Search your favorite song right now3. Nỗi Nhớ Ùa Về _ KiênTery Ft Jbk.KangMin

Nỗi Nhớ Ùa Về _  KiênTery Ft Jbk.KangMin

(jbk.KangMin) Rap: Bao tháng năm yêu xưa nay đ? trôi N? cư?i d?n t?t trên khóe môi L?i yêu thương đó nay xa xôi Em đ? xa tôi, trong cu?c đ?i ch? c?n m?nh tôi v?i đơn côi L?c l?ng chơi vơi gi?a d?ng đ?i Trái tim v?n kh?c tên m?t ngư?i N?i nh? v?n da di?t ch?ng nguôi! (Kiên Tery) Lyric: M?i xa em m?t ngày mà sao l?ng luôn mong bên em Và n?i nh? sao c? m?i không nguôi Đ?m th?i gian trôi qua nơi đây l?ng thêm n?i u s?u Đêm nay không em l? trào ư?t đôi mi Nh? con tim ngh?n ngào ngư?i đi th?t xa m?i xa T?ng gi?t mưa rơi l?nh bu?t b? vai Ch?c có l? anh đ? s?ng trong gi?c mơ c?a anh Đ? gi? đây ngư?i đi th?t xa m?i xa Đ? t?ng chi?u ng?i nh? mong bóng dáng em thư?t tha d?u hi?n Nh? nhàng b? môi g?i l?i yêu theo gió Nh? không em t?ng chi?u m?nh có nhau Ôi n? hôn th?t đ?m say, và gi? ngư?i đi th?t xa đ? anh nh? mong Ch? c?n l?i m?i anh bên chi?c lá úa rơi bên th?m Ngày bên nhau nhưng sao gi? đây xa quá C? quên đi đ? r?i càng nh? thêm Mưa v?n rơi ngoài ph? đêm T?ng gi?t s?u rơi bên hiên nhà ai trông theo bóng em Xa d?n... (jbk.KangMin) Rap: Xa d?n bàn tay n?m khi xưa Xa d?n b? môi bao ng?t ngào Xa d?n Ti?ng yêu thương th?a nào Xa d?n T?nh yêu ai đ? trao Em d?u yêu ơi gi? đang nơi nao? Bi?t bao k? ni?m v?i n? quên sao? Trái tim c?a anh v?n khát khao N?i nh? v? em v?n d?t dào..

nothing at of , which is