Search your favorite song right now

1. Thơ Vũ Anh Vũ - Hồ Huy Sơn đọc

Thơ Vũ Anh Vũ - Hồ Huy Sơn đọc

"Hãy nở hoặc lụi tàn" thơ Vũ Anh Vũ, AJARpress xuất bản, 2015

nothing at of , which is


2. Chủ Nhật - Thơ Vũ Anh Vũ - Hồ Huy Sơn Đọc

Chủ Nhật - Thơ Vũ Anh Vũ - Hồ Huy Sơn Đọc

"Hãy nở hoặc lụi tàn" thơ Vũ Anh Vũ, AJARpress xuất bản, 2015

nothing at of , which is


3. Giác Quan Thứ Sáu - Thơ Vũ Anh Vũ - Hồ Huy Sơn

Giác Quan Thứ Sáu - Thơ Vũ Anh Vũ - Hồ Huy Sơn

"Hãy nở hoặc lụi tàn" thơ Vũ Anh Vũ, AJARpress xuất bản, 2015

nothing at of , which is9. ho

  • Published: 2013-12-29T23:49:17Z
  • By Son Vu 23
ho

nothing at of , which is

13. Son (Kim Oanh) Cover tại Hồ Gươm 20.5.2017

  • Published: 2017-05-21T12:35:01Z
  • By Hung_Vu
Son (Kim Oanh) Cover tại Hồ Gươm 20.5.2017

Được trình bày bởi một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, duyên dáng nhưng mang một chất giọng đầy nội lực.... LIRICS: "Em bước í chòng chành trên con dốc í tuổi em mặt trời tưng tửng lăn dài sau lưng thon. Chạng vạng guốc mộc khua giòn í tiếng kêu xa Gập Ghềnh kiếp đoạn trường, tất ta ta tất tưởi bước í phong sương, ngại ngần i cái chi, nợ nần thế gian si í i a i a í á í a a ya ha í a í a í a hơơơ..... Em đẹp em xinh em. Em con nước em đang tràn, non í thời non xanh nước í thời nước biếc con trăng vẫn tròn em phấn son í a ôi a á à ôi a à xoay vần con quay quay. Em say giấc mơ say. Say người em thương say người em yêu đêm phơi nõn nà em vẫn son í à ôi a à a à ôi"

nothing at of , which is


14. Ngau nhien (Trinh Cong Son)

  • Published: 2018-01-31T17:55:44Z
  • By
Ngau nhien (Trinh Cong Son)

nothing at of , which is16. trí vũ

  • Published: 2018-12-05T00:11:39Z
  • By lê sơn
trí vũ

nothing at of , which is