Search your favorite song right now

1. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:43
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişim sürecini betimleyebileceksiniz. Ulusal egemenliğin yeniden tanımlanması sürecini ...


2. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:33
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişim sürecini betimleyebileceksiniz. Ulusal egemenliğin yeniden tanımlanması sürecini ...


3. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

 • Published: 9 months ago
 • Duration: 10:10
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün yapısını ve yönetimini tanımlayabileceksiniz. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün görev ...


4. ULUSLARARASI HUKUK I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 2 months ago
 • Duration: 8:45
 • By
ULUSLARARASI HUKUK I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Bir devletin uluslararası hukuk kişiliğinin diğer devletlerce tanınması işleminin niteliğini ve özelliklerini listeleyebileceksiniz.


5. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK - Ünite 4 Konu Anlatımı 2

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 10:41
 • By
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK - Ünite 4 Konu Anlatımı 2

Uluslararası işletme stratejilerinin temel kavramlarını açıklayabileceksiniz. Uluslararası işletmelerin strateji tercihlerini ...


6. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet - Animasyonlu Anlatım

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 7:53
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet - Animasyonlu Anlatım

Küresel ekonomideki dönüşüm ve kurumsal yapıyı kavrayabileceksiniz. Uluslararası Para Fonu'nun kuruluşu, amaçları, yapısı ve ...


7. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet

 • Published: 9 months ago
 • Duration: 17:56
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite4 Özet

Avrupa Konseyi'nin kuruluşu ve faaliyetlerini açıklayabileceksiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ortaya çıkışı ve insan ...


8. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite2 Özet

 • Published: 9 months ago
 • Duration: 16:55
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite2 Özet

Birleşmiş Milletler ile ilgili temel bilgileri tanımlayabileceksiniz. Birleşmiş Milletlerin yapısını ve yönetimini açıklayabileceksiniz.


9. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:14
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün yapısını ve yönetimini tanımlayabileceksiniz. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün görev ...


10. ULUSLARARASI POLİTİKA I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 14:25
 • By
ULUSLARARASI POLİTİKA I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Uluslararası Politikada Liberal Teoriyi tanımlayabileceksiniz. Liberal Teori içindeki farklı yaklaşımları ayırt edebileceksiniz.


11. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 11:18
 • By
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Uluslararası işletme stratejilerinin temel kavramlarını açıklayabileceksiniz. Uluslararası işletmelerin strateji tercihlerini ...


12. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite2 Özet - Animasyonlu Anlatım

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 4:31
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite2 Özet - Animasyonlu Anlatım

Birleşmiş Milletler ile ilgili temel bilgileri tanımlayabileceksiniz. Birleşmiş Milletlerin yapısını ve yönetimini açıklayabileceksiniz.


13. Uluslararası Örgütler - 4. Ders - Açık Sınıf - TRT Okul

 • Published: 4 years ago
 • Duration: 19:04
 • By
Uluslararası Örgütler - 4. Ders - Açık Sınıf - TRT Okul

Konu: Uluslararası Para Fonu (IMF) https://plus.google.com/+trtokul http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul ...


14. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:36
 • By
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Konstrüktivist kuramın temel özelliklerini açıklayabileceksiniz. Konstrüktivizmin uluslararası ilişkileri açıklama biçimini ...


15. ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 5 months ago
 • Duration: 12:14
 • By
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

I. Dünya Savaşı Dönemi'nde uluslararası sistemin temel özelliklerini ve uluslararası sistem açısından önemini ...


16. ULUSLARARASI HUKUK I - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 3 months ago
 • Duration: 9:46
 • By
ULUSLARARASI HUKUK I - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Uluslararası andlaşmaların yürürlük kazanmasını açıklayabileceksiniz. Uluslararası andlaşmaların sona erdirilme koşullarını ...


17. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar (4. ünite)

 • Published: 2 years ago
 • Duration: 35:16
 • By
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar (4. ünite)

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Resmi YouTube Hesabıdır.


18. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR - Ünite4 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:47
 • By
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR - Ünite4 Özet

Dünya Bankası Grubu'nun hangi kuruluşlardan oluştuğunu tanıyarak, listeleyebileceksiniz Uluslararası İmar ve Kalkınma ...


19. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite5 Özet

 • Published: 8 months ago
 • Duration: 19:55
 • By
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite5 Özet

Uluslararası Para Fonu'nun amaçlarını, yapısını ve faaliyetlerini tanımlayabileceksiniz. Dünya Bankası Grubunu oluşturan ...


20. ULUSLARARASI HUKUK I - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 month ago
 • Duration: 11:08
 • By
ULUSLARARASI HUKUK I - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Uluslararası teşkilatların hukuki kişiliğini tanımlayıp türlerini sınıflandırabilirsiniz. Uluslararası teşkilatların kurucu andlaşmalarının ...