Search your favorite song right now

1. Demo Xã Giao

 • Published: 2015-08-21T08:50:39Z
 • By Soul.V.K
Demo Xã Giao

nothing at of , which is


2. Mở Màn-Soul.V.K

 • Published: 2015-08-30T10:41:50Z
 • By Soul.V.K
Mở Màn-Soul.V.K

nothing at of , which is
5. đừng tên anh_Soul.v.K

 • Published: 2014-02-19T07:25:53Z
 • By Soul.V.K
đừng tên anh_Soul.v.K

nothing at of , which is


6. Áp Chế-Soul.V.K

 • Published: 2015-10-30T06:53:11Z
 • By Soul.V.K
Áp Chế-Soul.V.K

nothing at of , which is


7. Xàm Lồn-Soul.V.K

 • Published: 2015-04-18T11:17:05Z
 • By Soul.V.K
Xàm Lồn-Soul.V.K

nothing at of , which is9. Đắng Lòng-Soul.V.K

 • Published: 2014-07-02T11:23:17Z
 • By Soul.V.K
Đắng Lòng-Soul.V.K

nothing at of , which is


10. Một Cơn Mưa-Soul.v.K

 • Published: 2014-02-21T04:28:33Z
 • By Soul.V.K
Một Cơn Mưa-Soul.v.K

nothing at of , which is
13. Co Khong Giu Mat Dung Tim

 • Published: 2014-07-14T01:27:00Z
 • By Soul.V.K
Co Khong Giu Mat Dung Tim

nothing at of , which is15. Kich Ban Hoan Hao Part2

 • Published: 2014-05-26T09:43:56Z
 • By Soul.V.K
Kich Ban Hoan Hao Part2

Kịch bản này hoàn hảo đến vậy / là nhờ sự diễn xuất của em Em diễn rất đạt hơn cả mong đợi / của anh và người xem Anh cứ nghỉ kịch bản còn kéo dài / vì thứ em cần em chưa có Nhưng đéo có ai ngờ được vì có thằng khác nó lại cho Nó cho em được thứ này rùi nó cũng sẽ lấy đi thứ gì khác Cuộc đời này nghỉ cũng ngộ / nhìu lúc tình cảm cũng phải đổi chát Không đánh đổi bằng tiền thì chỉ có nước đổi bằng thể xác hai không mười bốn bây giờ yêu đương chân thật chỉ như hình phạt Lừa người dối mình làm cái đéo gì anh không biết Hết yêu thì nói mẹ ra làm cái vẹo gì mà em lại tiết Hay em mún làm cái kịch bản này / nó càng sinh động hơn Xin thưa là đéo có đâu nên đừng vì thế mà lại nhờn Em mún trả nợ tình thì kệ cái con mẹ em đi Và đây là lần cuối cùng anh vì chuyện này mà suy nghỉ Vứt hết tất cả anh sẽ cho nó thành tàn tro Và anh sẽ nhường kịch bản này lại cho 1 thằng chó

nothing at of , which is
18. Anh Yêu Em-Cường Cyti

 • Published: 2014-01-12T10:56:34Z
 • By Soul.V.K
Anh Yêu Em-Cường Cyti

nothing at of , which is