Search your favorite song right now

1. Qadr kechasini sunnatga muvofiq o’tkazish (Shayx Sodiq Samarqandiy)

  • Published: 1 year ago
  • Duration: 4:39
  • By
Qadr kechasini sunnatga muvofiq o’tkazish (Shayx Sodiq Samarqandiy)

Savol: Qadr kechasini sunnatga muvofiq qanday o'tkazish kerak? Bizda ko'pincha ovqatlar qilinib sahargacha uxlamay o'tiriladi, ...