Search your favorite song right now

1. دکلمه های خسرو شکیبایی از شعرهای سهراب سپهری و حرف دل جوانان دیروز و جوانان امروز

  • Published: 2012-04-10T15:05:18Z
  • By Mahyar-2
دکلمه های خسرو شکیبایی از شعرهای سهراب سپهری و حرف دل جوانان دیروز و جوانان امروز

با سلام خدمت همه افرادی که من را می شناسند رمانیکه این دکلمه ها به دستم رسید حرفی که سال ها درون من حبس شده بود را شعرهای سهراب و صدای گرم خسرو پر کرد و من فقط مبهوتانه به آن گوش فرا می دادم بغضی عجیب تمام وجودم را فرا می گرفت امیدوارم با گوش فرا دادن به این آهنگ به ژرفای عشق سفر کنید

nothing at of , which is