Search your favorite song right now

1. 【UTAU 67】 My Favorite Vocaloid Song Medley 【Cover】

【UTAU 67】 My Favorite Vocaloid Song Medley 【Cover】

Hello guys, i've managed to finish this project for the medley. I managed to brought and get more UTAUloids (both from Japanese and Oveasears from it). It was a great project, and i had very much making it. More and more UTAUloids i used this video are: 01: None 02: Rook 03: Mimi Yorune 04: Etsuko Akane 05: Iris Libra 06: Rami Avans 07: Viai Emine 08: Sou Notamine 09: Lt Shione 10: Kai Kim 11: Reizo Raine 12: Fromage 13: Sei Harene 14: Tsuki Kitsune 15: Nukupoid 16: Shino Utsuda 17: Kin Akune 18: Toby Osborune 19: Jakuon Kumone 20: 21: Miwa Funanori 22: Nami Utaune 23: Zuii Takoe 24: Yoshi Kazune 25: Yuuka Hoshizora 26: Rin Hanshou 27: Murphi 28: Bellini 29: Rey Tsugine 30: Ili Tanukine 31: Totoko Shirahane 32: Wakaba 33: Kiaru Mizune 34: Suki Nekoga 35: NOIR 36: Tori Shouka 37: Sake Hachimitsu 38: Junmi Yukine 39: Kouta Yune 40: Ruto Katapa 41: Aimu Kuga 42: Tachippoid 43: Mito Sugine 44: Neko Kanochi 45: Ikuto Waon 46: Yufu Sekka 47: Pam 48: Kazumi Kazune 49: Eme Ajimu 50: Usa Kizune 51: May Miracloid 52: May Ishikawa 53: Number Bronze 54: Sora Sugia 55: Anzu Harufu 56: Ura Houjunne 57: Tei Sukone 58: Taizo Zekkyoukoe 59: Nike Gaika 60: Hana Kyou 61: Aria Cavatina 62: Sarasa Arujine 63: Kaoru Keika 64: MIKA-03 65: Ema Shimotsuki 66: Kakoi Nijimine 67: Charoemon There's a little error in this video. Please comment and let us know if there's any error on this song. I'll make an MFVSM II with more UTAU present on this video. UST:AsterSelene

nothing at of , which is


2. My Favorite Vocaloid Song Medley Ⅱ【UTAU Chorus】

My Favorite Vocaloid Song Medley Ⅱ【UTAU Chorus】

I've made MFVSMII with more UTAUloids i found them at VOCADB!!! It's so awesome!!! There are still fewer error, but i hope you guys enjoy them! 01 - Akihana 02 - Mizuki Zuiga 03 - Miyumi Databasu 04 - Wako Yanaga 05 - Impact 06 - Raki Kanne 07 - Eve Inorine 08 - Fuki Makimiya/Zumo Tsuchine 09 - Chibi Amane 10 - Diipu Saskamine 11 - Pumpking the Testloid 12 - Ouka Hanamine 13 - Cecil Sakane 14 - Makne Nitton 15 - 折人 16 - Kiyoko Chie 17 - Junko Komatsu 18 - Oyupo Kogane 19 - Aki Toka 20 - Rabi Tsukune/Kreic Umine/Cerif/Uchuu/Baion Urushi/Aki Tsukane 21 - Kumi Hitsuboku 22 - Pony Hamane 23 - Luna Amane 24 - Kono Kuon 25 - Shou Blanc 26 - Shima Hakone 27 - Ume Hanasaki 28 - Kiei Suikomi 29 - Seiken Munou 30 - Jyuto/Kirito 31 - RiNdoU 32 - Wakana Ayane 33 - Nero Souka 34 - Mederu Endou 35 - Mario/Maria Fuwa 36 - Shiki Taigen 37 - 葛駄夜音 38 - KaiKai Kim 39 - Bisque Kuroto 40 - Yuuma Sekiga 41 - Hanzo Yamiga 42 - Iori 43 - Caeles 44 - Yumekiseki 45 - Kunishiki 46 - Kenta Chikune 47 - Hiyori Shirakane 48 - SPIKE 49 - Tsurubami 50 - Shito Magane 51 - Neumaf 52 - Hero Akagami 53 - Hana Asane 54 - Hana Kiramekine 55 - Ankoku Kenmotsu 56 - Guren Nataku 57 - Nina Rein 58 - Kage Junsui 59 - Elu Amaga 60 - Shiki Nanine 61 - Shion Nanase 62 - Scott 63 - Uru Awane 64 - Nana Mitani 65 - ALICE.16 66 - Satemaro 67 - Shiina Kamokuon 68 - Nao Katai 69 - Taki Hirune

nothing at of , which is


3. 【UTAU Chorus】My Favorite Vocaloid Song EXTEND

【UTAU Chorus】My Favorite Vocaloid Song EXTEND

I've decided to make a lot of this more Medley with number of popular UTAU i used them UST:Ken-chan 01: None 02: Mizuki Zuiga 03: Ruko Yokune♂ 04: Number Bronze 05: Mito Tomone 06: Yumekiseki 07: Kage Junsui 08: Ami Koharune 09: Juni Ginkuro 10: Sayu Yurika 11: Yami Ryone 12: Kai Kim & KaiKai Kim 13: Shiki & Iro Naine 14: Sake Hachimitsu & Row Kemonone 15: HICO 16: Eve Inorine 17: Sora Denatsu 18: Kiichigo Kimine 19: Mimi Yorune 20: Oniko Hinomoto 21: Ruru Nekono 22: Niji Naniro 23: Suki Nekoga 24: Ema Shimotsuki 25: Alice Ouka 26: Luna Yukibana 27: Saku Shimoka 28: Tomi Samura 29: Darling 30: Denki Sai 31: Akito Karashine 32: CRINA 33: Akane Inari 34: Aido Ishiame 35: Ili Tanukine 36: Linako Sonone 37: Fuki Makimiya/Zumo Tsuchime 38: Taizo Zekkyoukoe 39: Kiei Suikomi 40: Anzu Harufu 41: Rum Hakone 42: Nana Mitani 43: Shiina Kamoukuon 44: Zon Rokune 45: Sakura Rokkain 46: Aki Toka 47: Elu Amaga 48: Renri Yamine 49: Galven Ize 50: Tsubasa Omoine 51: Hoshisuisyo 52: Hakupo Tsukishiro 53: Aiko & Akio Kiykuune & Matheu Rosaire 54: Rin Hanshou 55: Toby Osborune 56: Kenta Chikune 57: Kono Kuon 58: Nana Haruka 59: Giga Lacan 60: Zuii Takoe 61: Ruto Katapa 62: ALICE.16 63: Hero Akagami 64: Akesato 65: Riri Musubine 66: Yuuma Sekiga 67: Hiyori Shirakane 68: Anna Nyui 69: Lt Shione 70: WALTT 71: Shima Hakone 72: Merry Kohaku 73: Ritsu Namine 74: Mika Ooka 75: Karasu Yuutsukoe 76: Makne Nitton 77: May Ishikawa 78: Mako Nagone 79: Bisque Kuroto 80: Rena Raine 81: None (Because i can't the ust for this) 82: Charoemon 83: Kiaru Mizune 84: Vikotoro Nazucki 85: Makoto Eku 86: Suranki 87: Shian & Shion Nanae 88: Rook 89: Teto Kasane 90: Neko Kanochi 91: Meiji Gahata

nothing at of , which is


4. 【歌幡メイジ】Love & Destroy 【UTAUカバー】

【歌幡メイジ】Love & Destroy 【UTAUカバー】

UTAU Cover with Meiji of this Song: Love & Destroy Tune: Me UST: TDRloid Original singer: GUMI

nothing at of , which is


5. 【UTAU 56】 Vocaloid Box Vol.1 【Cover】+ 100 subscribers

【UTAU 56】 Vocaloid Box Vol.1 【Cover】+ 100 subscribers

Hoorah, i've finally earned 100 subscribers on my soundcloud, Thank you for so much. As a part of an celebration, here's an another medley, with so far more UTAU!!! 01: None 02: Renri Yamine 03: Alice Ouka 04: Hakupo Tsukishiro 05: Hate Aino 06: Nene Nene 07: Akesato 08: Yukkuri 09: Oniko Hinomoto 10: Rum Hakone 11: Galvan Ize 12: Temperance Kjellberg 13: Darling 14: Suzu Kiyone 15: Daisy Hapyon 16: Kamome Fuuka 17: Yume Saine 18: Shiki Sakasa 19: Merisdae 20: Dunder 21: Oure 22: Sonata 23: Maigo Hanshagoe 24: Officer Ryota 25: 冬子 26: Usagi 27: Rig Torine 28: Kaede Makimiya 29: Echo Desune 30: Ryszard Anio? 31: MiSS SAiYA 32: Sen Denka 33: Kui Hirukage 34: Saku Shimoka 35: Makito Makimiya 36: Sal Shione 37: Nto Hakone 38: Iori Yamatouchi 39: Giga Lacan 40: Tsuine Owata 41: Akari Hizuki 42: Aido Ishiame 43: Sayu Yurika 44: Mako Nagone 45: Miyu Yukimi 46: Remu Sonone 47: Oko Juugatsu 48: Niwa Watarine 49: Kieg 50: Shizuko Anta 51: Solaria 52: Shika 53: Kai Youtou 54: Ken Tsukune 55: Reki Kokujou 56: Ruu Musubine 57: Yui Akine UST:???

nothing at of , which is


6. UTAU Genderswapped Girl To Boy

UTAU Genderswapped Girl To Boy

There are also my derivatives and the genderswapp version of the female UTAU i own them in my libary. They sound usually odd, but simple better. The list of the female utau as man in the list are: Alternative Voice (g+17) (no given male name) Aria Cavatina = Airis Cavatina (g+11) Bellini = Belto (g+15) CRINA = CRITA (g+24) Etsuko Akane = Etsuki Akane (g+18) Fromage = Fromage (no given male yet) (g+19) Ura Houjunne = Uka Houjunne (g+15) Kana Utayume = Kato Utayume (g+19) Hana Kyou = Haji Kyou (g+27) Shiho Koene = Shiro Koene (g+17) Jakuon Kumone = Jaki Kumone (g+19) Mimi Yorune = Mitsu Yorune (g+18) Mona Minarai = Momo Minarai (g+15) Mirakuri Mirakuroid = Maikuri Mirakuroid (g+32) Funanori Miwa = Fujinori Miwa (g+11) Murphi = Murphy = (g+14) Neko Kanochi = Neko Kanochi (no given male name) (g+17) Number Bronze = Number Bronze (no given male name) (g+23) Pam = Pamchiro (g+13) Rami Avans = Raiti Avans (g+16) Zuii Takoe = Zuichi Takoe (g+15) Tsuru Kotone = Tsuki Kotone (g+?? Viai = Viaiji (g+17) Wakaba = Wataru (g+14) Junmi Yukine = Junkei Yukine (g+16) HICO = HICO (no given male name) (g+18) Sora Denatsu = Sora Denatsu (Sora is a unisex name, so his name stays) (g+9) Niji Nanairo = Neiji Nanairo (g+14) Watakushi = Watakazu (g+19) Ayaka Sanshoku = Hayato Sanshoku (g+16) Aimu Kuga = Aitsu Kuga (g+10) Tomi Samura = Tomas Samura (g+16) Iro Nanine = Iroji Nanine (g+7) Sakura Rokkain = Satoshi Rokkain (g+16) Linako Sonone = Linato Sonone (g+20) Lt Shione - Lee Shione (g+15) Xia Shuang = Xio Shuang (g+17) Eme Ajimu = Eto Ajimu (g+17) Yuuki Yasune = Yuuta Yasune (g+13) Ami Koharune = Aizo Koharune (g+16) Kin Akune = Ken Akune (g+16) Merry Kohaku = Barry Kohaku (g+11) Gako Megane = Gato Megane (g+16) Hoshisuisyo = Hoshisuiza (g+15) Yuuka Hoshizora = Yuuki Hoshizora (g+18) Nana Haruka = Natsu Haruka (g+25) Anzu Harufu = Katsu Harufu (g+18) Anna Nyui = Andrew Nyui (g+15) Kimine Kiichigo = Kitaro Kiichigo (g+22) Inari Akane = Itori Akane (g+10) Miko Ooka = Maichi Ooka (g+13) Meiji Gahata = Maiji Gahata (g+17) Kakoi Nijimine = Kazui Nijimine (g+14) Ray Homurane = Rai Homurane (g+20) Suki Nekoga = Sugi Nekoga (g+11) Totoko Shirahane = Tatsuyo Shirahane (g+16) May Ishikawa = Matt Ishikawa (g+17) Riri Musubine = Riji Musubine (g+14) Reina Kisaki = Reita Kisaki (g+17) Mito Sugine = Mito Sugine (no given male name) (g+15) Renri Yamine = Renki Yamine (g+12) Yufu Sekka = Yushu Sekka (g+15) Ema Shimotsuki = Eiza Shimotsuki (g+13) Ahiru Hibiki = Akira Hibiki (g+15) Nozomu Rokune = Nozomu Rokune (Nozomu is an male given name, so it stays his name) (g+12)

nothing at of , which is


7. 【歌幡メイジ】 Kisetsu Wa Tsugitsugi Shindeiku 【UTAUカバー】

【歌幡メイジ】 Kisetsu Wa Tsugitsugi Shindeiku 【UTAUカバー】

More UTAU cover for my favorite UTAUloid ever, Meiji Gahata! Song: Kisetsu Wa Tsugitsugi Shindeiku Tune: Me UST: CodyTailor Original Singer: amazarashi

nothing at of , which is


8. When Female Ruko tries to sing in a boyish voice

When Female Ruko tries to sing in a boyish voice

Another shitpost with female Ruko singing in the male-like voice. I adjusted them in g+19.

nothing at of , which is


9. 【戯白メリー゙】 Masked BitcH 【UTAUカバー】

【戯白メリー゙】 Masked BitcH 【UTAUカバー】

Time to make another song with Merry!!! Song: Masked BitcH Tune: Me UST: ??? Original singer: GUMI

nothing at of , which is


10. 【歌幡メイジ】 Nothing 【UTAUカバー】

【歌幡メイジ】 Nothing 【UTAUカバー】

More Meiji singing another Vocaloid song!!! Song: Nothing Tune: Me UST: RenjiTakuma Original singer: Hatsune Miku

nothing at of , which is


11. 【歌幡メイジ】 Packet Hero 【UTAUカバー】

【歌幡メイジ】 Packet Hero 【UTAUカバー】

More more for Meiji to sing!!! Song: Packet Hero UST: Akem Tune: Me Original singer: Hatsune Miku

nothing at of , which is


12. Meiji Says Fuck You

Meiji Says Fuck You

A humor i made my own. Meiji Gahata saying something offensive. It's still hard for me to tune, however.

nothing at of , which is


13. 【歌幡メイジ】 ニュース39 【UTAUカバー】

【歌幡メイジ】 ニュース39 【UTAUカバー】

"Welcome to the News 39, i am Meiji Gahata and we have special broadcast for you" Song: News 39 UST: RenjiTakuma Tune: Me Original singer: Hatsune Miku

nothing at of , which is


14. 【星水晶】 Love Me, Love Me, Love Me 【UTAUカバー】

【星水晶】 Love Me, Love Me, Love Me 【UTAUカバー】

An UTAU cover with an another UTAU named Hoshisuisyo! Enjoy! Song: Love Me, Love Me, Love Me! Tune: Me UST: Steel Original Singer: Kikuo

nothing at of , which is


15. 【欲音ルコ♂】 Broken Human Machine 【UTAUカバー】

【欲音ルコ♂】 Broken Human Machine 【UTAUカバー】

Time to make an another cover, this this with Ruko Yokune singing. Sorry about this error on this video. Song: Broken Human Machine Tune: Me UST: Half a Head Original Singer: Hatsune Miku

nothing at of , which is


16. 【歌幡メイジ】 Brilliant 【UTAUカバー】

【歌幡メイジ】 Brilliant 【UTAUカバー】

Making more Meiji singing again! Song: Brilliant UST: Aoka45 Tune: Me Original singer: Lily

nothing at of , which is


17. 【星水晶】文学者の恋文 【UTAUカバー】

【星水晶】文学者の恋文 【UTAUカバー】

Time for Hoshisuisyo to sing for more cover. Song: The Writers Love Letter UST:かつおぶし Tune: Me Original Singer: Hatsune Miku

nothing at of , which is


18. 【歌幡メイジ】 Mabel 【UTAUカバー】

【歌幡メイジ】 Mabel 【UTAUカバー】

More Meiji singing another song. Special thanks to Ken-chan for giving me an off karaoke of the song. Song: Mabel UST: akem Tune: Akem Original singer: flower

nothing at of , which is