Search your favorite song right now

1. عبادي الجوهر | من بعد مزح ولعب .. جلسة رائعة

عبادي الجوهر | من بعد مزح ولعب .. جلسة رائعة

من بعد مزح ولعب ... اهو صار حبك صحيح ! وأصبحت مغرم عيون ... وأمسيت وقلبي طريح وأخجل إذا جات عيني ... صدفه في عينك وأصير مربوك وحاير بأمري ... من فرحي أبغى أطير .. توحشني وأنت بجنبي ... وأشتاق إليك لو تغيب وأحسد عليك حتى نفسي ... وأخشى يمسك غريب .. وأنا الذي كنت أهرج ... والكل حولي سكوت صرت أتلام وأسكت ... وأحسب حساب كل صوت .. والله يا أغلى عمري ... في عيوني مالك مثيل تساوي الروح وتغلى ... وتكون عنها بديل .. وأخجل إذا جات عيني ... صدفه في عينك وأصير مربوك وحاير بأمري ... من فرحي أبغى أطير ..

nothing at of , which is3. عبادي الجوهر - سكـة طـويـلـة

عبادي الجوهر - سكـة  طـويـلـة

سكة طويلة والبراري قفار والدار تشكي من جفى الزوار والليل عتمة والأماني قصار يا معين اللي عينه ما تنام ف سكة طويلة السهل غبة والساحل مطر والمدينة ناس والميناء خطر كتبت لك ديوان من نثري وشعر لا فادني خطي ولا فاد الكلام خضر عودي يبسها الندم والبسوني النور من ثوب الوهم ما يجي مني غير طيب وسم يا انس وقتي يا احبابي القدام

nothing at of , which is

7. تبيه تحت الليل وسياط النظر والخوف .. عبادي الجوهر | oud

تبيه تحت الليل وسياط النظر والخوف .. عبادي الجوهر | oud

تبيه.. تحت الليل.. وسياط النظر والخوف تبيه والميعاد عيّا ينتظر ملهوف.. تبيه والساعة دهر ما مرّ ما أرسل خبر تبيه.. ما ملّت وظلت تحتريه كل الوفا شفته على ذاك الرصيف.. ذاك المسا كل الجفا شفته على نفس الرصيف .. نفس المسا كانت تعض ابهامها حيره كانت تشب وتنطفي غيره كانت تموت وتحتضر.. وكانت أبد ما تنتظر غيره آه يا قلبها .. مسكين ما تدري أن الهوى سكين يجرح ولا يبري وان الوهم أحلى حقيقة في الغرام.. وان الحبيب اللي تبيه .. أحلام آه يا قلبها .. هذا زمان صعب يموت فيه الصدق .. ويعيش فيه الكذب يا قلبها لا تنتظر دورعلى ... غيره

nothing at of , which is

11. عبادي الجوهر | غـصب عن عيني مسـافر

عبادي الجوهر  |  غـصب عن عيني مسـافر

تسجيل رائع من حفل جدة 2005

nothing at of , which is
14. عبادي الجوهر | أجهَـلك ولي سنين أتخيلك ..

عبادي الجوهر | أجهَـلك ولي سنين أتخيلك ..

أجـهــلــك ... ولي سنينــن أتـخـيـلــك أتمثلك في كل طيف وألقاك في قسمات ضيف كـــل المـشـاعـر لــــه تــقــول حــنــا هــلــك أجــهــلـــك ولـــــــي ســنـــيـــن أتــخــيــلــك القاك في بعض الوجيه ويمرني طيفك وأجيـه يـا باكـر الــلــي أجـهـلــة ارقـتـنــي الاسـئـلــة وأبـطــي الـعـمــر يستـعـجـلـك أجـهـلــك .... ووجــــهــــي الــــلــــي قــــــــد حــبــســتـــه داخـــــــل فــــــــي غــمـــضـــة عــيـــونـــي والــــلـــــي يــــامـــــا قـــــــــد رســـمـــتــــه مـــــــن عـــبــــث طــيـــشـــي وجــنـــونـــي وجــهــك الــلــي دوم يـظـهــر لــمــا آلــقـــى نـــشـــوة الــفــكــرة الــجــديــدة داهـمـتــنــي لـمـا الـقــى إنكـسـاراتـي قـصـيـدة وإكتبـتـنـي وجـــــهــــــك الـــــلــــــي دوم يــــظــــهــــر فـــــــــي اعـــاصـــيـــري وســـكـــونــــي .. فـــــــــــــي الــــجــــبـــــال الـــشـــاهــــقــــة فـأجـمــل خـيـالـي فــــي الـسـفــوح الـخـافـقـة مـــابــــيــــن نــــبــــضــــي وانـــفـــعـــالـــي يـا باكـر الــلــي اجـهـلــه أرقـتـنــي الاسـئـلــة وأبـطـى العـمـر يستعـجـلـك اجـهـلـك .... ووجــــهـــــك الــــلـــــي قـــــــــد نـــحـــتـــه فـــــــــــي عـــظــــامــــي والــــــجــــــوارح وجــــهــــك الــــلـــــي قـــــــــد حــفــظــتـــه وبــــتــــفــــاصــــيــــل الــــــمـــــــلامـــــــح بـــــالـــــنــــــهــــــار فـبـــــســــــمــــــتــــــه بـــالــــشــــذا الــــــلــــــي فــــــــــــي وروده بـــــــالـــــــهـــــــلاك فـغـــــضـــــبـــــتــــــه بــــالامــــان الــــلــــي فــــــــي حـــــــــدوده مـن جنـوحـه فــي البـهـا لـيـن أقـصـى نقـطـة فــــــــي كــــاســــر جــمـــالـــه لــلــعــذوبــة مـــــن شـــــروق الـــنـــور فــــــي ضـــيـــه لـــلـــشـــعــــر فــــــــــــــي غـــــــروبـــــــه مــن شـطـوط الكـحـل فــي عيـونـك لـنـحـرك مــــــن بـــيـــاض الــثــلــج فــــــي خــــــدك لــــجـــــمـــــر قـــــــــــــــاد ثـــــــغــــــــرك يـا بـاكـر الـلــي اجـهـلــة أرقـتـنــي الاسـئـلــة وأبــطــى الـعـمــر يسـتـعـجـلـك .. اجـهــلــك يـالـلــي كــلـــي بـــــك مـعــرفــه وأجـهــلــك مـــــــا اصــعــبـــك .... مــــــــا اســهـــلـــك مــــــا صــعــبـــك .... كـــيــــف الاقـــيــــك مـــــــــــا اســـهــــلــــك .... لـــوالاقــــيــــك يـــــــــلــــــــــي دوم أتــــخـــــيـــــلـــــك ... مـمـلـكـة لـحـســن الــزمــن . وأنـــــا مــلـــك

nothing at of , which is