Search your favorite song right now

1. UK Thánh Lễ Cầu Nguyện ngày Quốc Hận 304

UK Thánh Lễ Cầu Nguyện ngày Quốc Hận 304

Thánh lễ ngày 27.04.2013 cầu nguyện cho tất cả các anh hồn Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ tự do và hạnh phúc của toàn dân Việt Nam, đã được Linh Mục Phêrô Nguyễn Tiến Đắc, Tuyên Úy Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Birmingham cử hành trong ngày Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30.4, tại Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Birmingham. Vương Quốc Anh.

nothing at of , which is


2. Ý NGHĨA NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 19/6

Ý NGHĨA NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 19/6

Ngày Quân Lực 19.6 năm nay có nhiều ý nghĩa quan trọng. Nó đánh dấu sự bắt đầu hồi sinh của QLVNCH và của niềm tin chính nghĩa quốc qua cuộc đọ sức gay go giữa cái Thiện và cái Ác. Ngày tàn của bọn cộng sản Hà Nội không còn bao xa nữa. Bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng phù du hiện tại mà bọn cộng sản tô vẻ ở quê nhà, chỉ là một cái ruột rỗng tuếch mục nát chờ giờ sụp đổ. Với sự tập họp của những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, được thể hiện qua sự đoàn kết cao độ trong Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, kết hợp với những phong trào đấu tranh đòi quyền sống, quyền làm người và quyền tự do tín ngưỡng ngày càng sôi sục ở quốc ngoại và quốc nội, dân tộc Việt Nam có quyền hy vọng sẽ có nhiều chiến thắng khác liên tục và lừng lẫy hơn, để cuối cùng lật đổ được bè lũ bạo quyền Hà Nội. Phạm Phong Dinh

nothing at of , which is


3. Đại Hội Giới trẻ Thế giới: "Ngọn lửa đấu tranh truyền lại cho thế hệ tiếp nối "

Đại Hội Giới trẻ Thế giới:

Đại há»™i Việt Nam Con đường Nhân bản: "Triều đại hung tàn nào rồi cÅ©ng phải chấm dứt và sá»± há»™i tụ hôm nay đánh dấu bÆ°á»›c khởi đầu của sá»± chấm dứt đó."(Đại hội Việt Nam Con đường Nhân bản: "Triều đại hung tàn nào rồi cũng phải chấm dứt và sự hội tụ hôm nay đánh dấu bước khởi đầu của sự chấm dứt đó.")

nothing at of , which is


4. Đại Hội Giới trẻ Thế giới bế mạc: "Ngọn lửa đấu tranh truyền lại cho thế hệ tiếp nối "

Đại Hội Giới trẻ Thế giới bế mạc:

Đại há»™i Việt Nam Con đường Nhân bản: "Triều đại hung tàn nào rồi cÅ©ng phải chấm dứt và sá»± há»™i tụ hôm nay đánh dấu bÆ°á»›c khởi đầu của sá»± chấm dứt đó."(Đại hội Việt Nam Con đường Nhân bản: "Triều đại hung tàn nào rồi cũng phải chấm dứt và sự hội tụ hôm nay đánh dấu bước khởi đầu của sự chấm dứt đó.")

nothing at of , which is