκλοφορίες στην Lefse Records και την DFA. Αρχές του 2013 κυκλοφορεί ένα 7ιντσο με δύο ακυκλοφόρητα κομμάτια του, που έχουν τους τίτλους “Angelos Kyriou” και “Achilleas Kyrikidis” Και τα δύο κομμάτια γράφτηκαν το φθινόπωρο του 2010 και πήραν την τελική τους μορφή στο στούντιο την άνοιξη του 2011. Πρόκειται για κομμάτια αφιερωμένα σε δύο ανθρώπους που θαυμάζει και που τον έχουν εμπνεύσει στη δουλειά του, αλλά και στη ζωή του γενικότερα. Τον Αχιλλέα Kυριακίδη τον συνάντησε για πρώτη φορά, ως μεταφραστή, στις αναγνώσεις σημαντικών, για την εξέλιξή του, έργων του Ζορζ Περέκ, του Ρεϊμόν Κενό και του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ενώ στη συνέχεια ανακάλυψε και αγάπησε και τα γραπτά του ίδιου του Κυριακίδη. Το ορχηστρικό κομμάτι “Achilleas Kyrikidis” ανασύρει αναμνήσεις από το 1965, και ο ίδιος ο Larry Gus το έχει συνδέσει στο μυαλό του, με ένα παράξενο τρόπο, με την ταινία “A Single Man” του Tom Ford. Tον Άγγελο Κυρίου τον άκουσε για πρώτη φορά σε ένα live πριν από 4-5 χρόνια και μέχρι σήμερα τον θεωρεί τον πιο ιδιαίτερο μουσικό που έχει γνωρίσει και τον σημαντικότερο Έλληνα μουσικό της γενιάς του. Όπως λέει ο ίδιος «είναι σαν να τέμνει κάθετα όλες τις αναφορές μου, και θα έδινα τα πάντα να μπορούσα να είμαι τόσο πηγαίος και αληθινός όσο αυτός. Στο τραγούδι αυτό προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα να τον αντιγράψω.» Τα πορτραίτα του Άγγελου Κυρίου και του Αχιλλέα Κυριακίδη στο εξώφυλλο/οπισθόφυλλο ζωγράφισε η Γεωργία Καρύδη. Το 7ιντσο βινύλιο “Angelos Kyriou/Achilleas Kyriakidis” κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από την Inner Ear. * * * * Panagiotis Melidis, aka Larry Gus, is a special case of a musician, composer and producer who is distinguished both for his personal work and for his remixes of other artists’ music. His music has already crossed the Greek border with releases on Lefse Records and DFA. A 7inch, including two previously unreleased tracks entitled "Angelos Kyriou" and "Achilleas Kyriakidis", is released at the beginning of 2013. Both tracks were composed in the autumn of 2010 and took their final form in the studio in the spring of 2011. These tracks are dedicated to two people he admires and who have inspired both his work and his life in general. He came across Achilleas Kyriakidis for the first time when he read his translations of important, for his development, works of Georges Perec, Raymond Queneau and Jorge Luis Borges and later on he discovered and loved the books of Kyriakidis himself. The instrumental track "Achilleas Kyrikidis" retrieves memories from 1965, and Larry Gus has linked it in his mind, in a strange way, with Tom Ford’s film "A Single Man". He listened to Angelos Kyriou for the first time in a gig 4-5 years ago and until today he believes he is the most extraordinary musician he has ever met and the most important Greek musician of his generation. As he says "he kind of vertically intersects all my references and I would give everything to be as spontaneous and true as he is. In this song I tried to copy him as much as I could" The portraits of Angelos Kyriou and Achilleas Kyriakidis on the cover/back artwork were painted by Georgia Karidi. The 7intch vinyl "Angelos Kyriou/Achilleas Kyriakidis" is a limited edition release from Inner Ear.

nothing at of , which is17. Post Lovers - Melbourne

Post Lovers - Melbourne

From the 7-inch series "A Distant Victory Singles Club" In 2017 Inner Ear turns 10 and celebrates its first decade in the music industry with A Distant Victory Singles Club. This is a new project aiming towards 7-inch collectors and enthusiasts, but also to all of you supporting us all these years. 12 brand new 7-inch singles in a limited edition of 100 copies from each. 24 unreleased tracks from bands from the Inner Ear roster and beyond. These 7inch singles will be released one each month from January to December 2017 and will not be available in record stores, nor sold individually, but only via a 3, 6 or 12 month membership, which will include an equal number of singles. The annual subscription will also include a special edition box, designed to contain all twelve singles. Buy your subscription now on the Bandcamp page of A Distant Victory: adistantvictorysinglesclub.bandcamp.com

nothing at of , which is19. My Drunken Haze - Yellow Balloon

My Drunken Haze - Yellow Balloon

My Drunken Haze is a greek band formed in the spring of 2010 by guitarist, songwriter and composer Spir Frelini, as an attempt to mix neo-psychedelic music with the 60's garage guitar sound and ethereal dream pop vocals. In 2011 guitarist Harry Kane joined the band, while in 2012 they found their singer, Matina Sous Peau. The rhythm section was staffed with Nick Zoura on the drums and Costa Gunn on bass. In early 2014 during the recordings, they built their debut track by track with the help of King Elephant, who has produced the album. An album starring the character of a woman in search of love, longing, separation and redemption, set against a backdrop of daydreaming, drugs and the hot sand of a summer beach. The band follows new musical directions and their already assimilated origins (The Byrds, John Barry, The Brian Jonestown Massacre, Still Corners and many more) are assembled into a full effect divided into two parts. The first side of the album carries echoes of the 60s through a lost summer of turbulent experiences, rock'n'roll, sexual liberation, hallucinations, destruction and self-destruction. The second side, darker musically and lyrically, refers to Nouvelle Vague cinema, building an atmosphere of surrealism and recounting an unfinished love story, distorted through the lens of a kaleidoscope. As demons hiding in the storm, the refrain of the album marks the path to purification. Nine different aspects of the personality of a girl surrendered to autosuggestion. Nine different girls who are trying to coexist in captivity in a derelict casino full of illusions. "My Drunken Haze" is out on vinyl including bonus cd and digital album from Inner Ear.

nothing at of , which is